Specifieke lerarenopleiding

Wat bieden we jullie aan?

 • Je komt in een kleine groep studenten en krijgt een intensieve begeleiding.
 • De klemtoon ligt op vaardigheden.
 • Je leert een publiek aanspreken, een les opbouwen, lesmateriaal ontwikkelen, nieuwe media gebruiken ter ondersteuning van je lespraktijk.
 • Je maakt kennis met een verschillende aanpak voor ASO, BSO en TSO.
 • Je geeft les aan elkaar en doet een stage in het secundair onderwijs en/of vormingsorganisaties. Stage in educatieve settings buiten het onderwijs kan ook.
 • We hechten in de opleiding heel wat belang aan burgerschap en burgerschapseducatie.
 • Er wordt nauw samengewerkt met het werkveld: pedagogische begeleiding, diverse scholen uit het gemeenschapsonderwijs en katholiek onderwijs, universitaire opleidingsverstrekkers, etc.
 • We zetten in op community service learning (CSL). Zo krijgen studenten voeling met de maatschappelijke realiteit.

Waar kun je met de SLO aan de slag?

De SLO leidt tot 'het diploma van leraar' dat wordt uitgereikt na het behalen van het diploma van master. Het diploma geeft officiële onderwijsbevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad.

Daarnaast bereidt de SLO je ook voor op het lesgeven in hoger onderwijs én vormingsdiensten van bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Wie volgt de SLO in onze faculteit?

Studenten uit volgende richtingen hebben rechtstreeks toegang tot de SLO Politieke en Sociale Wetenschappen:

 • Master in de politieke wetenschappen - afstudeerrichting: nationale politiek
 • Master in de politieke wetenschappen - afstudeerrichting: internationale politiek
 • Master in de EU-studies
 • Master in de communicatiewetenschappen - afstudeerrichting: communicatiemanagement
 • Master in de communicatiewetenschappen - afstudeerrichting: film- en televisiestudies
 • Master in de communicatiewetenschappen - afstudeerrichting: nieuwe media en maatschappij
 • Master in de communicatiewetenschappen - afstudeerrichting: journalistiek
 • Master in de sociologie

Ook studenten uit volgende richtingen kunnen bij ons terecht:

bestuurskunde en overheidsmanagement, sociale en culturele antropologie (mits een bachelor sociologie), staatswetenschappen, bestuurswetenschappen, diplomatieke wetenschappen, sociale wetenschappen, perswetenschappen, informatie- en bibliotheekwetenschappen, vrouwenstudies.