Corona in het onderwijs: de facultaire beleidslijnen

Raadpleeg ook regelmatig de centrale updates over het coronavirus op www.ugent.be/coronavirus

In de kijker:

 • De aanpassing van het onderwijs, het welzijn van de student (facultaire nota)
 • het aanbod van online afspraken met studentenpsychologen en studieadviseurs en het aanbod van tips en handleidingen op de Ufora site student@warmUGent
 • het online aanbod van de studentenadministratie en de helpdesk
 • de mogelijkheid om een bijzonder statuut aan te vragen omwille van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden voor studenten
 • Voor onderwijsactiviteiten die online doorgaan kan geen verplichte online aanwezigheid worden geëist van studenten. Studenten moeten de kans krijgen om deze online activiteiten op het moment zelf of uitgesteld te kunnen meevolgen. Lesgevers zorgen dus altijd ook voor opnames als ze een onderwijsactiviteit streamen.
 • Studenten die niet kunnen deelnemen aan de online evaluatie omwille van ziekte of omdat ze niet over een pc en internet beschikken of omdat ze optreden als mantelzorger of omwille van opvang van de kinderen door het sluiten van de scholen moeten de verantwoordelijk lesgever op de hoogte brengen via mail. Voor deze studenten die hun lesgever op de hoogte brengen via mail, is hun afwezigheid gewettigd. Ze hoeven bijgevolg geen officieel attest van afwezigheid (bijv. doktersbriefje) in te dienen. Voor deze studenten zal er –zodra dit mogelijk is- een inhaalmoment gepland worden.
 • Studenten kunnen een attest krijgen voor uitzonderlijke verplaatsingen om studiemateriaal op te halen op hun kotadres.

1. Onderwijs op afstand tot einde semester

Algemene info over afstandsonderwijs op https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/coronamaatregelen-alternatieve-onderwijsactiviteit/

De universiteit heeft besloten om de lesactiviteiten tot het einde van het semester uitsluitend op afstand te houden, waarbij elk fysiek contact met en tussen studenten moet worden vermeden.

2. Bachelorproeven/masterproeven/andere taken

Algemene info

We begrijpen jullie zorgen hieromtrent en de voorzitters van de verschillende opleidingscommissies communiceerden hierover concrete afspraken en regelingen via Ufora. Gelieve bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met uw promotor.

Indienen Onderzoekspaper: alle info rond deadlines en hoe je onderzoekspaper in te dienen kan je vinden op Ufora.

Voor de masterproef dienen alle studenten wiens masterproef geïmpacteerd werd door de coronacrisis aan hun masterproef een preambule toe te voegen. Meer info hierover en alle andere richtlijnen kan je op Ufora vinden.

3. Facultaire maatregelen i.v.m. stage

Algemene PSW-regel, stages kunnen doorlopen (zelfs via telewerk) mits voldoende online omkadering & als het kan voor de stage-aanbieder. Wij vragen wel een officiële brief van de stage-aanbieder. Contacteer uw lesgever/stagebegeleider bij problemen.

4. Examens

De aangepaste academische kalender voor het tweede semester van 2019-2020 heeft als uitgangspunt dat on campus examens mogelijk zijn vanaf 1 juni. Er wordt een volledig nieuwe examenplanning uitgewerkt, waarbij social distancing in alle examensituaties wordt gegarandeerd.

Voor elk opleidingsonderdeel krijgt elke student via Ufora ten laatste op 8 april gedetailleerde informatie over de wijze van evalueren.
Zo snel mogelijk en ten laatste op 15 april ontvangen studenten ook hun examenrooster.

5. Bibliotheek

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen m.b.t. de Coronaproblematiek, werd beslist om de faculteitsbibliotheken volledig te sluiten.
Boeken kunnen hierdoor niet meer afgehaald of teruggebracht worden in zowel de bibliotheek Korte Meer als de bibliotheek Universiteitstraat. 

Ook studie-/werkplekken voor studenten blijven ontoegankelijk.
Wie werken heeft ontleend, hoeft zich geen zorgen te maken : de leentermijnen worden automatisch verlengd om onnodige aanmaningen te vermijden.

De bibliotheekcollectie is hierdoor echter niet volledig ontoegankelijk geworden. Hieronder schetsen we een aantal alternatieven:

 • De catalogus blijft toegankelijk via http://lib.ugent.be.
 • Een groot aantal tijdschriften en ebooks is raadpleegbaar via deze catalogus.
 • De enorme digitale bibliotheekcollectie van databanken en andere online bronnen is eveneens beschikbaar.

Belangrijke opmerking: om toegang tot voor de UGent beschikbare fulltext te krijgen moet u altijd via Athena surfen.  Ga dus naar Athena en open de webbrowser die daar beschikbaar is. Pas dan krijgt u effectief toegang tot fulltext.

Van artikels en boekhoofdstukken die niet digitaal beschikbaar zijn, kunnen scans opgevraagd worden. Dit kan via https://lib.ugent.be/nl/info/ill.
Hou daarbij rekening met de volgende afspraken:

Zorg steeds voor zo specifiek mogelijke informatie. Voor artikels: juiste naam tijdschrift, jaargang, volume, paginering en titel van het artikel.  Hier kan Google scholar een hulpmiddel zijn om deze informatie te vinden.

 • Voor hoofdstukken van boeken: titel en auteur van het boek, titel van het hoofdstuk en exacte paginering.  Hiervoor kan je in veel gevallen terecht bij Google Books (waar meestal inhoudstafels wel vrij raadpleegbaar zijn) of soms ook www.worldcat.org.. Er worden echter geen volledige boeken ingescand, enkel hoofdstukken tot ca. 50 scans
 • Bij onvoldoende informatie zal je eerst gecontacteerd worden voor bijkomende informatie. Hoe vollediger je aanvraag, des te sneller je geholpen kan worden.
 • Scans worden één tot twee keer per week door de medewerkers van de bibliotheken ter plaatste gemaakt.  Het kan dus wel enkele dagen duren voor je aanvraag wordt beantwoord.
 • Tijdschriftartikels via de IBL-knop op de website (lib.ugent.be).  
  Hoofdstukken uit boeken kunnen vanaf 20.04.2020 ook via de IBL-knop in de webcatalogus aangevraagd worden.  In afwachting kunnen scanaanvragen van boekhoofdstukken gestuurd worden naar

 

De bibliotheek blijft bereikbaar via het mailadres .  Hou wel rekening met mogelijk vertraagde antwoorden.

6. Problemen bij aanpak lessen tijdens coronacrisis

De vakken worden in eer en geweten aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Alle lesgevers doen hier uitermate hun best. De aanpak per vak werd opgesteld in samenspraak met de studentenvertegen-woordigers en de opleidingscommissie. Indien studenten hier toch nog vragen rond hebben of er discussies ontstaan (bijvoorbeeld indien de afspraken niet nageleefd worden), dan kunnen de gewone kanalen bewandeld worden:  
•    in eerste instantie via de studentenvertegenwoordigers die hun probleem kunnen doorspelen naar de OC VZ
•    vervolgens het monitoraat
•    indien verder nodig: de lesgever
•    in uiterste gevallen: de OC VZ (voor Politieke Wetenschappen: Ferdi De Ville, voor sociologie: Bart Van de Putte, voor Communicatiewetenschappen: Stijn Joye ) of
•    in nood: de OD (Patrick Vyncke) en zijn CKO-medewerkers (Valentine Vanderhaeghen/Jurgen Baecke)
•    voor beroep/klachten: de ombudspersoon (Bart Van de Putte) indien bovenstaande kanalen niet werken