Aanvraagdossier facultair fonds voor wetenschappelijke activiteiten

Voor informatie over het facultaire budget voor wetenschappelijke activiteiten bekijk de pagina over het facultair fonds

Aanvraagformulieren facultair onderzoeksfonds en facultair mobiliteitsfonds 

Volg de richtlijnen in de formulieren

Ingevuld aanvraagformulier printen en met bijlagen indienen op het decanaat (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 - 1e verdiep) na akkoord promotor (enkel voor doctoraatsstudent) en vakgroepvoorzitter

Volgende bijlagen moeten bij het uitgeprinte aanvraagformulier worden gevoegd:

Bijlagen voor buitenlands verblijf

  • SAP reisaanvraag 
  • Uitnodiging 
  • Kopie aanvraag FWO
  • Indien geen FWO aanvraag: Beschrijving van het te verrichten werk met planning (max. 1 p.)
  • Indien van toepassing kopie stageovereenkomst

Bijlagen voor binnenlandse activiteiten

  • Extra documenten als verantwoording
  • Indien van toepassing bewijs aanvraag FWO

Document beschikbaar bij secretariaten vakgroepen

  • Facultair Mobiliteitsfonds §6 verblijf buitenlandse onderzoeker

Aankondigingen voor congressen, studiedagen, onderzoeksbeurzen, summer schools, ... zie ugent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering en informatie op minerva vak RIO KX00009A.