Inhoud van de sessies

Opzet en werklast


Het programma duurt, net als elk semester van je reguliere opleiding, twaalf weken. Indien je geselecteerd bent, word je gegroepeerd met vier studenten uit andere faculteiten. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de organisatie van één sessie uit het programma. Jullie bereiden samen het debat voor (onder andere door een voorgesprek met de sprekers) en modereren het. Dit veronderstelt een hoge mate van zelfredzaamheid en samenwerking met studenten uit de andere faculteiten. Ook tijdens de andere debatten neem je actief deel aan de discussie.

Per academiejaar worden tien sessies voorzien, waarbij telkens één stelling door twee sprekers wordt beargumenteerd. Er wordt steeds een combinatie gemaakt van sprekers uit twee van de vijf betrokken faculteiten, waarbij elke combinatie een keer aan bod komt. De sprekers kunnen onderzoekers uit de faculteiten zijn, maar ook uitgenodigde experten. Het eerste gedeelte van elke sessie bestaat uit een uiteenzetting of stellingname door de twee sprekers, het tweede gedeelte uit een debat met de sprekers dat wordt voorbereid en gemodereerd door een vooraf aangeduide groep van studenten. Deze tien sessies worden voorafgegaan door een eerste inleidende sessie en gevolgd door een afsluitende sessie.

Doel van de gehele reeks is om de rijkdom van het spectrum aan benaderingen binnen de humane en sociale wetenschappen te illustreren, maar ook het maatschappelijke belang van de betrokken onderzoekstradities te demonstreren.


Programma 2016-2017


16-02-2017: Openingssessie
→Prof. Dr. Ronald Soetaert

23-02-2017: Transgender
→Prof. Dr. Ann Buysse – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie)
→Prof. Dr. Gerd Verschelden – Faculteit Rechtsgeleerdheid (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)

02-03-2017: Wat met sekswerk? Criminaliseren, tegengaan, gedogen, decriminaliseren, reguleren of legaliseren?
→Prof. Dr. Gert Vermeulen – Faculteit Rechtsgeleerdheid (Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht)
→Prof. Dr. Tom Claes – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

09-03-2017: De inlichtingengemeenschap
→Prof. Dr. Rik Coolsaet – Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (Vakgroep Politieke Wetenschappen)
→Prof. Dr. Marc Cools – Faculteit Rechtsgeleerdheid (Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht)

16-03-2017: Retorische en narratieve wendingen binnen de humane wetenschappen
→Dr. Kris Rutten – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Vakgroep Onderwijskunde)
→Prof. Dr. Gunther Martens – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Vakgroep Letterkunde)

23-03-2017: Uitdagingen voor steden vandaag
→Bart Van Herck – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Vakgroep Algemene Economie)
→Prof. Dr. Bart Keunen – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Vakgroep Letterkunde)
→Dr. Joris De Corte – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek)

30-03-2017: De macht van de zwakken: sociale ongelijkheid en politieke expressie
→Prof. Dr. Bart Dessein – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Vakgroep Talen en Culturen)
→Prof. Dr. Jeroen Adam – Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies)

20-04-2017: Globalisering, democratie en ongelijkheid
→Prof. Dr. Mattias Vermeiren – Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (Vakgroep Politieke Wetenschappen)
→Prof. Dr. Glenn Rayp – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Vakgroep Algemene Economie)

27-04-2017: Migranten en vluchtelingen in de wereld van gisteren en van vandaag
→Prof. Dr. Frank Caestecker – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Vakgroep Algemene Economie)
→Prof. Dr. Eric Vanhaute – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Vakgroep Geschiedenis)

04-05-2017: Effectiviteit en rechtmatigheid van reclame
→Prof. Dr. Maggie Geuens – Faculteit Economie en Bedrijfskunde (Vakgroep Marketing)
→Prof. Dr. Reinhard Steennot – Faculteit Rechtsgeleerdheid (Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht)

11-05-2017: Transdisciplinaire modellen van gezondheidsgedrag: een gezondheidssociologische en gezondheidspsychologische inbreng
→Prof. Dr. Piet Bracke – Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (Vakgroep Sociologie)
→Prof. Dr. Geert Crombez – Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie)

18-05-2017: Diploma-uitreiking


Wanneer?


De sessies 2016-2017 zullen steeds plaatsvinden op donderdagavond van 19u tot 21u. Elke sessie wordt afgesloten door een informeel moment met een drankje en broodjes.


Afronding


Om te slagen voor het honoursprogramma moet je jouw sessie voorbereiden en modereren, en eveneens actief deelnemen aan alle andere sessies. Indien je geslaagd bent, ontvang je een speciaal getuigschrift.