E-PSW nr 1 - Sept 2009

Editie nr.1 - September 2009

Omwille van de steeds vlugger voorkomende wijzigingen binnen het onderwijslandschap en onze bekommernis om jullie tijdig en correct te informeren, werd in het academiejaar 07/08 het initiatief genomen om te starten met een ‘elektronische nieuwsbrief’ voor de studenten PSW, de ‘e-PSW’.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie, informatie die in grote mate zal aangeleverd worden door de FSA (Facultaire studentenadministratie), het Monitoraat, de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.

Om jullie niet onnodig af te leiden van de lectuur van jullie cursussen werd de verschijningsfrequentie beperkt tot 4x per jaar, meer bepaald eind september, eind december, eind april/begin mei en begin juli.

Wij wensen je veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. H. Reynaert, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het septembernummer zijn:

Deliberatieregels academiejaar 2009/10

In het Onderwijs- en examenreglement (OER) 2009/10 werden volgende universele compensatieregels vastgelegd voor het Academiejaar (AJ) 2009/10:

 • compensatieregeling voor 2BA, 3BA, MA en Manama: GEEN compensaties meer in 2BA, 3BA, MA en Manama. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minsten 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.
 • compensatieregeling voor 1BA: in 1BA worden WEL nog compensaties toegepast.

Alle info mbt deliberatieregels vind je vanaf 12/10/2009 terug op de FSA website.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Graden van verdienste en weging

De graden van verdienste worden telkens berekend op het einde van je bacheloropleiding, en bij het behalen van je masterdiploma. Er worden dus geen graden toegekend per afzonderlijk studiejaar. De graad die je krijgt bij het behalen van het bachelordiploma, wordt wel berekend op basis van je resultaten behaald over de drie bachelorjaren heen.

Vanaf wanneer haal je een ‘graad’?

 • voldoening: vanaf 500/1000
 • onderscheiding: vanaf 675/1000
 • grote onderscheiding: vanaf 750/1000
 • de grootste onderscheiding: vanaf 825/1000

De informatie mbt de wegingsfactoren voor het bepalen van de graad van verdienste zal vanaf 12/10/2009 beschikbaar zijn op de FSA website.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Curriculum

Het curriculum (je persoonlijk programma) wordt naar het thuisadres opgestuurd tegen 16 november 2009 ter controle.

Indien je een materiële vergissing opmerkt in het door de FSA vastgelegd curriculum neem je via mail contact op met de FSA om dit aan te passen (tussen 17/11/2009 en 27/11/2009). Het aangepast formulier kan dan op de FSA worden opgehaald.

Indien geen reactie tegen 27/11/2009 wordt geacht dat de studenten het door de FSA voorbereide curriculum aanvaarden. Het formulier moet niet worden teruggestuurd of terugbezorgd.

In alle gevallen zal van de student studiegeld worden gevorderd voor de opgenomen studiepunten en zal het aantal opgenomen studiepunten in mindering komen van het leerkrediet.

In de begeleidende brief aan het curriculum zullen de richtlijnen nog eens worden vermeld.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Keuzevakken

Alle formulieren ivm de keuzevakken moeten ingediend worden op de FSA ten laatste op 5 oktober 2009 (tot 17u) (Universiteitstraat 8, grijze poort rechts)

De tussenstap via de trajectbegeleider voor de goedkeuring van keuzevakken is vanaf dit academiejaar afgeschaft. De Opleidingscommissie geeft hierover finaal een beslissing na indiening van alle voorstellen.

Keuzevakken kunnen dus meteen worden ingediend via de specifieke keuzevakformulieren (per opleiding en studiejaar) bij de FSA

!!!!Van wie de deadlines niet haalt, zijn de keuzevakken niet ontvankelijk


Deadline GIT

Speciale inschrijvingen en deadlines

1. Aanvragen of registratie geïndividualiseerd traject (GIT of combi-GIT)

Het indienen van je GIT-aanvraag(formulier) of het laten registreren van een combi-GIT dient te gebeuren op uiterlijk 9 oktober 2009 bij de FSA.

