E-PSW Editie nr. 3 – juni 2013

Uitstel invoering tweejarige master

Voorlopig blijft de masteropleiding een jaar. Niettemin hopen de universiteiten dat dat de invoering van een veralgemeende tweejarige master 'binnen afzienbare tijd' tot stand kan komen.

Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 18/08/2013 tot 13/09/2013 (deliberaties en proclamaties inbegrepen).

Contact fsa.psw@ugent.be

Indienen voorbereiding op de masterproef 2e zittijd

Politieke wetenschappen en sociologie: 5 augustus 2013 (tot 17u) Communicatiewetenschappen: 14 augustus 2013 (tot 17u)

Contact fsa.psw@ugent.be

Indienen Masterproef 2e zittijd

Indienen van de masterproef: 5 augustus 2013 (Masters) en 6 augustus 2013 (Master C&D) open van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Praktische info met betrekking tot de masterproef

Let op:

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op OASIS.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het fac. reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op 3 en 4 september 2013.

Contact fsa.psw@ugent.be

Proclamaties 2e zittijd

De resultaten worden online medegedeeld op 13/09/2013 om 8u, via OASIS.

Meer info: Proclamaties

Contact fsa.psw@ugent.be

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De resultaten kunnen door de student zelf worden uitgeprint na de proclamatie via Oasis . De resultaten worden online medegedeeld op 13/09/2013 om 8u.

Contact fsa.psw@ugent.be

Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback voor 2e zittijd wordt later meegedeeld op deze pagina:

www.ugent.be/ps/nl/onderwijs/lessen/overzicht.htm

Contact fsa.psw@ugent.be

Plechtige Proclamatie :

Dinsdag 17 september 2013 in de Aula van de Universiteit Gent
10u: masters communicatie en conflict & development.
17u: masters politieke wetenschappen en sociologie

De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2013). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.

Herinschrijving voor volgend academiejaar

Wie tijdens het academiejaar 2012-2013 was ingeschreven aan de UGent, kan zich online herinschrijven voor het academiejaar 2013-2014 via Oasis

Breng zo spoedig mogelijk je herinschrijving in orde. Dat kan al vanaf de dag na de proclamatie. Aanmelden doe je via je UGent-account en alle richtlijnen vind je op de webpagina zelf.

Wat met herexamens?

Wie nog examens moet afleggen tijdens de tweede examenperiode, kan pas na de proclamatie van die tweede examenperiode inschrijven.

Wat met een GiT tussen twee opleidingen?

Zodra je voldoende ver gevorderd bent binnen een opleiding, zal je onder ontbindende voorwaarde kunnen inschrijven voor een vervolgopleiding. Dat betekent dat de inschrijving zal worden tenietgedaan wanneer de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent.

Persoonlijk curriculum

Na inschrijving kan je via Oasis je voorstel van curriculum indienen.

Betalen

Na inschrijving ontvang je een aanrekening voor het verschuldigde initieel studiegeld op je e-mailadres bij de UGent. Je dient te betalen via een overschrijving. Vergeet zeker niet de gestructureerde mededeling te vermelden, anders kunnen we je betaling niet correct registreren.

Studentenkaart

Studentenkaarten zijn 5 jaar geldig. Bij herinschrijving zal je geen nieuwe kaart ontvangen. Je huidige kaart blijft geldig tijdens het academiejaar 2013-2014.

Attesten

Na betaling van het studiegeld, kan je diverse attesten (inschrijvingsattest, attest voor NBMS-schoolkaart, verzekering, ...) zelf downloaden en afdrukken via Oasis

Contact fsa.psw@ugent.be

GIT-regels 201-2014

Op vrijdag 13 september zijn de resultaten van de 2de zittijd te raadplegen via Oasis. GIT-studenten kunnen vanaf dan meteen ook herinschrijven en hun curriculumvoorstel voor academiejaar 2013-14 indienen op Oasis. De deadline voor het indienen van een GIT is dinsdag 1 oktober 2013.

Raadpleeg de procedure, regels en voorwaarden voor GIT

Hogerejaars GIT dienen zelfstandig hun voorstel in op Oasis. Vervolgens wordt een advies gegeven door de trajectbegeleider. Enkel indien het curriculumvoorstel volledig in overeenstemming is met de GIT-regels en volgtijdelijkheid zal er worden goedgekeurd. Opgelet, er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving t.o.v. vorig jaar, raadpleeg dus zeker de brochure!

Voor de eerstejaars (studenten 1ste Bachelor die niet volledig zijn geslaagd en voor de eerste keer een GIT zullen aanvragen) zal het Monitoraat GIT-sessies organiseren in het PC-knooppunt. Deze zijn verplicht voor 1ste Ba. Meer info hierover volgt na afloop van de 2de zittijd (zie Minerva).

Contact: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.

Contact: diploma@ugent.be

Honoursprogramma's

Deze excellentieprogramma's richten zich tot gemotiveerde UGent bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt? Dan is het universiteitsbrede honoursprogramma van UGent iets voor jou. Topwetenschappers uit verschillende vakgebieden gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap in onze wereld.

Lees meer over dit honoursprogramma

Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden 1ste bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bv. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Sinds 2011 startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen.

De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Het afgelopen jaar hebben 21 UGent studenten 72 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook volgend jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden volgend academiejaar door te mailen naar mailadres van RIO (Research and Internationalisation Office Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

FCI contact: rio.psw@ugent.be

Verder studeren in het buitenland

Informatie over verder studeren in het buitenland

Verder studeren? Volg de lerarenopleiding aan de Faculteit PSW!

De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar en met dit diploma krijg je toegang tot het secundair onderwijs waar je onder meer volgende vakken kan geven: cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, media, maatschappelijke vorming en project algemene vakken. Naast het secundair onderwijs bereidt de SLO ook zeer goed voor op het hoger onderwijs of op een job buiten het onderwijs. ‘Levenslang leren’ krijgt internationaal steeds meer aandacht en omdat mensen zich permanent moeten bijscholen, organiseren ook bedrijven, non-profit organisaties en overheden vorming. Het diploma van leraar vormt ook de basis om in een internationale school in het buitenland les te geven.

De SLO aan de UGent is goed voor 60 studiepunten en omvat twee componenten. Enerzijds zijn er de algemene vakken (30 studiepunten) die door de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen worden gegeven (o.a. adolescentiepsychologie en klasmanagement), anderzijds is er de vakdidactiek en de stage (30 studiepunten) die door het vakdidactisch team van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen worden gegeven en begeleid.

Er zijn verschillende trajecten mogelijk. Het volledige programma (met de mogelijkheid tegelijkertijd nog de masterproef af te werken) of een aangepast programma als werkstudent of leraar in opleiding (LIO).

Meer info? Zie de website van de SLO Politieke en Sociale Wetenschappen

Belangrijke links