Doctoreren (administratie)

(English version)

Overzicht administratie doctoraat

1e InschrijvingWijzigingVerdediging

- inschrijven via inschrijvingsformulier of
PhD wizard

- formulier onderteken door promotor en doctorandus

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- formulier NL tot wijziging invullen (formulier ENG)

- document ondertekenen door promotor en doctorandus

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- formulier NL invullen *
(formulier EN)

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- pdf scriptie doorsturen naar FSA (fsa.psw@ugent.be) ten laatste op de dag van de FR vóór 12u (incl. samenvatting NL én ENG).

Ten laatste 2 werkdagen na FR exemplaren voor leden examencommissie bezorgen aan secretariaat vakgroep.
FSA moet ook 1 ex. ontvangen. De gedrukte ex. moeten identiek zijn aan de digitale versie ingediend voor de FR.

* samenstelling examencommissie zie art 94, verloop van het doctoraatsexamen zie art 95 (OER)

zie ook facultair reglement doctoreren

Vergeet niet het Ethisch advies en het datamanagement plan

Stopzetten doctoraat

Info over het stopzetten van een doctoraat kan je hier vinden.

Data FR 2017-2018:

link naar data