Aanvraagdossier facultair fonds voor wetenschappelijke activiteiten

Voor informatie over het facultaire budget voor wetenschappelijke activiteiten bekijk de pagina over het facultair fonds/For information on faculty funding for research activities see regulations faculty funding.

Aanvraagformulieren facultair onderzoeksfonds en facultair mobiliteitsfonds / Application for faculty research fund and faculty mobility fund. 

Volg de richtlijnen in de formulieren / Follow the guidelines in the forms.

Ingevuld aanvraagformulier printen en met bijlagen indienen op het decanaat (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 - 1e verdiep) na akkoord promotor (enkel voor doctoraatsstudent) en vakgroepvoorzitter / Printed application form and attachments should be hand in at the office of the Dean (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 – 1st floor) after approval of supervisor (only for doctoral student) and chair of the department.

Volgende bijlagen moeten bij het uitgeprinte aanvraagformulier worden gevoegd / The following attachments should be enclosed in the printed application file:
Bijlagen voor buitenlands verblijf/ Attachment in case of stay abroad
  • SAP reisaanvraag / SAP travel registration
  • Uitnodiging / Invitation
  • Kopie aanvraag FWO / Copy application FWO
  • Indien geen FWO aanvraag: Beschrijving van het te verrichten werk met planning (max. 1 p.) / In absence of a FWO application: Description of the work with planning (max. 1 p.)
  • Indien van toepassing kopie stageovereenkomst / If applicable copy work placement agreement
Bijlagen voor binnenlandse activiteiten/ Attachment in case of activities in Belgium
  • Extra documenten als verantwoording / Extra documents as justification
  • Indien van toepassing bewijs aanvraag FWO / If applicable copy application FWO

Document beschikbaar bij secretariaten vakgroepen/Document available at departmental secretary

  • Facultair Mobiliteitsfonds §6 verblijf buitenlandse onderzoeker/stay of foreign researcher

 

Aankondigingen voor congressen, studiedagen, onderzoeksbeurzen, summer schools, ... zie ugent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering en informatie op minerva vak RIO KX00009A.