Selectieprocedure

Jaarlijks worden per betrokken faculteit tien studenten geselecteerd om aan het programma deel te nemen.


Kandideren


Elke derdejaarsstudent die het modeltraject volgt, of is ingeschreven voor een schakel- of voorbereidingsprogramma voor een master, in de opleidingen van de vijf betrokken faculteiten (Letteren & Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, en Politieke & Sociale Wetenschappen) kan zich aanmelden.

Plaatsen zullen prioritair gaan naar studenten die geen Quetelet colleges gedaan hebben.


Selectie in twee stappen


Stap 1: aanmelding


Laat je interesse voor het programma blijken door je aan te melden uiterlijk op donderdag 14 juli 2016. Dit kan uitsluitend via email: think.talk@ugent.be, met vermelding van je naam, voornaam, UGent e-mailadres, faculteit, studierichting en studentennummer.


Stap 2: studieresultaten, motivatiebrief en opdracht


Op basis van deze aanmelding en je studieresultaten, zal je worden gevraagd om uiterlijk tegen zondag 14 augustus 2016 een motivatiebrief te schrijven waarin je uitlegt waarom jij de uitgelezen kandidaat bent voor Think & Talk. Indien je geselecteerd bent, zal je worden uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere selectieprocedure. Deze kan verschillen per faculteit.

Uiteindelijk zullen er vijftig studenten geselecteerd worden voor het Think & Talk programma 2016-2017.