E-PSW Editie nr. 3 – juni 2015

Uitschrijven examen(s)

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van: naam + stamnummer + studiejaar + de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Contact: fsa.psw@ugent.be

Ziek tijdens de examenperiode

Afspraak in verband met het aanvaarden van Medische attesten binnen de Vlaamse Universiteiten

“De Vlaamse universiteiten spreken af op eenzelfde manier om te gaan met medische attesten die door studenten voorgelegd worden.

In de Vlaamse universiteiten wordt een medisch attest over de afwezigheid van een student aanvaard, mits het door een arts is uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, en het binnen de drie werkdagen aan de instelling bezorgd wordt. Een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (zogenaamd dixit-attest) of een attest dat na de ziekte geschreven werd (post factum-attest) wordt niet aanvaard. Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient een specificering te bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren.“

Praktische regeling bij ziekte

  • Verwittig de FSA ten laatste op de dag van het examen.
  • Bezorg de FSA binnen de 3 werkdagen een doktersattest (kan via een gewone zending per post of via mail maar NIET met een aangetekende zending en volgens de richtlijnen hierboven vermeld) en maak zelf een kopie of vraag een kopie aan de FSA.
  • Op het doktersattest bovenaan duidelijk uw naam, stamnummer, studiejaar en vak(ken) vermelden waarover u geen examen zal afleggen op de gestelde datum.
  • Indien het de bedoeling is de examens nog af te leggen binnen hetzelfde deel van dezelfde examenperiode: neem dan binnen de 3 dagen contact op met de lesgever (voor de vakken van het 2e jaar of hoger) of studiebegeleiding (voor de vakken van 1e jaar ) om een andere datum af te spreken. De telefoonnummers staan vermeld op de examenroosters.

Bij het afleggen van uw inhaalexamen zal U een kopie van uw doktersattest aan de lesgever moeten voorleggen.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties & puntenbriefjes

Er zijn enkel nog proclamaties voor de afstudeerjaren in september.

Resultaten zichtbaar via oasis: vanaf 02/07/2015 om 9u

Resultaten van aparte opleidingsonderdelen zullen eveneens via oasis elektronisch ter beschikking worden gesteld.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback

Beschikbaar op onderwijsadministratie één week voor de bekendmaking van de resultaten

Contact: fsa.psw@ugent.be

Examenrooster 2e zittijd

De examenroosters van de 2e zittijd zijn beschikbaar onder voorbehoud vanaf 08/06/2015 via de website. Vanaf 2/7/2015 zullen de individuele roosters enkel nog beschikbaar zijn via Oasis, Centauro en niet meer via de website.

Contact: fsa.psw@ugent.be

In- en uitschrijven voor 2e zit (alle jaren)

De melding van het niet-deelnemen aan één of meerdere examens kan gebeuren via mail naar fsa.psw@ugent.be met vermelding van: naam + stamnummer + studiejaar + de vakken waarover geen examen zal afgelegd worden ( juiste benaming gebruiken volgens de studiegids)

Contact: fsa.psw@ugent.be

Bevestigen inschrijving 2de zittijd (1ste jaar Bachelor)

Alle (niet-geslaagde) studenten zijn automatisch ingeschreven voor de tweede zittijd, maar aan studenten uit het 1ste jaar Bachelor wordt gevraagd dit te bevestigen via Minerva. Meer info hierover volgt op het einde van de eerste zittijd.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Werkcollege Masterproef (Aan de masterstudenten uit de ManaBa’s die voor het vak ‘Werkcollege Masterproef’ ingeschreven zijn)

Graag willen we jullie nog even het volgende meegeven m.b.t. het indienen en slagen voor de masterproef: wie niet geslaagd is voor het vak ‘werkcollege masterproef’ of hier niet aan heeft deelgenomen in eerste zit (maar hiervoor wel is ingeschreven), en daarbij van plan is om zijn/haar masterproef volgend academiejaar in te dienen in de vervroegde eerste zit (in december), moet nu zeker deelnemen aan de tweede zittijd van het ‘werkcollege masterproef’ (en hiervoor slagen). Indien niet, kan je niet slagen begin volgend jaar, gezien het werkcollege een jaarvak is. Concrete afspraken hierover moeten gemaakt worden met de promotor. De situatie is uiteraard analoog voor de studenten die hun masterproef gewoon in tweede zittijd plannen in te dienen: slagen voor het vak (in 1e of in 2e zittijd) is essentieel om je master te behalen!

