Update: Nieuwe ManaBa Conflict & Development (2018-2019)

(18-04-2018) Na vele jaren succesvol als Master-na-Master te hebben bestaan, zal de Master In Conflict & Development vanaf volgend academiejaar (2018-2019) veranderen in een reguliere Master (ManaBa).

Dit verzekert de toekomst van een masterprogramma dat ondertussen zijn eigen plaats heeft gevonden in het Nederlandstalige onderwijslandschap. Ook volgend jaar gaat deze opleiding door in het Nederlands.

Deze verandering van ManaMa naar ManaBa heeft een belangrijke impact op de instroom. Terwijl voordien enkel Masters konden starten aan het programma kunnen vanaf volgend jaar ook mensen met een Bachelor diploma de opleiding aanvangen. Dit kan rechtstreeks voor Bachelors Politieke Wetenschappen. Studenten met een andere academische Bachelor en/of Master zullen een voorbereidingsprogramma van 30 studiepunten moeten volgen. Studenten met een professionele Bachelor of Master volgen een schakelprogramma van 60 studiepunten. Belangrijk hierbij is dat deze programma’s op maat van de student zijn en er dus vrijstellingen kunnen bekomen worden.

Op woensdag 2 mei, om 15u (Lokaal Paddenhoek 1-1, Paddenhoek 1, 9000 Gent) wordt er een infosessie georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Info over het algemene opzet en het programma van de Master vindt u nu al via de studiegids.