Combinatie studie en werk

Elk jaar zijn er studenten aan de lerarenopleiding die de SLO combineren met werk. Daarom zijn er voor de studenten diverse 'statuten' uitgewerkt.

 

  • Een reguliere student volgt de volledige opleiding. Sommigen werken in hetzelfde jaar nog hun Masterproef af.
  • Een Leraar-in-opleiding (LIO) combineert het werken in het onderwijs met de lerarenopleiding.

Hiervoor is een aangepast programma uitgewerkt.

  • Een werkstudent combineert werken buiten het onderwijs met de lerarenopleiding.

Ook hier is een aangepast programma voorzien.