Neem in beide gevallen dadelijk contact op met je promotor i.v.m. de evaluatievorm voor 2e zittijd

Honoursprogramma's

Deze excellentieprogramma's richten zich tot gemotiveerde UGent bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt? Dan is het universiteitsbrede honoursprogramma van UGent iets voor jou. Topwetenschappers uit verschillende vakgebieden gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap in onze wereld.

Lees meer over dit honoursprogramma

Scriptieprijs

Ieder jaar kost het duizenden laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een bachelor- of masterproef te schrijven. Vaak verdwijnen die scripties in een stoffige kast om nooit meer gelezen te worden. De Vlaamse Scriptieprijs wil scripties van dat droevige lot redden. Want elk sterk en relevant onderzoek verdient een breder publiek !

De Vlaamse Scriptieprijs brengt jouw scriptie onder de aandacht van kranten, dagbladen en andere media. Bovendien komt het in de Scriptiebank terecht, een visitekaartje voor je beginnende carrière !

Je maakt ook kans op mooie geldprijzen: de winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs wint 2.500 euro, de vier overige genomineerden ontvangen 250 euro.

Alle info op: www.scriptieprijs.be/wedstrijd-verzilver-je-scriptie

Internationale activiteiten tijdens/na je studies

Naar het buitenland tijdens je studies:

www.ugent.be/student/nl/studeren/naar-buitenland

Verder studeren of stage in het buitenland na je studies

www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/na

Blijf je graag op de hoogte van het aanbod van internationale activiteiten voor studenten zoals summer schools, beurzen voor onderzoek, stage in het buitenland, …

Bekijk het overzicht op het minerva vak K000009A (research and internationalisation office/documenten) en schrijf je in voor de ugent nieuwsbrief berichten over onderzoek en internationalisering www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Elk jaar voorziet de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen.

De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Jaarlijks begeleiden ongeveer 20 UGent studenten 70 à 90 inkomende uitwisselingsstudenten in onze faculteit. We hopen ook in de toekomst onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden volgend semester/academiejaar door te mailen naar mailadres van RIO (Research and Internationalisation Office - Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen).

FCI contact: rio.psw@ugent.be

Verder studeren? Volg de lerarenopleiding aan de Faculteit PSW!

Verder studeren? Maak het verschil en volg de lerarenopleiding PSW!

Wil je uw politieke, sociologische of communicatie-kennis doorgeven aan jonge mensen in het secundair onderwijs? Ben je geïnteresseerd om in een educatieve setting van bedrijven, non-profit organisaties of overheden vorming te verzorgen?

Dan ben je bij de lerarenopleiding van onze faculteit op de juiste plaats. Onze lerarenopleiding wordt geprezen omdat studenten in een kleine groep intensief begeleid worden, er inhoudelijk diepgaand gewerkt wordt binnen onze vakspecialisatie, er volop ingezet wordt op presentatietechnieken, media-wijsheid en burgerschapseducatie. Er worden voor elke student interessante stagemogelijkheden voorzien: binnen de faculteit, in het buitenland, in allerhande educatieve settings, in hogescholen en uiteraard in diverse onderwijsvormen van het secundair onderwijs.

De lerarenopleiding aan de UGent is goed voor 60 studiepunten, waarvan de helft gaat naar de vakdidactiek en de stage. Deze vakken worden gegeven en begeleid door het vakdidactisch team van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. Een aangepast programma als werkstudent of leraar in opleiding of het volledige programma (met de mogelijkheid tegelijkertijd nog de masterproef af te werken). Meer informatie is terug te vinden op www.ugent.be/ps/nl/opleidingen/lerarenopleiding

Information for international and exchange students

The faculty of political and social sciences wishes you happy holidays and a great summer.

1e verjaardag PSW Facebook

De faculteit heeft sinds 1 jaar een eigen Facebookpagina. Word nu lid als dit nog niet gebeurd is … zo blijf je up to date tijdens en na je studies! Op naar de 1000 vriendjes!