Collectie

De indeling van de bibliotheek

De bibliotheek van de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies beschikt over meer dan 13.000 boeken en een 50-tal lopende gespecialiseerde tijdschriften over actuele economische en politieke ontwikkelingen in landen van het globale Zuiden, historische, filosofische en culturele achtergronden, ontwikkelingsstrategieën ...

Plaatsnummers beginnend met... kunnen ontleend worden:

3D: Islam in Europa
A: algemene, filosofische, politieke, sociale, ... thema's
C: Algemene thema's rond conflict & ontwikkeling
DA: specifieke landen documentatie voor Afrika
DB: specifieke landen documentatie voor Midden- en Latijns-Amerika
DD: specifieke landen documentatie voor het Midden-Oosten, Azië en Oceanië

Opgelet: De werken met de volgende nrs. staan niet in open-rek maar kunnen wel ontleend worden. Deze moeten aangevraagd worden online via de catalogus (via de Request-knop) of aan de balie. In het tweede geval worden de boeken meteen uit het depot gehaald door de bibliotheek-medewerker.

A.0001 - A.0328
C.0001 - C.2000
DA.0001 - DA.1586
DB.0001 - DB.0475
DD.0001 - DD.1341

Plaatsnummers beginnend met... kunnen niet ontleend worden:

ADB: publicaties van de Asian Development Bank - 2e verdieping
Atl: Atlassen - 1e verdieping
B: Bibliografieën - 1e verdieping
D: Doctoraten - op aanvraag
E: Encyclopedieën - 1e verdieping
PMR: Minority Rights - 1e verdieping
R: (jaar)rapporten - 1e verdieping
V: Masterproeven - zie hieronder

Masterproeven inkijken

De masterproeven van de ManaMa Conflict & Development worden tot het academiejaar 2013-2014 bewaard op de vakgroep. Deze kunnen niet ontleend worden, inkijken kan wel. In de bibliotheek vind je lijsten met de titels van de masterproeven en bijhorende nummers. Indien je een masterproef wil inkijken, volstaat het om het nummer te geven aan de balie waarna de medewerker je de masterproef zal bezorgen. De masterproeven van recente jaren zijn in full-text beschikbaar via de catalogus van UGent: http://lib.ugent.be/

Op zoek in de bibliotheek

Finis Africae. Het doet er niet meer toe. Via de catalogus van de universiteitsbibliotheek komt u er ook wel uit. Binnen deze catalogus is PS05 de code van de vakgroepbibliotheek.

In de catalogus zijn alle werken van deze bibliotheek opgenomen: http://lib.ugent.be/

Infrastructuur

Er kan gekopieerd worden aan 10 cent per kopie.

In de bibliotheek zijn er drie gebruikerspc's beschikbaar en verder een 20-tal studieplaatsen.

Onze bibliotheek is uitgerust met een draadloos netwerk. Meer info vind je hier: http://wifi.ugent.be

Toegang en uitlenen

De bibliotheek werkt voor groot deel volgens een open-rek systeem, en is voor iedereen toegankelijk. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen publicaties ontlenen. Oudere werken en scripties staan opgeslagen in het archief, en kunnen na aanvraag geraadpleegd worden. Je kunt maximaal tien boeken ontlenen per faculteit en dit voor een periode van vier weken. Als niemand anders het werk reserveerde kan de uitleenperiode tot 3 maal verlengd worden.

Tijdschriften

De fysieke exemplaren van de tijdschriften kunnen niet ontleend worden.

Omdat de meeste periodieken ook via internet raadpleegbaar zijn, wijzen we er op dat de catalogus toegang biedt tot alle tijdschriften die on-line beschikbaar zijn aan de UGent. Surf naar de website van de universiteitsbibliotheek http://lib.ugent.be en klik daar op "Journals & Articles".

Toegang tot het UGent-netwerk van buitenaf verloopt via https://athena.ugent.be

Feedback Disclaimer Cookies Toegankelijkheid Afmelden © 2019 Universiteit Gent Verantwoordelijke voor inhoud: bert.suykens@ugent.be (Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies)