Alumniwerking

Hallo oud-student(e) van de Master Conflict and Development,

Welkom op de alumni-website van de Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies.
Hier kunnen jullie op de hoogte blijven van de activiteiten die we doorheen het jaar organiseren en waarop we jullie graag verwelkomen. We proberen het aangename aan het interessante te koppelen en bieden naast lezingenreeksen, culturele uitstapjes, stadswandelingen ook Bourgondisch vertier aan. Deze activiteiten vormen de ideale gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten; om terug te blikken op de mooie momenten die we gedeeld hebben en om vooruit te kijken naar wat de toekomst ons brengt.

De Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies behoort tot de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en concentreert haar onderwijs en onderzoek hoofdzakelijk op de hedendaagse conflict- en ontwikkelingsproblemen van het globale Zuiden, en duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid. Specifieke regio's die inzake onderzoek en onderwijs aan bod komen zijn: Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Contact

Wil je op de hoogte gehouden worden vul dan het contactformulier in.

Mededelingen

Stagefinanciering Leonardo Da Vinci Programma voor UGent-alumni

Geef je cv een internationale boost met een buitenlandse stage; brug tussen studie en werk. Het Europese Leonardo da Vinci programma (onderdeel van het Lifelong Learning Programme / LLP) geeft jonge afgestudeerden die een internationale stage willen doen, een financieel duwtje in de rug.

Meer info