E-PSW Editie nr. 1 – januari 2011

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Examens

Zie ook de algemene informatie m.b.t. de examens

Punten en feedback

De resultaten van de examens van het 1e semester worden vrijgegeven vanaf maandag 14 februari 2011 en zijn te consulteren op Minerva.

Voor data en uren van de feedback (opleidingsonderdelen 1e semester) kan je terecht op de pagina feedback vanaf 7 februari 2011.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Aanvraag vrijstellingen

Er is een nieuwe procedure voor het aanvragen van vrijstelling

Zie daarvoor de informatie op de facultaire website:

http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/administratie

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Stappenplan na semesterexamens

Ben je na de semesterexamens voor één of meerdere vakken niet geslaagd, doorloop dan volgende stappen:

 • Studenten uit het 1ste jaar Bachelor:
  1. Feedback
  2. Denk Wijzer-reeks: module evalueren en bijsturen
  3. Adviesgesprek bij studiebegeleider
 • GIT-studenten met nog één of meerdere vakken uit het 1ste jaar Bachelor:
  1. Feedback
  2. GIT-info: module evalueren en bijsturen
  3. Adviesgesprek bij studiebegeleider
 • GIT-studenten met enkel vakken uit de hogere jaren:
  1. Feedback
  2. Adviesgesprek bij trajectbegeleider

Hou Minerva in het oog voor alle concrete informatie over het stappenplan!

Aanpassing GIT-pakket 2e semester

GIT-studenten die in aanmerking komen voor het uitbreiden of inperken van hun pakket moeten hiervoor langskomen bij het Monitoraat. Opgelet: dit geldt enkel voor GIT-studenten die bij aanvang van het academiejaar dit advies kregen bij de samenstelling van hun pakket!

GIT-studenten 1Ba-2Ba komen langs tussen 21/02 en 25/02 (na het volgen van GIT-info: module evalueren en bijsturen). Maak een afspraak met de studiebegeleider van jouw opleiding:

GIT-studenten uit hogere jaren komen langs tussen 14/02 en 25/02. Maak een afspraak met de trajectbegeleider: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat

Deze week werd een niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat gepubliceerd. Deze lijst is er gekomen op vraag van het OER en opdat jullie goed zouden weten wat de faculteit onder plagiaat begrijpt. De lijst met 'bad practices' vind je op de infosites bachelorpaper en masterproef.

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Invoering van de tweejarige master!

Zoals eerder via mail gemeld, in tegenstelling tot eerdere berichten is nu duidelijk geworden dat wie zijn modeltraject doorloopt en dus in het academiejaar 2013/14 de master aanvat, slechts één masterjaar moet doorlopen om zijn masterdiploma te behalen.

Wie door welke reden ook pas van start gaat met zijn master in 2014/15 zal daar wel twee jaar over doen en dus de eerste generatie zijn die binnen het nieuwe systeem van de tweejarige master zit. Dit is een beslissing op niveau van de rectoren van de Vlaamse universiteiten. Jullie hebben er dus alle baat bij om zoveel mogelijk binnen het modeltraject te blijven.

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Erasmus - Infomoment voor uitgaande uitwisselingsstudenten in 2011-2012

Studenten van de faculteit politieke en sociale wetenschappen die interesse hebben in een buitenlands studieverblijf via bepaalde programma’s zoals Erasmus moeten zich voor 7/2/2011 kandidaat stellen via het online aanvraagformulier:

http://www.psw.ugent.be/ErasmusAanvraag/

Daarna worden ze verwacht op de tweede infosessie per opleiding

 • Infosessie Communicatie wetenschappen:
  dinsdag 15/2/2011 om 10u30 (Korte Meer 11-1e verdieping)
 • Infosessie Politieke Wetenschappen:
  vrijdag 18/2/2011 om 11u30-13u (Aud C-Univstr 6)
 • Infosessie Sociologie:
  maandag 14/2/2011 om 11u30-13u (Paddenhoek lok 2)

Op deze bijeenkomst worden de erasmusplaatsen verdeeld en ontvangt de kandidaat uitwisselingsstudent richtlijnen over de te volgen stappen. Hieraan deelnemen is zeer belangrijk.

Zie ook: http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling

Erasmus Mundus Action 2 – Uitwisseling met Westelijke Balkan via Basileusproject

Via dit programma kunnen UGent studenten en personeelsleden vanaf september 2011 op uitwisseling naar de bepaalde partneruniversiteiten in de Westelijke Balkan.

Er zijn mogelijkheden voor Bachelor, Master, Doctoraat, Post-doctoraat en personeel.

Informatie over basileus kan je hier lezen. http://www.basileus.ugent.be/index.asp

Studenten die zich kandidaat willen stellen, nemen onmiddellijk contact op met Hilde Van Peteghem en dienen hun facultair dossier in voor 21 januari 2011 (deadline oproep basileus 15/2)

http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling/contact

Belangrijke links: