Getuigenis Melodie Arts oud student Politieke Wetenschappen

Waar werk je momenteel? Wat is je functie?

Ik werk momenteel voor de internationale ngo Right To Play in Londen. Als project manager ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie van projecten waar sport en spel worden ingeschakeld als ontwikkelingsinstrument in Nepal, Pakistan en Jordanië.

Wat was je favoriete vak? Waarom?

Mijn favoriete vak was "Actuele vraagstukken in de internationale politiek" van prof. Coolsaet. Tijdens dit vak heb ik de essentie begrepen van de internationale politiek namelijk dat alles draait om macht en waarden.

Wat is je bijgebleven?

Ik ging heel graag naar de les en dan voornamelijk naar de hoorcolleges van Prof. Coolsaet en Prof. Lesage. Zij konden heel boeiend vertellen over thema's zoals global governance, buitenland politiek van België en veiligheidsdilemma's. Ik heb ook een fijne herinnering aan de uitstap onder leiding van Prof. Vos naar de Europese wijk en het bezoek aan de Europese instellingen.

Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de opleiding?

Ik heb eerst een Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen behaald aan de UGent. Vervolgens heb ik het voorbereidingsprogramme Internationale Politiek gevolgd alvorens ik aan de Master Internationale Politiek kon beginnen. Het voorbereidingsprogramme was tamelijk moeilijk want ik moest 75 studiepunten behalen. Ik had ook zeer weinig voorkennis in dit studiedomein. De Master Internationale Politiek viel veel beter mee qua moeilijkheid en was goed te combineren met deelnames aan Model United Nations (MUN) conferenties in Brussel en Vancouver.

Waarom voor de studie gekozen? Werd aan je verwachtingen voldaan?

Ik heb voor deze studie gekozen omdat ik na mijn eerste studie Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen het gevoel had dat ik niets van de wereld wist. Ondanks dat ik me een kosmopoliet voelde, was mijn kennis beperkt inzake internationale betrekkingen, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking.

Wat heb je na uw studies gedaan?(buitenland, eerste job, extra opleiding…)

Na mijn studies startte ik met een doctoraat aan de KUL rond "Sport for Development". Ik kreeg de toelating om gedurende 6 maanden data te verzamelen aan de United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP) in Genève. Gelukkig heb ik toen een subsidie kunnen bemachtigen van het Flanders Trainee Programme. Nadat de UNOSDP me een contract aanbood, heb ik mijn doctoraat stopgezet en ben ik daar aan de slag te gaan. Ik was verantwoordelijk voor het beheer van een intergouvernementele werkgroep dat de inschakeling van sport aanmoedigt in nationale ontwikkelingsstrategieën.

Ben je tevreden over je opleiding in het algemeen? Waarom (niet)?

In het algemeen ben ik tevreden over de opleiding. Ik heb een brede waaier van boeiende vakken gekregen waardoor ik een kritische en meer genuanceerde kijk heb op een aantal zaken. Toch vind ik dat de opleiding op zich niet voldoende is om een student klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ik vind dat er meer aandacht moet gaan naar relevante stagemogelijkheden voor studenten en naar groepswerken en presentaties. Ik ben ook sterke voorstander om de opleiding volledig in het Engels aan te bieden.

Heb je tips voor toekomstige studenten?

- Neem deel aan Model United Nations Conferenties om zo je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen (http://www.ugentmun.ugent.be);
- Zoek een interessante stageplek in een internationale instelling en vraag een subsidie aan van het Flanders Trainee Programme (http://www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme);
- Neem deel aan de Infocyclus van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) (http://www.btcctb.org/en/infocycle-what-it-whom-it);
- Zet je in als vrijwilliger (in een NGO in ontwikkelingsland, in een opvangcentrum voor vluchtelingen, in een oxfam wereldwinkel, zetel in de raad voor ontwikkelingssamenwerking van jouw gemeente, ...).