Studie- en documentatiecentrum

Studenten kunnen in het documentatiecentrum terecht. Gelieve hiervoor een afspraak te maken via lerarenopleiding.psw@ugent.be.

We beschikken over een ruime collectie leerboeken en handleidingen, tijdschriften, lesmappen en achtergrondinformatie m.b.t. de vakken waarvoor onze studenten onderwijsbevoegdheid hebben.

 

Studie- en documentatiecentrum slo politieke en sociale wetenschappen

Universiteitstraat 8
9000 Gent
Vleugel rechts, 2e verdieping.