Deeltijds studeren

Studenten die hun masterprogramma in een GIT (geïndividualiseerd traject) over twee jaar wensen te spreiden, of die hun voorbereidingsprogramma combineren met enkele mastervakken houden best rekening met onderstaande regels.
•    In deel 1 van je GIT volg je de opleidingsonderdelen ‘Politiek en ontwikkeling’ en ‘Politiek van conflict’.
•    Het opleidingsonderdeel ‘Onderzoekspraktijk en veldwerk’ wordt sterk aangeraden om ook in deel 1 van je GIT te volgen. Dit is namelijk het methodologisch luik dat jou voorbereidt op de masterproef. Als het volgen van deze vakken in deel 1 overlap in het lessenrooster van het voorbereidingsprogramma veroorzaakt, wordt het overlappende vak uit de master best naar deel 2 verschoven.
•    De keuzeopleidingsonderdelen uit ‘Research’ en ‘Policy’ kunnen worden gevolgd in deel 2 van je GIT.
•    Voor ‘Area studie’ en ‘Debates in Conflict and Development’ mag je vrij kiezen of je dit volgt in deel 1 of deel 2 van je GIT.
•    De masterproef is verplicht in deel 2 te volgen. Dit is het sluitstuk van de opleiding.