E-PSW Editie nr. 3 – juli 2011

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 22/08/2011 tot 17/09/2011 (deliberaties en proclamaties inbegrepen).

Contact: FSA.psw@ugent.be

Indienen voorbereiding op de masterproef 2e zittijd

Meer info

Contact: FSA.psw@ugent.be

Indienen Masterproef 2e zittijd

Meer info:  www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/administratie/masterproef/masterproef.htm

Let op:

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op artemis.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het fac. reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op 6 en 9 september 2011.

Contact: FSA.psw@ugent.be

Proclamaties 2e zittijd

Meer info:  www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/lessen/examens/proclamatie

Contact: FSA.psw@ugent.be

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De resultaten kunnen door de student zelf worden uitgeprint na de proclamatie via www.oasis.ugent.be . Het uur van het vrijgeven van de resultaten wordt later nog meegedeeld.

Contact: FSA.psw@ugent.be

Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback voor 2e zittijd wordt later meegedeeld op deze pagina:

www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/lessen/overzicht.htm

Contact: FSA.psw@ugent.be

Plechtige Proclamatie :

Vrijdag 23 september 2011 om 10u en om 17u. in de Aula van de Universiteit Gent

  • De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2011). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.

Herinschrijving voor volgend academiejaar

Wie tijdens het academiejaar 2010-2011 was ingeschreven aan de UGent, kan zich online herinschrijven voor het academiejaar 2011-2012 via http://oasis.UGent.be.

Breng zo spoedig mogelijk je herinschrijving in orde. Dat kan al vanaf de dag na de proclamatie. Aanmelden doe je via je UGent-account en alle richtlijnen vind je op de webpagina zelf.

Wat met herexamens?

Wie nog examens moet afleggen tijdens de tweede examenperiode, kan pas na de proclamatie van die tweede examenperiode inschrijven.

Wat met een GiT tussen twee opleidingen?

Zodra je voldoende ver gevorderd bent binnen een opleiding, zal je onder ontbindende voorwaarde kunnen inschrijven voor een vervolgopleiding. Dat betekent dat de inschrijving zal worden tenietgedaan wanneer de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent.

Persoonlijk curriculum

Na inschrijving kan je via http://oasis.UGent.be je voorstel van curriculum indienen.

Betalen

Na inschrijving ontvang je een aanrekening voor het verschuldigde initieel studiegeld op je e-mailadres bij de UGent. Je dient te betalen via een overschrijving. Vergeet zeker niet de gestructureerde mededeling te vermelden, anders kunnen we je betaling niet correct registreren.

Studentenkaart

Studentenkaarten zijn 5 jaar geldig. Bij herinschrijving zal je geen nieuwe kaart ontvangen. Je huidige kaart blijft geldig tijdens het academiejaar 2011-2012.

Attesten

Na betaling van het studiegeld, kan je diverse attesten (inschrijvingsattest, attest voor NBMS-schoolkaart, verzekering, ...) zelf downloaden en afdrukken via http://oasis.UGent.be

Contact: FSA.psw@ugent.be

GIT 2010-2011

Meer info op www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/administratie/git/git.htm

Opgelet: er is een verschillende procedure voor GIT 1-2de Bachelor (nieuwe GIT-studenten) en GIT hogerejaars. Voor GIT 1ste-2de Ba volgen de concrete richtlijnen en contactpersonen na afloop van de 2de zittijd (via bovenvermelde link).

Contact: valentine.vanderhaeghen@UGent.be

Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.

Contact: FSA.psw@ugent.be

Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden 1ste bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Gezocht: Buddy’s voor inkomende erasmusstudenten

Vanaf academiejaar 2011-2012 start de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om enerzijds de opvang te verbeteren en anderzijds de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie van het initiatief is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura.

Studeer je volgend academiejaar nog aan deze faculteit (2e, 3e Ba of Ma) en wil je graag buitenlandse of Waalse erasmusstudenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je opgeven als vrijwilliger om inkomende studenten te begeleiden.

We vragen geen zwaar engagement van de facultaire buddy enkel beschikbaar zijn voor allerhande vragen van de - aan jouw toegewezen - inkomende studenten (vermoedelijk 2 à 3) en bij voorkeur aanwezig zijn op de ‘welcome days’ (eerstvolgende facultair onthaal op woensdag 21/9/2011). Zie je het zitten om deze studenten te begeleiden gedurende 1 of 2 semesters volgend jaar, stuur dan een mailtje naar een FCI-medewerker.

Contact: http://www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling/contact/contact.htm

Verder studeren in het buitenland

Informatie over verder studeren in het buitenland

Belangrijke links: