FAQ

 

Hoe kan ik online nagaan of een boek aanwezig is?

Dit kan via Aleph. Klik door op ‘Check availability’.

  Hoe kan ik online boeken reserveren?

  • Elektronisch aanvragen kan via Aleph. (gratis).
  • Na aanvraag wordt u telkens verwittigd via mail wanneer het boek gereed ligt.
  • Elektronisch aanvragen is beperkt tot boeken die reeds ontleend zijn of die in het magazijn staan.
  • Aanvragen in Aleph Reserveringen kunnen enkel als u aangemeld bent op de online catalogus.

  Hoe kan ik online mijn boeken verlengen?

  http://lib.ugent.be/nl/verlengen.shtml

   Kan ik boeken en artikels aanvragen die enkel in bibliotheken buiten de UGent te vinden zijn?

   IBL (Interbibliothecair leenverkeer):

   Kan ik een boek aangevraagd via Interbibliothecair leenverkeer (IBL) verlengen?

   Een boek aangevraagd via IBL kan maximum een maal verlengd worden, mits toestemming van de leverende bibliotheek. Neem hiervoor contact op met psibl@UGent.be.

    Wie mag ontlenen?

    Enkel geregistreerde gebruikers mogen boeken ontlenen. Zie ook http://lib.ugent.be/nl/ontlenen.shtml

     Hoeveel boeken mag ik ontlenen?

     In de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen kunnen personeelsleden acht weken ontlenen in plaats van vier. Alle lezers kunnen in totaal maximaal tien boeken ontlenen van alle PS bibliotheken samen.
     Dit aantal staat los van het aantal boeken dat in andere (faculteits)bibliotheken ontleend wordt.

      Hoe kan ik inschrijven?

      Studenten en personeel UGent zijn automatisch ingeschreven in het bibliotheeksysteem.

      Studenten en personeel van de Associatie UGent worden niet automatisch ingeschreven in het bibliotheeksysteem, maar hun registratie is wel gratis.

      Bezoekers moeten zich laten registreren in de Boekentoren, het lidgeld bedraagt voor hen 10 Euro per jaar.

      http://lib.ugent.be/nl/inschrijving.shtml

       Hoe werkt het kopiëren?

       Om afdrukken en kopies te maken gebruikt u het epurse betaalsysteem.
       Daarvoor heeft u een studentenkaart (of UGent -kaart) nodig, deze kunt u online opwaarderen op epurse.ugent.be met uw debetkaart, kredietkaart of PayPal. Documenten scannen is gratis. (Epurse helpdesk]

        

       Plaatsnummer BUREAU

       Boeken met het plaatsnummer ‘BUREAU’ zijn niet terug te vinden in de bibliotheek. Deze boeken dienen via de Aleph online catalogus aangevraagd te worden. Deze werken zijn niet ontleenbaar. U wordt per mail verwittigd van zodra het aangevraagde werk ter inzage ligt in de bibliotheek.

        Kan ik masterproeven van vroeger inkijken?

        Masterproeven die aan onze vakgroep geschreven zijn, kunnen ALLEEN nog ingekeken worden in de Boekentoren. U kunt een masterproef gemakkelijk herkennen in de online catalogus door het plaatsnummer: BIB.GTH.VOLGNUMMER.

        U kunt ze dan ook al via de catalogus reserveren.

        Vanaf academiejaar 2008-2009 staan de meeste masterproeven online (raadpleegbaar via de online catalogus), tenzij er vertrouwelijke informatie instaat of niet aan bepaalde eisen van de faculteit voldeed voor het publiekelijk maken ervan.

         Kan ik databanken en elektronische tijdschriften van thuis uit raadplegen?

         Indien u van thuis uit databanken en elektronische tijdschriften wenst te raadplegen, heeft u een connectie nodig tot het UGentNet. Voor meer info zie: http://lib.ugent.be/nl/vpn.shtml