Getuigenis Sven Janssens oud student Politieke Wetenschappen

Huidige functie

Ik werk in het Vlaams Parlement als parlementair medewerker van Katia Segers (sp.a).

Via studies aan het werk

Tijdens mijn masterjaar politieke wetenschappen had ik al enkele vakken opgenomen van het voorbereidingsprogramma voor de Master algemene economie. Omdat ik mijn stage in het Vlaams Parlement erg graag heb gedaan in de derde bachelor, wilde ik mijn kans wagen en solliciteren voor de functie van parlementair medewerker bij Vlaams Parlementslid Katia Segers. Toch twijfelde ik heel erg of ik al dan niet eerst de opleiding algemene economie moest afmaken, maar na enkele sollicitatiegesprekken en een schriftelijke proef, werd ik onverwacht aangenomen en ging ik aan de slag in het Vlaams Parlement.

Een overwogen studiekeuze

In het zesde middelbaar had ik een waslijst met de meest uiteenlopende studierichtingen die ik wilde gaan studeren. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de richting de me passioneerde. Ik las immers al dagelijks het politieke gebeuren in kranten, maar na mijn opleiding Nationale Politiek heb ik voldoende bagage om de politieke wereld te kaderen en te begrijpen. Je kijkt niet langer op van soms nogal indrukwekkende gebeurtenissen, omdat de opleiding bijvoorbeeld ook de nadruk legt op wat er in de geschiedenis al is gebeurd. Of om professor Coolsaet te parafraseren: sommige zaken lijken nieuw, maar zijn het niet.

Nodige inzichten

Over het algemeen was de opleiding niet makkelijk. Maar op de moeilijke momenten moet je blijven doorzetten. Na vier jaar volgt de beloning, wanneer ze op de proclamatie in de aula je naam afroepen. Ik ben tevreden over de opleiding, omdat ik de nodige inzichten in politieke systemen en kennis over instituten heb verworven om mijn job uit te oefenen. Ik heb ook mijn vaardigheden en probleemoplossend denken verder kunnen ontwikkelen. Bijkomend gaf de stage mij de mogelijkheid om die in praktijk uit te proberen en te weten te komen welke richting ik na mijn studie uit wilde gaan. In de Master ligt de nadruk meer dan in de bachelorjaren op inzicht in plaats van op reproductie en dat maakt de vakken nog boeiender.

Tips voor toekomstige studenten

Denk bij het zoeken van een toekomstige richting eerst na over je eigen interesses, capaciteiten en vaardigen. Selecteer vervolgens een zo breed mogelijk spectrum aan richtingen waarin jouw interesses, capaciteiten en vaardigheden aan bod komen. Op basis van brochures, gesprekken met oud-studenten en bezoeken aan onderwijsinstellingen vereng je jouw keuze op een rationele manier. Bij de definitieve keuze volg je echter je hart. In mijn optiek komt intelligentie pas op de derde plaats als vereiste om te slagen. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn volgens mij belangrijkere eigenschappen. Deze eigenschappen zijn echter enkel aanwezig als je voldoende passie voelt voor je studierichting.