VACATURES - Twee voltijdse doctoraatsbeurzen voor Europees onderzoeksproject over Digitaal Welzijn

(26-05-2021) Deadline om te kandideren: 30 juni 2021 om 23u59

In het kader van het ERC - European Research Council - project 'Digital Wellbeing in a Culture of Ubiquitous Connectivity: Towards a Dynamic Pathway Model [DISCONNECT]', onder leiding van Prof. dr. Mariek Vanden Abeele, opent de imec onderzoeksgroep mict aan de Universiteit Gent twee vacatures voor een voltijdse, 4-jarige doctoraatsbeurs.

Moderne communicatie- en informatietechnologieën zoals smartphones, laptops en slimme horloges zorgen ervoor dat we altijd en overal verbonden zijn. Dat biedt zowel kansen als risico’s voor ons welzijn: Enerzijds ondersteunen deze technologieën ons bij het organiseren van ons dagelijks leven en bij het bereiken van onze persoonlijke doelen. Anderzijds vragen ze soms ongewenst onze aandacht, en ervaren we druk om altijd ‘aan te staan’. Deze paradox leidt tot een nieuwe uitdaging: Hoe kunnen we een gezonde balans vinden tussen onze tijd online en offline? Mensen worstelen met het vinden van die gezonde balans tussen digitale connectiviteit en ‘disconnectie’. Maar hoe ervaren mensen digitaal welzijn? Wat doen ze om hun digitaal welzijn te verbeteren? Beschermt een gezond digitaal welzijn tegen burnout of stress? En hoe effectief zijn digitale welzijnsinterventies zoals een digitale detox?

Meer informatie over het project vind je hier

Heb jij interesse om deze vraag wetenschappelijk te onderzoeken door middel van hetzij kwantitatieve, hetzij kwalitatieve onderzoeksmethoden? Bekijk dan zeker deze vacatures:

Deelproject A: Digitaal Welzijn modelleren met Intensieve Longitudinale Data.

In dit deelproject onderzoeken we of we mensen hun ervaringen van digitaal welzijn kunnen modelleren als een dynamisch systeem waarin de voor- en nadelen van digitale connectiviteit met elkaar in balans staan. Om dit model te toetsen, verzamelen en analyseren we intensieve longitudinale data bij 700 Vlamingen door smartphone- en laptopgebruik te loggen en meerdere keren per dag korte vragenlijstjes af te nemen. Deze data worden vervolgens gecombineerd met klassieke surveydata om zo dynamische, persoonsspecifieke modellen te bouwen die helpen verklaren wanneer iemand (een gebrek aan) digitaal welzijn ervaart, en welke rol persoonskenmerken, technologische factoren en contextuele factoren spelen in deze ervaring.

Inhoud van de functie

Je zal ingeschakeld worden in een interdisciplinair team, waarin jouw taak bestaat uit het modelleren van de verzamelde intensieve longitudinale data om verdere inzichten te vergaren over digitaal welzijn. Je schoolt jezelf bij in het gebruik van state-of-the-art statistische en computerwetenschappelijke analysetechnieken, waaronder netwerkanalyse en machine learning, die je vervolgens toepast binnen het project. Je ontwikkelt een theoretisch kader, draagt actief bij aan de dataverzameling, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter-)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot neem je deel aan de dagelijkse werking van het ERC-team, de onderzoeksgroep imec-mict-UGent, en de vakgroep Communicatiewetenschappen. Na het succesvol afronden van het proefschrift heb je vaardigheden ontwikkeld die je op de kaart zetten als ‘computational social scientist’.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in de communicatiewetenschappen, psychologie, of sociologie met een uitgesproken interesse in statistische en computerwetenschappelijke analysetechnieken. Andere masteropleidingen komen ook in aanmerking (bv. Informatiekunde, Data Science) indien je voldoende kennis van, ervaring met of interesse in het onderzoeksdomein kan aantonen. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een streepje voor als je reeds methoden en technieken beheerst voor het verzamelen en analyseren van intensieve longitudinale data, en/of R, Python of een andere programmeertaal beheerst.
 • Je hebt een grondige kennis van het Engels, en beheerst de beginselen van het academisch Engels.
 • Je toont zin voor initiatief, en bent in staat om binnen de krijtlijnen van het onderzoeksproject zelfstandig een eigen onderzoekslijn uit te bouwen en op te volgen.
 • Je bent communicatief, kan goed in teamverband werken, en bent in staat om constructieve feedback te geven, alsook te ontvangen en om te zetten in je werk.
 • Je vindt het een leuk om ook betrokken te zijn bij het onderzoek van de andere teamleden.

Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Op momenten waarop het project veel energie vraagt, kan je jezelf en anderen motiveren.

Aanbod

imec-mict-UGent biedt je een voltijdse doctoraatsbeurs aan voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2021.

Opgelet: Als je reeds eerder als bursaal of als assistent hebt gewerkt aan een Vlaamse universiteit, kan dit gevolgen hebben voor je aanstelling.

Naast de doctoraatsbeurs kan je ook rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof per kalenderjaar, een breed opleidings- en vormingsaanbod, een fietsvergoeding, terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op de UGent website.

