Forumdag Humane Wetenschappen 2013

Bruto Binnenlands Geluk onder druk?

Wenst u zich als leerkracht (in spe) bij te scholen op het vlak van actuele, maar ingewikkelde thema's zoals economische groei, vergrijzing, geestelijke gezondheidszorg en de houdbaarheid van de sociale zekerheid? Bent u op zoek naar boeiend en makkelijk inzetbaar lesmateriaal voor een vakoverschrijdend project of de vakken Cultuur- en Gedragswetenschappen? Wil u graag op een vlotte manier kennismaken met diverse organisaties en verenigingen die met maatschappelijke thema's bezig zijn en over een educatief aanbod beschikken?

Dan heeft u vast interesse in onze eerste Forumdag Humane Wetenschappen op woensdag 24 april 2013! Eerst geven we het forum aan twee specialisten; Koen Schoors (UGent) en Piet Bracke (UGent). Nadien kunt u op ons forum verschillende standjes bezoeken, terwijl u geniet van een glaasje.

De Forumdag vindt plaats in de Academieraadzaal van de AULA (Volderstraat 9, 9000 Gent).

 

Programma
13.30 - 14.00 uur Onthaal
14.00 - 14.15 uur Verwelkoming door Christophe Verbruggen en Tony Valcke (SLO, UGent)
14.15 - 15.00 uur Masterclass 1: Koen Schoors (econoom, UGent)
15.00 - 15.15 uur Korte pauze
15.15 - 16.00 uur Masterclass 2: Piet Bracke (socioloog, UGent)
16.00 - 16.30 uur Debat o.l.v. Jan-Frederik Abbeloos (journalist, De Standaard)
16.30 - 17.30 uur Forum en praatcafé

INHOUD

Masterclass 1: Koen Schoors

Koen Schoors (º1968) is professor economie aan de Universiteit Gent. Hij doceerde eveneens aan de KULeuven, de Vlerick Leuven Gent Management School en de Higher School of Economics in Moskou. Zijn wetenschappelijk werk concentreert zich onder meer op de bankensector. De afgelopen jaren werd hij in dat verband gehoord voor de Fortis- experten-commissie en de Dexia-commissie van het Vlaams Parlement. Hij is tevens een veelgevraagde gast en commentator in de media en co-auteur van het boek De Perfecte Storm (2012).

PowerPointpresentatie

Masterclass 2: Piet Bracke

Piet Bracke (º1961) is als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit Gent. Hij doceert er algemene sociologische vakken, naast een gevorderd vak gezondheidssociologie. Daarnaast verricht hij onderzoek naar het raakvlak tussen de gezondheidssociologie en de gezinssociologie. Gender of de verhoudingen tussen vrouwen en mannen zijn in zijn wetenschappelijk onderzoek nooit veraf. Mentale gezondheid en subjectief welbevinden staan doorgaans eveneens centraal. Vandaar ook zijn aandacht voor de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke positie van personen met psychische problemen. In meer recente publicaties legt hij de nadruk op macro-sociologisch onderzoek van de volksgezondheid. Publicaties van hem en zijn medewerkers zijn verschenen in tijdschriften, zoals Sociology of Health & Illness, European Journal of Public Health, en Journal of Abnormal Psychology.

PowerPointpresentatie

Debat tussen Koen Schoors en Piet Bracke o.l.v. Jan-Frederik Abbeloos

Jan-Frederik Abbeloos (º1981) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Gent. Nadien behaalde hij een ManaMa in de Economie en Bedrijfskunde en een ManaMa in de Journalistiek. Momenteel werkt hij als Redacteur Economie bij De Standaard. Zijn voornaamste specialismen zijn wereldgeschiedenis, globalisering, en politieke economie.

Forum

Op een markt met verschillende standjes bieden diverse organisaties en verenigingen die met maatschappelijke thema's bezig zijn (zoals duurzame ontwikkeling, ecologie, wereldburgerschap, racisme, mensen- en kinderrechten, democratie, mentale gezondheid,...) educatieve pakketten en lesmateriaal aan. Verder is er informatie te vinden over mogelijke workshops of studie-uitstappen met leerlingen uit het secundair onderwijs.

Praatcafé

Terwijl een glaasje gedronken wordt, kunnen leerkrachten en SLO-studenten contacten leggen en informatie uitwisselen. Verder staan de verantwoordelijken van de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten Humane Wetenschappen en de lesgevers uit de Specifieke Lerarenopleiding van de UGent klaar om op informele wijze vragen te beantwoorden en praktische tips te geven.