E-PSW Editie nr. 2 – januari 2012

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Driedaagse van de Diversiteit

Van 13 t.e.m. 15 maart 2012 organiseert de Faculteit voor alle 1ste Bachelor studenten een Driedaagse van de Diversiteit. Dit omvat onder meer een openingssessie in het UFO, een reeks interactieve workshops, een StuRa-quiz en een afsluitend debat in de Vooruit. Meer info volgt nog bij het begin van het 2e semester!

Examens

Zie  de  algemene informatie m.b.t. de examens  op de website van de FSA   http://www.psw.ugent.be/fsa  (lessen en examens – info  examens)

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Punten en feedback

Punten :

De resultaten van de examens van het 1e semester worden vrijgegeven vanaf vrijdag 10 februari 2012 vanaf 18u. via de oasis applicatie.  http://www.oasis.ugent.be

Feedback:

Voor data en uren van de feedback (opleidingsonderdelen 1e semester) kan je terecht op de website van de Facultaire Studentenadministratie (FSA) - http://www.psw.ugent.be/fsa (kies feedback) vanaf 7 februari 2012.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Aanvraag vrijstellingen

Er is een nieuwe procedure voor het aanvragen van vrijstelling 
Zie daarvoor de website van de FSA: http://www.psw.ugent.be/fsa

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Stappenplan na semesterexamens

Ben je na de semesterexamens voor één of meerdere vakken niet geslaagd, doorloop dan volgende stappen:

  1. Feedback
  2. Denk Wijzer-reeks: module evalueren en bijsturen
  3. Adviesgesprek bij studiebegeleider

Hou Minerva in het oog voor alle concrete informatie over het stappenplan!

Aanpassing GIT-pakket 2e semester

GIT-studenten die in aanmerking komen voor het uitbreiden of inperken van hun pakket, moeten hiervoor langs komen tussen 13/02/2012 en 24/02/2012.

Opgelet: dit geldt enkel voor GIT-studenten die bij aanvang van het academiejaar dit advies kregen bij de samenstelling van hun pakket!

Niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat

Deze week werd een niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat gepubliceerd. Deze lijst is er gekomen op vraag van het OER en opdat jullie goed zouden weten wat de faculteit onder plagiaat begrijpt. De lijst met 'bad practices' vind je op de infosites bachelorpaper en masterproef.

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Invoering van de tweejarige master!

In tegenstelling tot eerdere berichten: op 31 oktober 2011 werd door de faculteit PSW het dossier ingediend bij het ministerie van onderwijs voor een 3+2.  Maar sowieso zal de tweejarige master pas in het AJ 2015/16 van start gaan. Dit alles is onder voorbehoud van goedkeuring (beslissing valt pas ten vroegste in maart 2012). Van zodra we definitief groen licht krijgen worden jullie verder ingelicht. Hetzelfde met mogelijke overgangsmaatregelen voor bissers, van zodra alles definitief is zullen we jullie verder inlichten over de overgangsmaatregelen.

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Erasmus - Infomoment voor uitgaande uitwisselingsstudenten in 2012-2013

Studenten van de faculteit politieke en sociale wetenschappen die interesse hebben in een buitenlands studieverblijf via bepaalde programma’s zoals Erasmus, Erasmus Belgica, bilaterale overeenkomsten moeten zich voor 8/2/2012 kandidaat stellen op http://www.psw.ugent.be/ErasmusAanvraag/

Daarna worden ze verwacht op de tweede infosessie per opleiding

  • Infosessie Communicatie wetenschappen: 24/2/2012 om 11u in (Korte Meer 9-11-computerlokaal 1e verdieping)
  • Infosessie Politieke Wetenschappen: 17/2/2012 om 11u30 (Blauwe Zaal)
  • Infosessie Sociologie: 22/2/2012 om 11u30 (Aud E)

Op deze bijeenkomst worden de erasmusplaatsen verdeeld en ontvangt de kandidaat uitwisselingsstudent richtlijnen over de te volgen stappen. Hieraan deelnemen is noodzakelijk.

Zie ook: http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling of Minerva cursussite KX00006A ‘uitgaande uitwisselingsstudenten in 2012-2013’

Erasmus Mundus Action 2 – Uitwisseling met Egypte en Libanon (Welcome Project)

Via dit programma kunnen UGent studenten en personeelsleden vanaf september 2012 op uitwisseling naar de bepaalde partneruniversiteiten in de Egypte en Libanon.

Er zijn mogelijkheden voor Bachelor, Master, Doctoraat, Post-doctoraat en personeel.

Informatie over Welcome kan je hier lezen. http://www.emwelcome.polito.it/

Geïnteresseerden van onze faculteit die zich kandidaat willen stellen, nemen onmiddellijk contact op met Hilde Van Peteghem en dienen hun facultair dossier in voor 3 februari 2012.

http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling/contact

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Vanaf dit academiejaar startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende erasmusstudenten om enerzijds de opvang te verbeteren en anderzijds de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering met medewerking van studentenvereniging Stura. Verschillende studenten hebben zich aangemeld als buddy tijdens het eerste semester. 

Heb je al één jaar gestudeerd aan deze faculteit en wil je graag buitenlandse of Waalse erasmusstudenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je opgeven als vrijwilliger om inkomende studenten te begeleiden tijdens 2e semester (vanaf februari 2012) of tijdens het volgend academiejaar 2012-2013.

FCI contact:

http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling/contact/contact.htm

Belangrijke links: