Lokaalreservaties

pcklas-KM9V1Op de vakgroep zijn er enkele lokalen ter beschikking die studenten kunnen gebruiken voor groepswerken, vergaderingen of andere overlegmomenten. Deze dienen steeds vooraf gereserveerd te worden. Hiervoor kunnen studenten terecht bij het secretariaat.

Let wel: deze lokalen worden hoofdzakelijk door de vakgroepleden gebruikt. Indien zij een lokaal wensen, kan een reservatie van een student ten laatste 48h voor de reservatie geannuleerd worden.

Grote lokalen (capaciteit ca. 24 personen)

Er zijn drie vergaderlokalen op de vakgroep:

  • KM11V1 en KM11V2: vergaderlokalen boven het secretariaat (houten trap omhoog naar respectievelijk eerste en tweede verdiep, links in de gang enkele trapjes omlaag)

Klein lokaal (capaciteit ca. 3 personen)

Voor een interview of overleg met een klein aantal personen kunnen studenten terecht in een klein lokaaltje rechts naast het bureau van professor Daniël Biltereyst.

Andere groepswerklokalen

Indien er geen lokalen beschikbaar zijn binnen de muren van de vakgroep, zijn er nog andere lokalen waar studenten mogelijk terecht kunnen:

  • PC-knooppunt Politieke & Sociale Wetenschappen (Paddenhoek 3, 2de verdiep (boven het Filmplateau): het pc-lokaal is op lesvrije momenten beschikbaar voor groepswerken
  • Rechtenbibliotheek (Universiteitstraat 4): boven het tussenlokaal van de rechtenbibliotheek bevinden zich enkele groepswerklokalen
  • Vakgroep Sociologie (Korte Meer 5): lokaal Kerker
  • Andere lokalen ter beschikking op UGent via het Centraal Auditoriumbeheer