Werkstudentenstatuut

Voor wie?

Werkstudenten kunnen een werkstudentenstatuut aanvragen, indien zij minstens 50% van de werkuren die gelden voor een voltijdse tewerkstelling binnen de betrokken sectoren of minstens 80 uren per maand zijn tewerkgesteld of een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Wat?

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen legt in het facultair reglement werkstudentenstatuut vast welke faciliteiten kunnen verleend worden aan studenten met een werkstudentenstatuut binnen haar opleidingen.

  • Klik hier om het facultair reglement na te lezen
  • Klik hier voor de algemene informatie over combinatie werk en studie aan UGent.

Als werkstudent is het in de meeste gevallen aangewezen een geïndividualiseerd traject (GIT) te volgen. Wanneer je de ManaMa Conflict & Development spreidt over twee academiejaren hou je rekening met volgende richtlijnen:

  • In deel 1 van je GIT volg je verplicht de opleidingsonderdelen ‘Politiek en ontwikkeling’ en ‘Politiek van conflict’
  • Het opleidingsonderdeel ‘Onderzoekspraktijk en veldwerk’ wordt sterk aangeraden om ook in deel 1 van je GIT te volgen. Dit is namelijk het methodologisch luik dat jou voorbereidt op de masterproef
  • De keuzeopleidingsonderdelen uit ‘Research’ en ‘Policy’ kunnen worden gevolgd in deel 2 van je GIT
  • Voor ‘Area studie’ en ‘Debates in Conflict and Development’ mag je vrij kiezen of je dit volgt in deel 1 of deel 2 van je GIT
  • De masterproef is verplicht in deel 2 te volgen

Voor hulp bij het samenstellen van je traject neem je contact op met de trajectbegeleidster van de faculteit.

Hoe?

Studenten kunnen per academiejaar zich laten registreren als werkstudent bij de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s.

Hiertoe dien je het specifieke aanvraagformulier vergezeld van de nodige attesten op te sturen naar de Centrale Studentenadministratie. Je ontvangt een bevestiging bij goedkeuring.
Het formulier vind je hier terug.