Raadpleeg het GIT-reglement

2. Inschrijven voor creditcontract (of examencontract met oog op behalen creditbewijs)

De specifieke aanvraag- en inschrijvingsprocedure voor creditbewijzen vind je terug op de website trajectbegeleiding via:
http://www.psw.ugent.be/TB/page.aspx?id=4

Deadlines inschrijving:

- Voor een opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het eerste semester: Officiële inschrijvingsperiode: vanaf 1 juli 2009 tot en met 14 oktober 2009. Laattijdig inschrijven:

 • Vanaf 15 oktober 2009 moet de student de verantwoordelijk lesgever om schriftelijke toelating tot laattijdige inschrijving vragen.
 • Vanaf 15 november 2009 is inschrijven niet meer mogelijk.

- Voor een opleidingsonderdeel dat wordt gedoceerd in het tweede semester:Officiële inschrijvingsperiode: vanaf 1 juli 2009 tot en met 28 februari 2010. Laattijdig inschrijven:

 • Vanaf 1 maart 2010 is inschrijven niet meer mogelijk.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Datum vrijstellingen

Aanvragen voor vrijstellingen op basis van studies aan een andere faculteit/universiteit moeten gebeuren vóór 15 oktober 2009 (ook voor wat betreft vrijstellingen voor vakken uit het 2e sem.)

Bachelorpaper - Masterproef

Alle info mbt de Bachelorpaper of de Masterproef staat op Minerva. Voor wie deze sites nog niet zou aangemaakt hebben, de procedure is heel simpel: je klikt eerst op ‘cursussen 2009-2010’ (bovenaan), vervolgens klik je onderaan op ‘inschrijven voor (andere) vakken’. Hierna selecteer je onze faculteit (politieke en sociale wetenschappen), en klik je in de volgende keuzelijst op jouw opleiding (Ba3 of Master of ManaMa). Tot slot krijg je een lijst met uw verschillende ‘vakken’. Hiertussen vind je het opleidingsonderdeel ‘Bachelorpaper’ of ‘Masterproef’. Deze vink je aan.Eenmaal ingeschreven kan je op deze pagina terecht voor het volledige reglement, bijkomende informatie, aankondigingen en een forum waar je al jouw opmerkingen en vragen mbt de Bachelorpaper/Masterproef kan posten.

Opm:

 • Bachelorpaper: keuze onderwerp en promotor moeten ingediend worden vóór 3 november 2009 (via ARTEMIS http://artemis.ugent.be/scriptie2009ba/) (wordt afgesloten om 17u)Uitgezonderd voor de opleiding Politieke Wetenschappen, major Belgische politiek : voor de aanvang van de stage op de vakgroep)!!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de bachelorpaper niet ontvankelijk
 • Masterproef: voor alle masters en ManaMa C&D: Onderwerp en promotor moeten ingediend worden vóór 3 november 2009 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 17u.)Definitieve titel moet ingediend worden tussen 1 februari 2010 en 1 maart 2010 via ARTEMIS (wordt afgesloten om 17u.)
  ARTEMIS : http://artemis.ugent.be/scriptie2009ma/
  !!!!Van wie de deadlines niet haalt, is de masterproef niet ontvankelijk
 • Studenten die enkel nog hun masterproef dienen af te werken kunnen hun masterproef indienen in de vervroegde 1e zittijd van 2009-2010. Uiterste datum van indienen: 16 december 2009.Inschrijven is vereist voor hun bisjaar + gegevens terug invullen op ARTEMIS.Er wordt nog een mail gestuurd naar betrokken studenten.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Examenperiode en -rooster

De examens van het eerste semester (kunnen) starten op 4 januari 2010 en eindigen uiterlijk op 30 januari 2010.
De examenrooster zal beschikbaar zijn op de site van de FSA vanaf vrijdag 11 december 2009 (voor Ba1 vanaf vrijdag 28 oktober).
De resultaten van de examens 1e semester worden bekendgemaakt op minerva vanaf maandag 8 februari 2010 rond de middag.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


