E-PSW Editie nr. 4 – juli 2012

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Uitstel invoering tweejarige master

Op vrijdag 8 juni 2012 heeft de Vlaamse regering de aanvragen voor verlengingen van masteropleidingen niet goedgekeurd (oa. Politieke & Sociale Wetenschappen blijft op die manier voorlopig 4 jaar). De rectoren van de Vlaamse universiteiten reageerden teleurgesteld op de beslissing van de Vlaamse regering om de aanvragen van de verschillende studierichtingen uit de Humane Wetenschappen voor een tweejarige master niet goed te keuren.

Samen met de universiteiten en hogescholen tekent Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet nu een kader uit om nieuwe aanvragen voor de eventuele studieduurverlenging van te bepalen opleidingen in het hoger onderwijs beter af te toetsen. Verwacht wordt dat dit kader er is tegen december 2012.

De universiteiten hopen alsnog dat de invoering van een veralgemeende tweejarige master 'binnen afzienbare tijd' tot stand kan komen.

Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 20/08/2012 tot 22/09/2012 (deliberaties en proclamaties inbegrepen).

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen voorbereiding op de masterproef 2e zittijd

Politieke wetenschappen en sociologie: 1 augustus 2012 (tot 17u) Communicatiewetenschappen: 14 augustus 2012 (tot 17u)

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen Masterproef 2e zittijd

Indienen van de masterproef: 2 augustus 2012 (Masters) en 3 augustus 2012 (Master C&D) open van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

Praktische info met betrekking tot de masterproef

Let op:

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op artemis.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het fac. reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op 4 en 5 september 2012.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties 2e zittijd

Er worden geen proclamaties meer voorzien vanaf academiejaar 2011-2012. De resultaten worden online medegedeeld op 14/09/2012 om 8u.

Praktische info met betrekking tot de proclamaties

Contact: fsa.psw@ugent.be

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De resultaten kunnen door de student zelf worden uitgeprint na de proclamatie via Oasis . De resultaten worden online medegedeeld op 14/09/2012 om 8u.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback voor 2e zittijd wordt later meegedeeld bij lessen en examens

Contact: fsa.psw@ugent.be

Plechtige Proclamatie :

Vrijdag 21 september 2012 om 10u en om 17u. in de Aula van de Universiteit Gent

De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2012). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.

Herinschrijving voor volgend academiejaar

Wie tijdens het academiejaar 2011-2012 was ingeschreven aan de UGent, kan zich online herinschrijven voor het academiejaar 2012-2013 via Oasis

Breng zo spoedig mogelijk je herinschrijving in orde. Dat kan al vanaf de dag na de proclamatie. Aanmelden doe je via je UGent-account en alle richtlijnen vind je op de webpagina zelf.

Wat met herexamens?

Wie nog examens moet afleggen tijdens de tweede examenperiode, kan pas na de proclamatie van die tweede examenperiode inschrijven.

Wat met een GiT tussen twee opleidingen?

Zodra je voldoende ver gevorderd bent binnen een opleiding, zal je onder ontbindende voorwaarde kunnen inschrijven voor een vervolgopleiding. Dat betekent dat de inschrijving zal worden tenietgedaan wanneer de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent.

Persoonlijk curriculum

Na inschrijving kan je via Oasis je voorstel van curriculum indienen.

Betalen

Na inschrijving ontvang je een aanrekening voor het verschuldigde initieel studiegeld op je e-mailadres bij de UGent. Je dient te betalen via een overschrijving. Vergeet zeker niet de gestructureerde mededeling te vermelden, anders kunnen we je betaling niet correct registreren.

Studentenkaart

Studentenkaarten zijn 5 jaar geldig. Bij herinschrijving zal je geen nieuwe kaart ontvangen. Je huidige kaart blijft geldig tijdens het academiejaar 2011-2012.

Attesten

Na betaling van het studiegeld, kan je diverse attesten (inschrijvingsattest, attest voor NBMS-schoolkaart, verzekering, ...) zelf downloaden en afdrukken via Oasis

Contact: fsa.psw@ugent.be

GIT-regels 2012-2013

Op vrijdag 14 september zijn de resultaten van de 2dezittijd te raadplegen via Oasis . Voor elke GIT-student meteen ook tijd om een nieuwe GIT-aanvraag voor komend academiejaar op te maken en in te dienen. De GIT-deadline voor academiejaar 2012-13 is 28 september 2012.

Meer informatie over GIT

Opgelet: er is een verschillende procedure voor GIT 1-2de Bachelor (nieuwe GIT-studenten) en GIT hogerejaars. Voor GIT 1ste-2de Ba volgen de concrete richtlijnen na afloop van de 2de zittijd (via bovenvermelde link).

Contact: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.

Contact: diploma@ugent.be

Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden 1ste bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Dit academiejaar startte de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen met een buddywerking voor inkomende erasmusstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen. De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Het afgelopen jaar hebben 33 UGent studenten 78 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook volgend jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen. Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als vrijwilliger om inkomende studenten te begeleiden volgend academiejaar.

FCI contact

Verder studeren in het buitenland

Verneem meer over verder studeren in het buitenland en buitenlandse beurzen

Andere beursmogelijkheden i.k.v. ontwikkelingssamenwerking

Belangrijke links