Doctoreren (administratie)

(English version)

Nieuwe procedure online vanaf 22/2/2019 - richtlijnen UGent

Overzicht administratie doctoraat 

1e Inschrijving  WijzigingVerdediging

- promotor start de procedure in oasis
stappenplan eerste inschrijving

- 1 week vóór Faculteitsraad volledig dossier indienen in oasis

- formulier NL tot wijziging invullen (formulier ENG)

- document ondertekenen door promotor en doctorandus

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- formulier NL invullen *
(formulier EN))

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- pdf scriptie doorsturen naar FSA (fsa.psw@ugent.be) ten laatste op de dag van de FR vóór 12u (incl. samenvatting NL én ENG).

Ten laatste 2 werkdagen na FR exemplaren voor leden examencommissie bezorgen aan secretariaat vakgroep.

- Een definitief exemplaar, in hard copy, af te geven aan de FSA ten laatste op de dag van de publieke verdediging.

* samenstelling examencommissie zie art 94, verloop van het doctoraatsexamen zie art 95 (OER)

zie ook facultair reglement doctoreren

Vergeet niet het Ethisch advies en het datamanagement plan

Stopzetten doctoraat

Info over het stopzetten van een doctoraat kan je hier vinden.

Data FR 2018-2019:

link naar data