Tijdschriften

Tijdschrift-abonnementen van de vakgroep

De fysieke exemplaren van de tijdschriften kunnen niet ontleend worden.

Omdat de meeste periodieken ook via internet raadpleegbaar zijn, wijzen we er op dat de catalogus toegang biedt tot alle tijdschriften die on-line beschikbaar zijn aan de UGent. Surf naar de website van de universiteitsbibliotheek http://lib.ugent.be en klik daar op "Journals & Articles".

Toegang tot het UGent-netwerk van buitenaf verloopt via https://athenax.ugent.be/vpn/index.html