Onderwijsinnovatie aan de UGent

Onderwijsinnovatie aan de UGent


De UGent investeert al een tijd in onderwijsinnovatie. Naast centrale initiatieven worden ook de faculteiten (jaarlijks) gestimuleerd om vernieuwende technieken en/of werkwijzen te onderzoeken en te implementeren. Aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen worden deze middelen ondergebracht in de Facultaire Dienst Onderwijs (cluster onderwijskwaliteitszorg).


Blended Learning


Blended learning is de term die slaat op de combinatie van  traditioneel ‘face-to-face onderwijs’ met online leeractiviteiten, zoals lesopnames of elektronische leerpaden. Indien goed opgezet en uitgewerkt, kan blended learning studenten aanzetten tot meer zelfstandig en diepgaand leren.  
Vanzelfsprekend is blended learning geen doel op zich. Het kan wel een middel zijn om bepaalde praktische noden of onderwijskundige uitdagingen op te lossen. Als je als lesgever met een bepaalde uitdaging worstelt (toetsing, activeren van studenten, gebrek aan interactie of feedback, …) en je wil een deel van je cursus ‘blended’ maken, stel dan zeker de volgende centrale vragen:


Waarom: wat wil je bereiken? Op welke leerdoelen en doelgroep richt je je?
Wat: wat zal je ontwikkelen? Welke leermaterialen, tools of apps denk je te gebruiken?
Hoe: denk aan de randvoorwaarden (planning, budget, communicatie, …)!

Deze denkoefening is cruciaal. De optimale ‘blend’ bestaat immers uit een mix die rekening houdt met bovenstaande factoren. Het is sowieso aangewezen om stapsgewijs te werk te gaan. Als docent kan u steeds terecht bij de facultaire medewerker onderwijsinnovatie (Ernst.Buyl@UGent.Be; tel. 09/264. 67 83) voor zowel didactische als technische ondersteuning (o.m. gebruik Minerva-toepassingen, Curios, lesopnames, …).


Actueel:  facultaire events en opleidingen

‘Flipping the classroom’-seminarie:  


Op maandag 10 oktober (10u-12u) wordt op de faculteit een seminarie voor de lesgevers georganiseerd, waarbij ingegaan zal worden op de werkvorm ‘flipping the classroom’. Hiermee werd al in andere faculteiten geëxperimenteerd. Op deze bijeenkomst zal o.m. Prof. Ann Buysse (FPPW) toelichting geven bij de ervaringen, motieven, valkuilen, … over het ‘flipped’ maken van het vak 'Relatie- en Gezinstherapie' (2015-16).
Momenteel worden in de FPSW het kader van een paar vakken (o.m. Inleiding tot het Kwalitatief Onderzoek) enkele lessen rond het ‘flipped classroom’ principe voorbereid voor 2016-17. Ook over dit ‘work in progress’ zal toelichting gegeven worden.


Plaats: Facultaire Vergaderzaal John Vincke (Korte Meer 5)
Voor inschrijvingen: mail naar


Opleiding Curios:


In samenspraak met ICTO (directie DICT) worden aan de faculteit workshops rond relevante Minerva-toepassingen georganiseerd, in functie van het soort vragen dat de lesgevers behandeld wensen te zien. Volgende workshop/opleiding:  


Donderdag 22 september 2016 om 14u: workshop rond Curios-toepassingen
De workshop vindt plaats in het PC-knooppunt van de FPSW (Paddenhoek 3)
Voor inschrijvingen: mail naar


Ideeën of vragen
Op verzoek worden kunnen andere (Minerva-)workshops of seminaries  in het najaar gepland worden.
Geïnteresseerden met vragen naar ondersteuning mogen de facultaire medewerker steeds contacteren met suggesties of vragen. Ernst Buyl uiteraard () contacteren met suggesties of vragen.