E-PSW nr 1 - Sept 2008

Editie 1, September 2008

Omwille van de steeds vlugger voorkomende wijzigingen binnen het onderwijslandschap en onze bekommernis om jullie tijdig en correct te informeren, werd vorig academiejaar het initiatief genomen om te starten met een 'elektronische nieuwsbrief' voor de studenten PSW, de 'E-PSW'.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie, informatie die in grote mate zal aangeleverd worden door de FSA (Facultaire studentenadministratie), TB (trajectbegeleiding), de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.

Om jullie niet onnodig af te leiden van de lectuur van jullie cursussen werd de verschijningsfrequentie beperkt tot 4x per jaar, meer bepaald eind september, eind december, eind april/begin mei en begin juli.

Wij wensen u veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. J. Vincke, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het septembernummer zijn:

Deliberatieregels academiejaar 2008/09

In het OER 2008/09 werden volgende universele compensatieregels vastgelegd voor het AJ 2008/09:

 • compensatieregeling voor 2BA, 3BA, MA en Manama: GEEN compensaties meer in 2BA, 3BA, MA en Manama. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minsten 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.
 • compensatieregeling voor 1BA: in 1BA worden WEL nog compensaties (max. 2 punten) toegepast.

Alle info mbt deliberatieregels vindt u terug onder onderwijsadministratie

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Graden van verdienste

De graden van verdienste worden telkens berekend op het einde van je bacheloropleiding, en bij het behalen van je masterdiploma. Er worden dus geen graden toegekend per afzonderlijk studiejaar. De graad die je krijgt bij het behalen van het bachelordiploma, wordt wel berekend op basis van je resultaten behaald over de drie bachelorjaren heen.

Vanaf wanneer haal je een ‘graad’?

 • voldoening: vanaf 500/1000
 • onderscheiding: vanaf 675/1000
 • grote onderscheiding: vanaf 750/1000
 • de grootste onderscheiding: vanaf 825/1000

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be

Curriculum

Het curriculum (uw persoonlijk programma) wordt naar het thuisadres opgestuurd rond 17 november 2008 en moet - ondertekend voor akkoord - terug bezorgd worden aan de FSA ten laatste op 24 november 2008. In de begeleidende brief die samen met uw curriculum wordt verstuurd zal de nodige uitleg staan hoe dit moet gebeuren.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Keuzevakken

Alle formulieren ivm de keuzevakken moeten ingediend worden op de FSA ten laatste op 3 oktober 2008 (tot 17u) (Universiteitstraat 8, blauwe poort rechts)

De formulieren kunnen uitgeprint worden van de website www.psw.ugent.be/FSA (kies keuzevakken en het correcte studiejaar). Er liggen ook exemplaren ter beschikking op de respectievelijke vakgroepen en op de FSA zelf.

Voor keuzevakken van buiten onze faculteit gebruikt u het formulier : Formulier_Keuzevakken_Buiten_Faculteit en ga langs bij de trajectbegeleidster

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, zijn de keuzevakken niet ontvankelijk

Informatie keuzevakken

Deadline GIT

Speciale inschrijvingen en deadlines

1. Aanvragen of registratie geïndividualiseerd traject (GIT of combi-GIT)

Het indienen van je GIT-aanvraag(formulier) of het laten registreren van een combi-GIT dient te gebeuren op uiterlijk 6 oktober bij de FSA.

Raadpleeg de facultaire GIT-regels

2. Inschrijven voor creditcontract (of examencontract met oog op behalen creditbewijs)

Aanvraag- en inschrijvingsprocedure voor creditbewijzen

Deadlines inschrijving:

- Voor een opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het eerste semester:

Officiële inschrijvingsperiode: vanaf 1 juli 2008 tot en met 14 oktober 2008.

Laattijdig inschrijven:

 • Vanaf 15 oktober 2008 moet de student de verantwoordelijk lesgever om schriftelijke toelating tot laattijdige inschrijving vragen.
 • Vanaf 1 december 2008 is bovendien de schriftelijke toelating van de Rector vereist. Die toelating moet – voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot inschrijving – worden aangevraagd via de directie Onderwijsaangelegenheden, afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s op het Rectoraat.
 • Vanaf 15 mei 2009 is inschrijven onmogelijk.

- Voor een opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het tweede semester:

Officiële inschrijvingsperiode: vanaf 1 juli 2008 tot en met 5 maart 2009.

Laattijdig inschrijven:

 • Vanaf 6 maart 2009 moet de student de verantwoordelijk lesgever én de Rector om schriftelijke toelating tot laattijdige inschrijving vragen.
 • Vanaf 15 mei 2009 is inschrijven onmogelijk.

Contactadres: FSA.PSW@UGent.be

Datum vrijstellingen

Aanvragen voor vrijstellingen op basis van studies aan een andere faculteit/universiteit moeten gebeuren vóór 15 oktober 2008 (ook voor wat betreft vrijstellingen voor vakken uit het 2e sem.)

Contactadres: FSA.PSW@UGent.be

Boekenverkoop

Zoals elk jaar organiseert Politeia (de studentenvereniging van de Pol&Soc) de boekenverkoop. Wie liever niet zelf alle boekhandels en secretariaten afloopt, kan zich daar het volledige pakket boeken aanschaffen. Je kan ter plaatse met bancontact betalen.

De boekenverkoop vindt plaats tijdens de eerste week van het academiejaar, telkens tussen 10.00u en 17.00u in studentenhuis de Therminal (Hoveniersberg 24).

