E-PSW Editie nr. 1 – september 2014

Deliberatieregels academiejaar 2014/15

In het Onderwijs- en examenreglement (OER) 2014/15 werden volgende universele compensatieregels vastgelegd voor het Academiejaar (AJ) 2014/15:

 • compensatieregeling voor 1BA (art 68 OER): in 1BA worden 2 buispunten getolereerd.
 • voor BA2, BA 3 en SCH/VBP: GEEN compensaties. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minsten 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.
 • art 72 OER: tolerantieregel voor de MANABA, gebaseerd op de tolerantieregel voor Ba1: 2 buispunten worden getolereerd. Deze tolerantie geldt voor vakken uit de MA, maar ook voor vakken uit Ba of SP/VP. Dus een student met een GIT tussen Ba-MA of een GIT tussen SP/VP-MA kan voor een 8 uit de BA of SP/VP gedelibereerd worden!
  De tolerantie geldt niet voor stages en masterproef.

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Keuzevakken

15 oktober 2014 is de uiterste datum voor het inbrengen van uw keuzevakken in uw curriculum via www.oasis.ugent.be

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, zijn de keuzevakken niet ontvankelijk.

Opgelet bissers: Keuzevakken moeten elk jaar opnieuw ingediend worden!

Voor vakken uit het 2de semester kan men nog wijzigen van keuzevak tot 1 maart 2015.

Enkel studenten waarvan het keuzevak werd afgekeurd krijgen een mail op hun UGent-account, na de vergadering van de opleidingscommissie eind oktober! Alle andere zijn dus in orde.

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Curriculum

Je curriculum wordt vastgelegd per academiejaar. De facultaire studentenadministratie (FSA) mailt je omtrent je curriculum uiterlijk op 16 november.

Indien je vergissingen opmerkt, contacteer je hen om het voorstel aan te passen en er vervolgens formeel kennis van te nemen.

Indien je dit niet doet vóór 1 december, word je geacht het door de FSA voorbereide curriculum te aanvaarden.

Opgelet: je kan je voor een periode van 5 academiejaren niet meer inschrijven voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt verworven.

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Datum vrijstellingen

Aanvragen voor vrijstellingen op basis van studies aan een andere faculteit/universiteit moeten gebeuren vóór 15 oktober 2014

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Onderzoekspaper - Masterproef

Alle info mbt de Onderzoekspaper of de Masterproef staat op Minerva. Voor wie deze sites nog niet zou aangemaakt hebben, de procedure is heel eenvoudig: je klikt eerst op ‘aanbod 2014-2015’ (rechts), vervolgens klik je onderaan op ‘cursussites’ (links). Hierna kun je op verschillende manieren intekenen op de respectievelijke sites.

Eenmaal ingeschreven kan je op deze pagina terecht voor het volledige reglement (onderdeel F OER – facultair onderwijs- en examenreglement), bijkomende informatie, aankondigingen en een forum waar je al jouw opmerkingen en vragen mbt de Onderzoekspaper/Masterproef kan posten.

Onderzoekspaper voor studenten Politieke wetenschappen, optie Internationale politiek : Keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 7 november 2014 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/onderzoekspaper2014 ) (wordt afgesloten om 24u stipt). Vooraleer het voorstel in artemis in te dienen moet de student het akkoord hebben van de promotor. !!!! na de deadline van 7 november 2014 is de onderzoekspaper niet ontvankelijk voor het indienen in de 1e zittijd. Voor deelname aan de 2e zittijd zal ARTEMIS opnieuw openstaan , zodat de student zich kan registreren, dit van 15 mei 2015 tem 12 juni 2015.

Onderzoekspaper voor studenten Communicatiewetenschappen:

Voor de volledige procedure zie het Facultair reglement (deel 7) en de info geleverd via Minerva.

Voorstel in ARTEMIS moet door de student worden ingediend ten laatste in week 10 van het academiejaar. De volledige procedure moet afgerond zijn in week 13 (inhaalweek).

Als de student de procedure tot het contacteren en vastleggen van een geschikte promotor met het formuleren van een aanvaardbaar voorstel niet afrondt binnen de voorziene data, dient de student de procedure te hervatten in de volgende zittijd. De uiterste indiendatum voor het voorstel wordt in dat geval week 14 van het tweede semester met afronding van de procedure tijdens week 16 van het tweede semester.

De exacte data en verdere afspraken worden gecommuniceerd tijdens de introductiesessie in de eerste lesweek.

Onderzoekspaper voor studenten Sociologie:

Keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 24 oktober 2014 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/onderzoekspaper2014 ) (wordt afgesloten om 24u stipt). Vooraleer het voorstel in artemis in te dienen moet de student het akkoord hebben van de promotor.

!!!! na de deadline van 24 oktober 2014 is de onderzoekspaper niet ontvankelijk voor het indienen in de 1e zittijd. Voor deelname aan de 2e zittijd zal ARTEMIS opnieuw openstaan , zodat de student zich kan registreren, dit van 15 mei 2015 tem 12 juni 2015

Masterproef: voor alle masters en ManaMa C&D:

Onderwerp en promotor moeten ingediend worden ten laatste 5 december 2014 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 24u. stipt) http://artemis.ugent.be/masterproef2014

De definitieve titel moet ingediend worden ten laatste op 1 mei 2015, vóór 17u in uw curriculum via oasis.

!!!Wie deze deadlines niet haalt, wordt voor de masterproef uitgesloten van deelname aan de eerste zittijd. Voor deelname aan de tweede zittijd zal ARTEMIS opnieuw openstaan , zodat de student zich kan registreren, dit van 15 mei 2015 tem 12 juni 2015.

OPM: Studenten die hun masterproef indienen in de vervroegde 1e zittijd van het academiejaar 2014-2015 moeten hun masterproef indienen op de facultaire studentenadministratie uiterlijk 11 december 2014.

Inschrijven is vereist voor hun bisjaar + gegevens terug invullen op ARTEMIS! Er wordt nog een mail gestuurd naar betrokken studenten rond 15 november 2014.

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Mondelinge verdediging masterproef

Voor alle masteropleidingen is er een mondelinge verdediging van de masterproef. Zie ook F OER (artikel 6)

§12 De Masterproef is een schriftelijk rapport. Voor alle richtingen wordt daarnaast ook een verplichte mondelinge verdediging voorzien. De mondelinge verdediging betreft een nadere toelichting bij de Masterproef met het oog op een bijkomende toetsing van de gestelde evaluatiepunten. De plaats en het tijdstip van de gebeurlijke verdediging van de masterproef worden ad valvas en/of via elektronische weg bekend gemaakt. Een student kan zich onder geen beding onttrekken aan de mondelinge verdediging (anders wordt de student als niet geslaagd verklaard voor dit opleidingsonderdeel).

Er volgt later via de betrokken vakgroepen meer uitleg over de mondelinge verdediging.

Examenperiode en -rooster

De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 5 januari 2015 en eindigen uiterlijk op 31 januari 2015.

De examenrooster zal beschikbaar zijn via oasis vanaf 2 oktober 2014 (onder voorbehoud van aanpassingen).

De resultaten van de examens 1e semester worden bekendgemaakt op OASIS vanaf vrijdag 6 februari 2015 (vanaf 8u).

Meer informatie op FSA

Contactadres: fsa.psw@gent.be

Graden van verdienste en weging

De graden van verdienste worden telkens berekend op het einde van je bacheloropleiding, en bij het behalen van je masterdiploma. Er worden dus geen graden toegekend per afzonderlijk studiejaar. De graad die je krijgt bij het behalen van het bachelordiploma, wordt wel berekend op basis van je resultaten behaald over de drie bachelorjaren heen.

Vanaf wanneer haal je een ‘graad’?

 • voldoening: vanaf 500/1000
 • onderscheiding: vanaf 675/1000
 • grote onderscheiding: vanaf 750/1000
 • de grootste onderscheiding: vanaf 825/1000

UGent-account

Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres.

Met je account kun je bovendien printen in het PC-Knooppunt. Bovendien laat een account je toe om van thuis uit in te loggen op UGent net. Contactadres: helpdesk@dict.ugent.be

Modules 'Denk Wijzer-reeks' voor studenten uit het 1ste jaar Bachelor

Hoe kan ik opletten en tegelijkertijd noteren tijdens de les? Hoe krijg ik die grote hoeveelheden leerstof verwerkt? Wanneer moet ik beginnen blokken? De studiebegeleiders van het Monitoraat organiseren doorheen het academiejaar verschillende interactieve sessies waar technieken rond studieaanpak, studiemethode en planning aangeleerd worden. Deze ‘Denk Wijzer-reeks’ geeft je de kans om in kleine groepen samen te komen met medestudenten en zo op zoek te gaan naar een efficiënte manier om het semester tot een goed einde te brengen en om samen de eindmeet te halen.

In de eerste lesweek word je al verwacht op de ‘Denk Wijzer Kick-Off’. Je krijgt de mogelijkheid om zelf een groep te kiezen die samenkomt op een moment dat voor jou het beste past. Inschrijven voor een groep kan vanaf 23 september om 8 uur via Minerva, het online leerplatform van de UGent (minerva.ugent.be):

 1. log in met jouw gebruikersnaam en paswoord,
 2. ga naar de infosite ‘Monitoraat Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen’,
 3. klik op ‘groepen’,
 4. kies een groep die samenkomt op een moment dat voor jou past – denk eraan dat deze groep ongeveer één keer per maand zal samenkomen, telkens op hetzelfde tijdstip.

Studiebegeleiding ook voor hogerejaars

Ook na het eerste jaar bachelor kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bv. concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen …), aarzel dan niet om contact op te nemen.

Meer info op het Monitoraat

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Plagiaatsoftware

De UGent maakt gebruik van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Boekenverkoop POLITEIA

Ook dit academiejaar voorziet Politeia een grootse boekenverkoop voor studenten aan de faculteit politieke en sociale wetenschappen. Hier kunnen zowel de eerstejaars als andere jaren hun boeken komen kopen aan een speciaal studententarief. De verkoop zal doorgaan in de eerste week van het academiejaar in de Therminal (Turbinezaal) van 9u tot 5u.

De boekenverkoop voor de eerste bachelors is op woensdag 24 september en de boekenverkoop voor de tweede bachelors is dinsdag 23 september.

Denk eraan dat er alleen maar met bankcontact kan betaald worden!

Kan je niet langskomen op de boekenverkoop? Geen nood, vanaf de 2e week van het academiejaar gaat ons secretariaat weer open waar deze boeken ook nog worden verkocht.

Gedurende het academiejaar is hun secretariaat open van maandag tot donderdag van 11u tot 13u. Daar kun je de boeken nog aankopen tegen het voordelige studententarief.

Meer informatie m.b.t. welke boeken kan je vinden op de Politeia website.

Vragen of problemen kan je steeds mailen naar politeiastudie@gmail.com

International days at UGent 21-22/10/2014: alles over Erasmus, Erasmus Belgica, uitwisseling buiten Europa en verder studeren in het buitenland

Tijdens de International Days verneem je alles wat je wilde weten over een internationaal avontuur TIJDENS of NA de studie.

Op woensdag 22 oktober in UFo staan de internationaliseringsmogelijkheden TIJDENS de studies centraal. Je krijgt een algemene introductie in verschillende uitwisselingsprogramma’s. Verder kan je sessies volgen met praktische tips. In een panelgesprek vertellen jouw voorgangers over hun persoonlijke ervaringen of je kan langs gaan bij de facultaire vertegenwoordigers en studenten op de infostands.

Dinsdag 21 oktober staat in het teken van internationaliseringsmogelijkheden NA de studies. Of je nu kiest voor verdere studies, onderzoek, stage of werk: voor elk van deze opties worden een aantal mogelijkheden toegelicht.

Inschrijvingen en meer info

De faculteit organiseert op donderdag 4 december om 17u30 in NBI een algemene info-avond voor alle studenten uit de FPSW die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader van Erasmus, Erasmus Belgica, Erasmus Mundus of andere uitwisselingsprogramma’s tijdens het academiejaar 2015/2016. Aanwezigheid is heel belangrijk.

Registreer voor de info-avond

Meer info: Internationale uitwisseling.

Buddies voor inkomende uitwisselingsstudenten

Enkele jaren geleden startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende erasmusstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI). Vorig academiejaar hebben 21 UGent studenten 70-tal inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook dit jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden in eerste of tweede semester door te mailen naar mailadres van RIO (Research and Internationalisation Office Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

FCI contact: rio.psw@ugent.be

FCI contact

Internationalisation at home

In het eerste semester worden een aantal activiteiten georganiseerd voor studenten en medewerkers. Lezingen en andere activiteiten worden aangekondigd op de website en via affiches.

Internationalisation at Home

Information for international students at Faculty Political and Social Sciences

Lectures by international guest at our faculty are announced on

Internationalisation at Home

Demo digital library and Athena

The Internationalisation Committee of the faculty of Political and Social sciences is organizing an information session about the use of the digital library at UGent. For new international students and researchers this is essential information. The demo will be on Monday 6 October 2014 at 2 PM in the PC Room of the faculty (Paddenhoek 3, 2nd floor – 9000 Gent).

Event details

Scriptieprijs

Net afgestudeerd en een knappe bachelor- of masterproef afgewerkt? Laat jij het resultaat van dat harde werk ook liever niet in een stoffige kast wegkwijnen? Stuur dan voor 6 oktober je scriptie in voor de Vlaamse Scriptieprijs en maak kans op geldprijzen tot €2.500 en heel wat persaandacht.

Deadline Vlaamse Scriptieprijs nadert!