E-PSW Editie nr. 4 – juli 2014

Overgangsmaatregelen programmawijziging AJ 14/15 – kleine aanpassing comwet + verduidelijking

Naar aanleiding van de vele vragen die we de voorbije weken van jullie kregen (vooral uit de hoek van de comwet), hebben we de uitgewerkte overgangsmaatregelen nogmaals onder de loep genomen.

Als resultaat hiervan werden een aantal zaken verduidelijkt in de briefing, zodat het nu voor elke doelgroep helder zou moeten zijn onder welke situatie en maatregel men precies valt. Deze aanvullingen kunnen jullie terugvinden in het groen: briefing-phz-studenten

Omdat sommige studenten door de programmawijziging niet meer in aanmerking kwamen voor een (eerder gepland) combi-GIT, werd op de Opleidingscommissie CW van 25/5 bovendien een versoepelende maatregel ingevoerd. Combi-GIT studenten (2de-3de BA) worden via deze regeling thans hetzelfde behandeld als modeltrajectstudenten, gezien ze in principe opnieuw instappen in het modeltraject door te combineren met een volledig volgend studiejaar (voor combi-GIT 1ste-2de BA was dit reeds het geval, we trekken de lijn hier dus door). Deze aangepaste overgangsmaatregel staat in het rood aangegeven.

Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 18/08/2014 tot 13/09/2014 (deliberaties en proclamaties inbegrepen).

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen onderzoekspaper 2e zittijd

Politieke wetenschappen en sociologie: 18 augustus 2014 (tot 17u) Communicatiewetenschappen: 22 augustus 2014 (tot 12u)

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen Masterproef 2e zittijd

Indienen van de masterproef: 18 augustus 2014 (Masters) en 19 augustus 2014 (Master C&D) open van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30.

Praktische info met betrekking tot de masterproef

Let op:

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op OASIS.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het fac. reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op 2 en 3 september 2014.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties 2e zittijd

De resultaten worden online medegedeeld op 12/09/2014 om 8u, via Oasis.

Meer info: Proclamaties

Contact: fsa.psw@ugent.be

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De resultaten kunnen door de student zelf worden uitgeprint na de proclamatie via Oasis. De resultaten worden online medegedeeld op 12/09/2014 om 8u.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback voor 2e zittijd wordt later meegedeeld

Contact: fsa.psw@ugent.be

Plechtige Proclamatie :

Donderdag 18 september 2014 in de Aula van de Universiteit Gent

  • 10u: Masters politieke wetenschappen en sociologie
  • 17u: Masters communicatie en conflict & development

De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2014). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.

Herinschrijving voor volgend academiejaar

Wie tijdens het academiejaar 2013-2014 was ingeschreven aan de UGent, kan zich online herinschrijven voor het academiejaar 2014-2015 via Oasis

Breng zo spoedig mogelijk je herinschrijving in orde. Dat kan al vanaf de dag na de proclamatie. Aanmelden doe je via je UGent-account en alle richtlijnen vind je op de webpagina zelf.

Wat met herexamens?

Wie nog examens moet afleggen tijdens de tweede examenperiode, kan pas na de proclamatie van die tweede examenperiode inschrijven.

Wat met een GiT tussen twee opleidingen?

Zodra je voldoende ver gevorderd bent binnen een opleiding, zal je onder ontbindende voorwaarde kunnen inschrijven voor een vervolgopleiding. Dat betekent dat de inschrijving zal worden tenietgedaan wanneer de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent.

Persoonlijk curriculum

Na inschrijving kan je via Oasis je voorstel van curriculum indienen.

Betalen

Na inschrijving ontvang je een aanrekening voor het verschuldigde initieel studiegeld op je e-mailadres bij de UGent. Je dient te betalen via een overschrijving. Vergeet zeker niet de gestructureerde mededeling te vermelden, anders kunnen we je betaling niet correct registreren.

Studentenkaart

Studentenkaarten zijn 5 jaar geldig. Bij herinschrijving zal je geen nieuwe kaart ontvangen. Je huidige kaart blijft geldig tijdens het academiejaar 2014-2015.

Attesten

Na betaling van het studiegeld, kan je diverse attesten (inschrijvingsattest, attest voor NBMS-schoolkaart, verzekering, ...) zelf downloaden en afdrukken via Oasis

Contact: fsa.psw@ugent.be

GIT-regels 2014-2015

Zodra de resultaten van de tweede zittijd bekend zijn kunnen studenten meteen herinschrijven en hun curriculumvoorstel voor academiejaar 2014-2015 indienen in Oasis. De deadline voor het indienen van een GIT is 1 oktober 2014.

Raadpleeg de procedure, regels en voorwaarden voor GIT

Jullie worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de geüpdatete versie van die document.

Hogerejaars GIT dienen zelfstandig hun voorstel in op Oasis. Vervolgens wordt een advies gegeven door de trajectbegeleider. Enkel indien het curriculumvoorstel volledig in overeenstemming is met de GIT-regels en volgtijdelijkheid zal er worden goedgekeurd.

Voor de eerstejaars (studenten 1ste Bachelor die niet volledig zijn geslaagd en voor de eerste keer een GIT zullen aanvragen) zal het Monitoraat GIT-sessies organiseren in het PC-knooppunt. Deze zijn verplicht voor 1ste BA. Meer info hierover volgt na afloop van de 2de zittijd (zie Minerva).

Contact: tb.psw@ugent.be

Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.

Contact: diploma@ugent.be

Honoursprogramma's

Deze excellentieprogramma's richten zich tot gemotiveerde UGent bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt? Dan is het universiteitsbrede honoursprogramma van UGent iets voor jou. Topwetenschappers uit verschillende vakgebieden gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap in onze wereld.

Lees meer over dit honoursprogramma

Summerclass Monitoraat en adviesgesprekken 2de zittijd

Zit je in je 1ste jaar Bachelor en ben je niet voor alles geslaagd, kom dan zeker naar de summerclass over studieaanpak en zomerplanning. Inschrijven kan via 'groepen' op de Minervasite van het Monitoraat, de summerclass gaat door op 7 juli en 10 juli.

Heb je een zware 2de zittijd, maak dan zo snel mogelijk via 'reservaties' op Minerva een afspraak met één van de studiebegeleiders voor een individueel adviesgesprek (gesprekken tussen 7 en 10 juli via 'reservaties' op Minerva; via mail zijn ook andere data mogelijk). Wij kunnen je helpen om de haalbaarheid van je 2de zittijd in te schatten. Je krijgt ook advies bij de voorrang die je aan bepaalde vakken moet geven, bv. in functie van een eventueel GIT-pakket volgend academiejaar.

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden van het 1ste jaar Bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bv. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.

Contactadres: monitoraatpsw@ugent.be

Buddy’s voor inkomende uitwisselingsstudenten

Elk jaar voorziet de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een buddywerking voor inkomende uitwisselingsstudenten om de integratie van de buitenlandse studenten met de UGent studenten te bevorderen.

De organisatie is in handen van de facultaire commissie internationalisering (FCI) met medewerking van studentenvereniging Stura. Het afgelopen jaren hebben ongeveer 20 UGent studenten ruim 70 inkomende studenten in onze faculteit begeleid. We hopen ook volgend jaar onze gaststudenten op dezelfde wijze te ontvangen.

Wil je graag buitenlandse of Waalse studenten wegwijs maken in de faculteit dan kan je je nu al opgeven als buddy om inkomende studenten te begeleiden volgend academiejaar door te mailen naar Research and Internationalisation Office (rio.psw@ugent.be).

Verder studeren in de VS met prestigieuze beurzen

De prestigieuze beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF) en Fulbright ondersteunt studies of onderzoek aan topuniversiteiten in de V.S. De beurzen worden toegekend op basis van selectie.

Door cofinanciering van de UGent worden jaarlijks tien extra beurzen toegekend aan UGent-kandidaten met goede scores binnen de BAEF- en Fulbright-selectie.

Voor het aanvragen van deze beurzen neemt men best ruim de tijd. Meer informatie kan je vinden op de website. Je kan ook terecht bij Research and Internationalisation Office (rio.psw@ugent.be) of de facultaire BAEF-coach Prof. Dr. Ronan Van Rossem

Verder studeren of stage in het buitenland na je studies

Raadpleeg Naar het buitenland na je studies

Internationale activiteiten tijdens/na je studies

Blijf je graag op de hoogte van het aanbod van internationale activiteiten voor studenten zoals summer schools, beurzen voor onderzoek, studie in het buitenland, …

Bekijk het overzicht op het minerva vak K000009A (research and internationalisation office/documenten) en schrijf je in voor de nieuwsbrief berichten over internationalisering

Meer info op Internationalisering

Belangrijke links