 • Dinsdag 23 september: 3de Bachelor + Masters
 • Woensdag 24 september: 2de Bachelor
 • Donderdag 25 september: 1ste Bachelor
 • Vrijdag 26 september: Schakels, voorbereidingsprogramma’s, …

Contactadres: studiepoliteia@gmail.com

Bachelorpaper - Masterproef

Alle info mbt de Bachelorpaper of de Masterproef staat op Minerva. Voor wie deze sites nog niet zou aangemaakt hebben, de procedure is heel simpel: je klikt eerst op ‘cursussen 2008-2009’, vervolgens klik je onderaan op ‘inschrijven voor (andere) vakken’. Hierna selecteer je onze faculteit (politieke en sociale wetenschappen), en klik je in de volgende keuzelijst op jouw opleiding (Ba3 of Master of ManaMa). Tot slot krijg je een lijst met uw verschillende ‘vakken’. Hiertussen vind je het opleidingsonderdeel ‘Bachelorpaper’ of ‘Masterproef’. Deze vink je aan.

Eenmaal ingeschreven kan je op deze pagina terecht voor het volledige reglement, bijkomende informatie, aankondigingen en een forum waar je al jouw opmerkingen en vragen mbt de Bachelorpaper/Masterproef kan posten.

Opm:

 • Bachelorpaper: keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden vóór 2 november 2008 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/scriptie2008/) (wordt afgesloten om 17u)
  Uitgezonderd voor de opleiding Politieke Wetenschappen, major Belgische politiek : keuze stage vóór 10 oktober 2008)
  !!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de bachelorpaper niet ontvankelijk
 • Masterproef: voor alle masters en ManaMa C&D: Onderwerp en promotor moeten ingediend worden vóór 17 november 2008 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 17u.)
  Definitieve titel moet ingediend worden ten laatste op 1 maart 2009 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 17u.)
  ARTEMIS : http://artemis.ugent.be/scriptie2008/
  !!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de masterproef niet ontvankelijk
  Studenten die enkel nog hun masterproef dienen af te werken kunnen hun masterproef indienen in de vervroegde 1e zittijd van 2008-2009. Uiterste datum van indienen: 17 december 2008.
  Inschrijven is vereist voor hun bisjaar + gegevens terug invullen op ARTEMIS.
  Er wordt nog een mail gestuurd naar betrokken studenten.
  Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Examenperiode en -rooster

De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 5 januari 2009 en eindigen uiterlijk op 31 januari 2009.

De examenrooster zal beschikbaar zijn op de site van de FSA vanaf vrijdag 12 december 2008.

De resultaten van de examens 1e semester worden bekendgemaakt op minerva vanaf maandag 9 februari 2009 rond de middag

Meer info: www.psw.ugent.be/fsa/

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

UGent account

Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres, meer info hier.

contactadres: helpdesk@dict.UGent.be
meer info: http://helpdesk.ugent.be/account/

Minerva

Indien je technisch problemen hebt met Minerva, consulteer eerst de FAQ. Indien je nog geen antwoord krijgt op je vraag kun je nog steeds mailen of bellen (09/264 85 70) met de helpdesk. Bij inhoudelijke vragen mbt de Minerva site, contacteer de betrokken lesgever.

contactadres: Anthony.Candaele@UGent.be

Projectweek

Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren, voor de eerstejaarsstudenten van onze faculteit PSW. Tijdens die week gaan alle lessen over één centraal thema, worden er workshops, een debat en een quiz georganiseerd. Dit jaar is het thema: ‘verkiezingen’. De projectweek moet studenten kritisch laten nadenken over democratie en hen ook verschillende visies daarover presenteren. Meer info volgt later.

Wanneer? Maandag 20 april 2009 tem vrijdag 24 april 2009

contactadres: Jurgen.Baecke@UGent.be

Erasmusavond voor studenten

Op donderdag 27 november 2008 om 19h30 organiseert de Universiteit Gent een algemene info-avond voor alle UGent-studenten die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader van Erasmus of Erasmus Belgica tijdens het academiejaar 2009/2010. De info-avond vindt plaats in Auditorium 2 van de faculteit PPW (Henri Dunantlaan 2) en is een initiatief van de Afdeling Internationale Betrekkingen. Thema's die behandeld worden zijn zowel de academische, administratieve als linguïstische voorbereiding die voorafgaan aan een Europese ervaring, gevolgd door enkele uiteenlopende getuigenissen van Erasmusstudenten uit het voorbije jaar.

Meer info: Internationale uitwisseling

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@Ugent.be

Buitenlandse beurzen

Op dinsdag 5 november vindt een reisbeurzenforum plaats in het Adviescentrum voor Studenten. Dit is een informatienamiddag (doorlopende van 11 tot 15u) waar Vlaamse studenten die naar een ontwikkelingsland willen reizen terecht kunnen voor ervaringen van studenten die vorige jaren een beurs gekregen hebben, informatie van NGO's, internationale organisaties die stageplekken voorzien enz.

Informatie over andere beurzen kan je hier lezen. https://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/buitenland

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@UGent.be

Verder studeren in het buitenland

Informatie over ‘verder studeren in het buitenland’ vind je hier https://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/verderstuderen/vsbuitenland.htm terug.

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@UGent.be

Internationalisation@Home

In het eerste semester worden een aantal activiteiten georganiseerd voor studenten en medewerkers.

http://www.psw.ugent.be/erasmus/page.aspx?id=95

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@UGent.be

Plagiaatsoftware

De UGent maakt sinds vorig academiejaar gebruik van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Belangrijke links

Contactadres: Jurgen.Baecke@UGent.be