De vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

gevel vakgroep ctws 200De vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies behoort tot de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en concentreert haar onderwijs en onderzoek hoofdzakelijk op de hedendaagse politieke en ontwikkelingsproblemen van het globale Zuiden, en duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid.

Sinds enige jaren spitst de vakgroep zich toe op conflict-analyse, conflict-beheersing en post-conflict-reconstructie, in het bijzonder van de nieuwe interne conflicten in de periferie sinds het einde van de Koude Oorlog. De medewerkers van de vakgroep pogen enerzijds deze conflicten - hun dynamiek en structuur - te duiden vanuit een meervoudige invalshoek die steunt op een ruime veldervaring, en anderzijds het instrumentarium te exploreren voor conflictbeheersing en - resolutie, met globale duurzame ontwikkeling als eindoplossing voor conflicten. In dit kader werden zowel area-onderzoekscellen als thematische onderzoekscellen opgericht, met links naar vakgroepen behorend tot andere Faculteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland.

Specifieke regio's die inzake onderzoek en onderwijs aan bod komen zijn: Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

De vakgroep organiseert tevens wetenschappelijke congressen en seminaries en onderhoudt mee de bibliotheek Universiteitstraat over de hoger vermelde regio's en thema's.