Aanvraagdossier facultair fonds voor wetenschappelijke activiteiten

Informatie en reglementen

 • Voor informatie over het facultaire budget voor wetenschappelijke activiteiten: facultair fonds
 • Aankondigingen voor congressen, studiedagen, onderzoeksbeurzen, summer schools, ... zie UGent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering en Sharepoint

Aanvraagformulieren facultair fonds voor activiteiten in het binnen of buitenland

 • Aanvraagformulieren facultair onderzoeksfonds en facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds 

   • Voor buitenlandse verblijven en aanvraag - klik op tegel Stay Abroad and faculty funding
   • Voor activiteiten in het binnenland - klik op tegel Activities in Belgium and faculty funding
   • Voor verblijf inkomende buitenlandse onderzoeker - klik op tegel New incoming visitor

 • Volg de richtlijnen in de formulieren
 • Ingevuld aanvraagformulier printen en met bijlagen indienen op het decanaat (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 - 1e verdiep) na akkoord promotor (enkel voor doctoraatsstudent) en vakgroepvoorzitter.
 • Volgende bijlagen moeten bij het uitgeprinte aanvraagformulier worden gevoegd:
   • Bijlagen voor buitenlands verblijf
   • Bijlagen voor binnenlandse activiteiten
    • Extra documenten als verantwoording
    • Indien van toepassing bewijs aanvraag FWO

Aanvraagformulier facultair fonds  Sabbatical

in opmaak