Je zal werken in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in het gloednieuwe gebouw ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

Solliciteren

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 30 juni 2021 om 23u59. Voeg volgende documenten in één bestand samen en mail ze naar jobs.mict@ugent.be:

 • Een motivatiebrief
 • Een CV, waarin je de naam en contactgegevens vermeld van 2 personen die we als referent mogen contacteren
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, je thesis of scriptie)

 

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Voor bijkomende informatie over het project kan je contact opnemen met promotor Prof. dr. Mariek Vanden Abeele via mariek.vandenabeele@ugent.be 

Meer informatie over de imec onderzoeksgroep mict  is te vinden op www.mict.be

Deelproject B: Een digitaal-etnografische benadering van hoe mensen digitaal welzijn ervaren.

In dit deelproject volgen we mensen van nabij om meer te weten te komen over wat digitaal welzijn voor hen betekent, en wat hen helpt en hindert in het vinden van een gezonde balans tussen connectiviteit en disconnectie. Hiertoe observeren en interviewen we mensen in hun dagelijks leven. Gedurende 2 jaar zullen we 30 Vlamingen van nabij volgen door middel van een etnografische benadering: We verzamelen informatie over hun smartphone- en laptopgebruik, maar we brengen ook regelmatig langere periodes door in het bijzijn van de deelnemers (participerende observatie) om zo beter zicht te krijgen op de rol die digitale media spelen in hun leven, en gaan met hen in gesprek over hun data. Door middel van triangulatie, trachten we inzicht te verwerven in wanneer mensen (een gebrek aan) digitaal welzijn ervaren, en welke factoren meespelen in het tot stand komen van deze ervaringen. 

Inhoud van de functie

Je zal ingeschakeld worden in een interdisciplinair team, waarin jouw taak bestaat uit het analyseren van kwalitatieve data die je verzamelt bij een kleine groep van Vlaamse volwassenen. Je schoolt jezelf bij in zowel klassieke als innovatieve digitaal-etnografische onderzoeksmethoden zoals het uitvoeren van participerende observaties en interviews, maar ook in hoe je digitale data (log data) kan benutten om inzichten te verwerven, die je vervolgens toepast binnen het project. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gedeeld/overkoepelend theoretisch kader, draagt actief bij aan de dataverzameling, schrijft wetenschappelijke artikelen en neemt deel aan (inter-)nationale wetenschappelijke congressen. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift afwerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot, neem je deel aan de dagelijkse werking van het ERC-team, de onderzoeksgroep imec-mict, en de vakgroep Communicatiewetenschappen. Na het succesvol afronden van het proefschrift, heb je vaardigheden ontwikkeld die je op de kaart zetten als ‘digital ethnographer’.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in de communicatiewetenschappen, antropologie, of sociologie met een uitgesproken interesse in etnografische onderzoeksmethoden. Andere masteropleidingen komen eveneens in aanmerking (bv. psychologie) indien je voldoende kennis van het onderzoeksdomein en relevante onderzoekservaringen en/of -interesses hebt. Ook laatstejaarsstudenten kunnen kandideren.
 • Je bent een excellente en gemotiveerde onderzoeker met een sterk analytisch vermogen. Je hebt een streepje voor als je reeds methoden en technieken beheerst voor het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels, en beheerst de beginselen van het academisch Engels.
 • Je toont zin voor initiatief, en bent in staat om binnen de krijtlijnen van het onderzoeksproject zelfstandig een eigen onderzoekslijn uit te bouwen en op te volgen.
 • Je bent communicatief, kan goed in teamverband werken, en bent in staat om constructieve feedback te geven, alsook te ontvangen en om de feedback om te zetten in je werk.
 • Je vindt het leuk om ook betrokken te zijn bij het onderzoek van de andere teamleden, ook al is het methodologisch erg verschillend.
 • Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Op momenten waarop het project veel energie vraagt, kan je jezelf en anderen motiveren.

Aanbod

imec-mict-UGent biedt je een voltijdse doctoraatsbeurs aan voor een periode van maximaal vier jaar. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste op 1 september 2021.

Opgelet: Als je reeds eerder als bursaal of als assistent hebt gewerkt aan een Vlaamse universiteit, kan dit gevolgen hebben voor je aanstelling.

Naast de doctoraatsbeurs kan je ook rekenen op een aantal voordelen, zoals 38 dagen vakantieverlof per kalenderjaar, een breed opleidings- en vormingsaanbod, een fietsvergoeding, terugbetaling van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op de UGent website.

Je zal werken in een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. Je werkt in het gloednieuwe gebouw ‘De Krook’ in Gent, een plek waar kennis, creativiteit en ondernemen centraal staan.

Solliciteren

We verwachten je kandidatuur uiterlijk op 30 juni 2021 om 23u59. Voeg volgende documenten in 1 bestand samen en mail ze naar jobs.mict@ugent.be:

 • Een motivatiebrief
 • Een CV, waarin je de naam en contactgegevens vermeld van 2 personen die we als referent mogen contacteren
 • Een kopie van je diploma’s
 • Een scan van de individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een document waaruit je schrijfvaardigheid blijkt (bvb. een paper, je thesis of scriptie)

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

Voor bijkomende informatie over het project kan je contact opnemen met promotor Prof. dr. Mariek Vanden Abeele via mariek.vandenabeele@ugent.be 

Meer informatie over de imec onderzoeksgroep mict is te vinden op www.mict.be