Aanvraagdossier facultair fonds voor wetenschappelijke activiteiten

Informatie en reglementen

 • Voor informatie over het facultaire budget voor wetenschappelijke activiteiten: facultair fonds
 • Aankondigingen voor congressen, studiedagen, onderzoeksbeurzen, summer schools, ... zie UGent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering en informatie op minerva vak RIO KX00009A.

Aanvraagformulieren facultair fonds voor activiteiten in het binnen of buitenland

 • Aanvraagformulieren facultair onderzoeksfonds en facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds 

   • Voor buitenlandse verblijven en aanvraag - klik op tegel Stay Abroad and faculty funding
   • Voor activiteiten in het binnenland - klik op tegel Activities in Belgium and faculty funding
 • Volg de richtlijnen in de formulieren
 • Ingevuld aanvraagformulier printen en met bijlagen indienen op het decanaat (Lutgard Schockaert - Universiteitstraat 8 - 1e verdiep) na akkoord promotor (enkel voor doctoraatsstudent) en vakgroepvoorzitter.
 • Volgende bijlagen moeten bij het uitgeprinte aanvraagformulier worden gevoegd:
   • Bijlagen voor buitenlands verblijf
   • Bijlagen voor binnenlandse activiteiten
    • Extra documenten als verantwoording
    • Indien van toepassing bewijs aanvraag FWO

Aanvraagformulier facultair fonds  voor Facultair Mobiliteitsfonds §6 verblijf inkomende buitenlandse onderzoeker

Document beschikbaar bij secretariaten vakgroepen

Aanvraagformulier facultair fonds  Sabbatical

in opmaak