Aanvraagdossier facultair fonds voor wetenschappelijke activiteiten

Voor informatie over het facultaire budget voor wetenschappelijke activiteiten bekijk de pagina over het facultair fonds

Aanvraagformulieren facultair onderzoeksfonds en facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds 

Volg de richtlijnen in de formulieren

Ingevuld aanvraagformulier printen en met bijlagen indienen op het decanaat (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 - 1e verdiep) na akkoord promotor (enkel voor doctoraatsstudent) en vakgroepvoorzitter

Volgende bijlagen moeten bij het uitgeprinte aanvraagformulier worden gevoegd:

Bijlagen voor buitenlands verblijf

  • SAP reisaanvraag 
  • Uitnodiging 
  • Kopie aanvraag FWO
  • Indien geen FWO aanvraag: Beschrijving van het te verrichten werk met planning (max. 1 p.)
  • Indien van toepassing kopie stageovereenkomst

Bijlagen voor binnenlandse activiteiten

  • Extra documenten als verantwoording
  • Indien van toepassing bewijs aanvraag FWO

Document beschikbaar bij secretariaten vakgroepen

  • Facultair Mobiliteitsfonds §6 verblijf buitenlandse onderzoeker

Aankondigingen voor congressen, studiedagen, onderzoeksbeurzen, summer schools, ... zie ugent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering en informatie op minerva vak RIO KX00009A.