UGent-account

Aan uw UGent account is een UGent e-mailadres verbonden. Uit ervaring weten we dat nog steeds veel studenten dit e-mailadres niet of te weinig gebruiken. Aangezien elke belangrijke mededeling vanuit de faculteit via deze adressen verloopt willen we er op aandringen om dit alsnog te doen. Indien je niet met verschillende adressen wil werken kun je nog altijd je UGent mail forwarden naar je gebruikelijk adres, meer info hier. Met je acount kun je bovendien printen in het PC-Knooppunt. Bovendien laat een account je toe om van thuis uit in te loggen op UGentNet.


Minerva

Indien je technisch problemen hebt met Minerva, consulteer eerst de FAQ. Indien je nog geen antwoord krijgt op je vraag kun je nog steeds mailen (icto@UGent.be of bellen (09/264 85 70) met de helpdesk. Bij inhoudelijke vragen mbt de Minerva site, contacteer de betrokken lesgever.


Studiebegeleiding ook voor hogerejaars

Ook na de 1e bachelor kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, psychosociale problemen …), aarzel dan niet om contact op te nemen

Meer info: http://www.psw.ugent.be/monitoraat/

Contactadres: monitoraatPSW@ugent.be


‘Projectweek’ wordt ‘tweedaagse van de diversiteit’

Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren, voor de eerstejaarsstudenten van onze faculteit PSW. Tijdens die ‘tweedaagse’ wordt er dieper ingegaan op één centraal thema, worden er workshops, een debat en een quiz georganiseerd. Dit jaar is het thema: ‘diversiteit’. De ‘tweedaagse van de diversiteit’ (21 en 22 april 2010) moet studenten kritisch laten nadenken over dit onderwerp. Meer info volgt bij het begin van het tweede semester.

Contactadres: Jurgen.Baecke@Ugent.be


Plagiaatsoftware

De UGent maakt gebruik van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

Contactadres: Jurgen.Baecke@Ugent.be


Erasmus info-avond voor studenten in november 2009

Eind november 2009 organiseert de Universiteit Gent een algemene info-avond voor alle UGent-studenten die geïnteresseerd zijn in een buitenlandse studie-ervaring in het kader van Erasmus of Erasmus Belgica tijdens het academiejaar 2010/2011. De datum en plaats van de info-avond zal worden aangekondigd op de website van de Afdeling Internationale Betrekkingen (http://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/buitenland/erasmus/infoavond.htm).

Thema's die behandeld worden, zijn zowel de academische, administratieve als linguïstische voorbereiding die voorafgaan aan een Europese ervaring, gevolgd door enkele uiteenlopende getuigenissen van Erasmusstudenten uit het voorbije jaar.

Na de algemene info-avond wordt er ook nog een facultair infomoment voor uitgaande uitwisselingsstudenten georganiseerd (vermoedelijk februari 2010).

Meer facultaire info: Internationale uitwisseling

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@Ugent.be


Verder studeren in het buitenland

Informatie over verder studeren in het buitenland en buitenlandse beurzen vind je hier https://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/verderstuderen/vsbuitenland.htm terug.

Noteer alvast deze data in je agenda:

 • Verder studeren in het buitenland: tips en tricks
  Dinsdag 13 oktober 2009 - 17u30
 • Vlaamse beurzen voor buitenlandse studie of onderzoek
  Dinsdag 13 oktober 2009 - 18u30
 • Verenigde Staten
  Donderdag 15 oktober 2009 - 12u30
 • Stages in ontwikkelingslanden
  Dinsdag 10 november 2009 - 11u00 tot 15u00

Meer info:
https://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/verderstuderen/infosessies

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@Ugent.be


Internationalisation@Home

In het eerste semester worden een aantal activiteiten georganiseerd voor studenten en medewerkers. Een overzicht kan je nalezen op deze site:

http://www.psw.ugent.be/erasmus/page.aspx?id=104

Contactadres: Hilde.VanPeteghem@Ugent.be


Belangrijke links