Masteropleidingen

Verbreden - verdiepen

In de masteropleidingen kan de student door persoonlijke keuze van hetzij een afstudeerrichting hetzij een uitgebreid keuzepakket zelf de klemtoon leggen op een hoofdzakelijk verdiepende opleiding dan wel op een opleiding gericht op verbreding. In sommige masteropleidingen beslaat de keuze bijna een kwart van de opleiding.

Masterproef

Tijdens de masteropleiding wordt van de studenten verwacht dat ze een eindverhandeling maken. Dat is een persoonlijke wetenschappelijke studie over een onderwerp dat je binnen je specialisatie kiest in overleg met je promotor, d.i. de professor die met zijn wetenschappelijk team het onderzoek begeleidt. De beschrijving en de resultaten van dit onderzoek vinden hun neerslag in je eindverhandeling, die officieel "masterproef" wordt genoemd. De masterproef vormt een grondige kennismaking met het wetenschappelijk onderzoek in jouw studiedomein.

Overzicht opleidingen