Over de vakgroep

Welkom op de website van de vakgroep Communicatiewetenschappen van Universiteit Gent! De vakgroep verzorgt onderwijs aan zowat duizend studenten.

Het onderwijspakket, dat in de bachelorjaren multidisciplinair en breed is opgezet, mondt uit in een masterjaar met vier afstudeerrichtingen:

Het onderwijs wordt ondersteund door sterk uitgebouwd wetenschappelijk onderzoek.
De vakgroep telt vier onderzoekscentra:

Het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening worden ondersteund door een audiovisueel centrum, een academische filmclub Film-Plateau en een bibliotheek met een rijke verzameling aan wetenschappelijke boeken en tijdschriften.

Onze onderwijsvisie