E-PSW Editie nr. 3 – juni 2014

Uitschrijven examen(s)

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van: naam + stamnummer + studiejaar + de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Ziek tijdens de examenperiode

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“De Vlaamse universiteiten spreken af op eenzelfde manier om te gaan met medische attesten die door studenten voorgelegd worden. In de Vlaamse universiteiten wordt een medisch attest over de afwezigheid van een student aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, en het binnen de drie werkdagen aan de instelling bezorgd wordt. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (zogenaamd dixit-attest) of een attest dat na de ziekte geschreven werd (post factum-attest) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren. “

Praktische regeling bij ziekte

  • Verwittig de FSA ten laatste op de dag van het examen.
  • Bezorg de FSA binnen de 3 werkdagen een doktersattest (kan via een gewone zending per post of via mail maar NIET met een aangetekende zending en volgens de richtlijnen hierboven vermeld) en maak zelf een kopie of vraag een kopie aan de FSA.
  • Op het doktersattest bovenaan duidelijk uw naam, stamnummer, studiejaar en vak(ken) vermelden waarover u geen examen zal afleggen op de gestelde datum.
  • Indien het de bedoeling is de examens nog af te leggen binnen hetzelfde deel van dezelfde examenperiode: neem dan binnen de 3 dagen contact op met de lesgever (voor de vakken van het 2e jaar of hoger) of studiebegeleiding (voor de vakken van 1e jaar ) om een andere datum af te spreken. De telefoonnummers staan vermeld op de examenroosters.

Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal U een kopie van uw doktersattest aan de lesgever moeten voorleggen.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties & puntenbriefjes

Er zijn enkel nog proclamaties voor de afstudeerjaren in september.

De studenten krijgen geen puntenbriefje mee na de proclamaties van de bacheloropleidingen (over de 3 jaar) en van de masteropleidingen maar kunnen hun resultaten een uur na de proclamatie zelf wel downloaden.

Resultaten zichtbaar via oasis: vanaf 03/07/2014 om 8u

Resultaten van aparte opleidingsonderdelen zullen eveneens via oasis elektronisch ter beschikking worden gesteld.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback

Beschikbaar op onderwijsadministratie één week voor de bekendmaking van de resultaten

Contact: fsa.psw@ugent.be

Examenrooster 2e zittijd

De examenroosters van de 2e zittijd zijn beschikbaar vanaf 10/06/2014, via de website.

Contact: fsa.psw@ugent.be

In- en uitschrijven voor 2e zit (alle jaren)

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van: naam + stamnummer + studiejaar + de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Bevestigen inschrijving 2de zittijd (1ste jaar Bachelor)

Alle (niet-geslaagde) studenten zijn automatisch ingeschreven voor de tweede zittijd, maar aan studenten uit het 1ste jaar Bachelor wordt gevraagd dit te bevestigen via Minerva. Meer info hierover volgt op het einde van de eerste zittijd.

Contact: monitoraatpsw@ugent.be

Honoursprogramma's

Deze excellentieprogramma's richten zich tot gemotiveerde UGent bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt? Dan is het universiteitsbrede honoursprogramma van UGent iets voor jou. Topwetenschappers uit verschillende vakgebieden gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap in onze wereld.

Lees meer over dit honoursprogramma

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Elk jaar voorziet de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Het afgelopen jaren hebben ongeveer 20 UGent studenten ruim 70 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook volgend jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden volgend academiejaar door te mailen naar mailadres van RIO (Research and Internationalisation Office Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

FCI contact: rio.psw@ugent.be

Verder studeren of stage in het buitenland na je studies

Informatie over verder studeren/stage in het buitenland

Verder studeren? Volg de lerarenopleiding aan de Faculteit PSW!

De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt tot het diploma van leraar en met dit diploma krijg je toegang tot het secundair onderwijs waar je onder meer volgende vakken kan geven: cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, media, maatschappelijke vorming en project algemene vakken. Naast het secundair onderwijs bereidt de SLO ook zeer goed voor op het hoger onderwijs of op een job buiten het onderwijs. ‘Levenslang leren’ krijgt internationaal steeds meer aandacht en omdat mensen zich permanent moeten bijscholen, organiseren ook bedrijven, non-profit organisaties en overheden vorming. Het diploma van leraar vormt ook de basis om in een internationale school in het buitenland les te geven.

De SLO aan de UGent is goed voor 60 studiepunten, waarvan de helft gaat naar de vakdidactiek en de stage. Deze vakken worden gegeven en begeleid door het vakdidactisch team van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. Het volledige programma (met de mogelijkheid tegelijkertijd nog de masterproef af te werken) of een aangepast programma als werkstudent of leraar in opleiding (LIO).

Meer info

PSW goes Facebook

De faculteit heeft sinds kort een eigen Facebookpagina

Word nu lid … zo blijf je up to date tijdens en na je studies! Op naar de 700 vriendjes!

Belangrijke links