doctoreren(administratie)

(English version)

Overzicht administratie doctoraat

1e InschrijvingWijzigingVerdediging

- inschrijven via inschrijvingsformulier of
PhD wizard

- formulier onderteken door promotor en doctorandus

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- formulier NL tot wijziging invullen (formulier ENG)

- document ondertekenen door promotor en doctorandus

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- formulier NL invullen *
(formulier EN)

- 1 week vóór Faculteitsraad binnenbrengen op FSA

- pdf scriptie doorsturen naar FSA (fsa.psw@ugent.be) ten laatste op de dag van de FR vóór 12u (incl. samenvatting NL én ENG).

Ten laatste 2 werkdagen na FR exemplaren voor leden examencommissie bezorgen aan secretariaat vakgroep.
FSA moet ook 1 ex. ontvangen. De gedrukte ex. moeten identiek zijn aan de digitale versie ingediend voor de FR.

* samenstelling examencommissie zie art 94, verloop van het doctoraatsexamen zie art 95 (OER)

zie ook facultair reglement doctoreren

Vergeet niet het Ethisch advies en het datamanagement plan

 

Data FR 2017-2018:

link naar data