Het secretariaat van de vakgroep sluit tot nader order

(12-03-2020)

Om het verspreiden van het Corona virus in te perken sluit het secretariaat van de Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies tot nader order.
Stuur a.u.b. uw vragen naar . Bekijk de berichten op Ufora i.v.m. opleidingsonderdelen en onderwijs in het algemeen.