Medialab

Onderzoekslabo's

medialabNaast Living Labonderzoek beschikt de vakgroep over een onderzoekslabo voor experimenteel onderzoek. Het MediaLab is up-to-date uitgerust met

  • een volledig Observer XT 8.0-systeem (video- en schermopnamesoftware met geavanceerde analyse module)
  • koepelcamera’s en microfoons
  • game computers
  • eye tracker
  • series response pads

De vakgroep beschikt over de expertise voor het nauwkeurig verzamelen en analyseren van psycho-fysiologische data in experimentele opstellingen. Hier worden projecten uitgevoerd die de “quality of experience” tijdens mediagebruik meten via huidgeleiding, hartslag, EMG van het gezicht en EEG.