E-PSW nr 2 December 2007

E-PSW
Editie 2, December 2007

 

Hierbij sturen we jullie het tweede nummer (december 2007) van de ‘E-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit pol&Soc. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie mbt de eerste semesterexamens, informatie die aangeleverd werd door de FSA (Facultaire studentenadministratie), TB (trajectbegeleiding), de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.
De volgende nieuwsbrief mag u verwachten eind april/begin mei 2008 (nav tweede semesterexamens).

De vorige nieuwsbrief (oktober 2007) kan je herbekijken in het E-PSW archief (klik op archief in het menu links)

Wij wensen u veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. J. Vincke, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het December nummer zijn:
1. Curriculum
2. Bekendmaken punten eerste semesterexamens (via Minerva)
3. Uitschrijven examens
4. Feedback + studievoortganggesprekken na 1e semesterexamens
5. 'Deliberatieregels academiejaar 2007/08 (herhaling e-psw 1)'
6. Onderwijsevaluaties – nieuwe procedure
7. Bijkomende deliberatie na 1e semester (Master + ManaMa)

Curriculum

Het curriculum / inschrijvingsformulier voor de examens wordt naar het thuisadres opgestuurd tijdens de kerstperiode en moet ondertekend voor akkoord terug bezorgd worden aan de FSA ten laatste op 4 januari 2008. In de begeleidende brief die samen met uw curriculum wordt verstuurd staat de nodige uitleg.
Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Bekendmaken punten eerste semesterexamens (via Minerva)

De punten zullen via minerva bekend worden gemaakt op maandag 11 februari 2008.
Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Uitschrijven examens

Uitschrijven voor de examens liefst via mail naar FSA.PSW@Ugent.be met vermelding van naam, stamnummer, studiejaar en de opleidingsonderdelen die naar de 2e zittijd worden verschoven.
Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Feedback + Studievoortganggesprekken na 1ste semesterexamens

Voor data en uren van de feedback (opleidingsonderdelen 1e semester) kan u terecht op de website van de FSA www.psw.ugent.be/fsa vanaf 2 februari 2008.
Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be
Na afloop van de examens van het eerste semester kan je terecht bij de trajectbegeleider voor een individueel adviesgesprek over je studievoortgang. Zij maakt dan samen met jou een analyse van je behaalde resultaten, je studievorderingen, traject en aanpak, en geeft je waar nodig advies tot remediëring, eventueel met doorverwijzing naar (een) studiebegeleider(s) van CSO. Indien nodig kan er ook een wijziging in je (geïndividualiseerd) traject voorgesteld worden.
Studenten met een speciaal GIT (bvb GIT en Combi-GIT over meer dan 2 studiejaren heen) zullen persoonlijk via mail uitgenodigd worden door de trajectbegeleider. Verder is iedereen die dit wenst welkom. De exacte data en uren van deze gesprekken zullen later worden medegedeeld.
Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be  
Studenten 1ste Bachelor kunnen voor feedback en/of een studievoortganggesprek terecht bij de studiebegeleiders (CSO). Meer info volgt na de examens.
Contactadres: CSO@Ugent.be  

Deliberatieregels academiejaar 2007/08 (herhaling nieuwsbrief 1)

In de facultaire examencommissie van 5 juli 2007 werden volgende compensatieregels vastgelegd voor het AJ 2007/08:
- compensatieregeling voor 2BA, 3BA, MA en Manama: er worden vanaf dit AJ GEEN compensaties meer toegekend in 2BA, 3BA, MA en Manama. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minste 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

- compensatieregeling voor 1BA: in 1BA worden WEL nog compensaties (max. 2 punten) toegepast.

Alle info mbt deliberatieregels vind je terug op de FSA website.

Onderwijsevaluaties - nieuwe procedure

Op de Raad van Bestuur van 17 september 2007 werd een nieuwe gemeenschappelijke itemset voor de onderwijsevaluaties vastgelegd. Deze gemeenschappelijke itemset kan bovendien aangevuld worden met faculteitspecifieke items (+ open vragen). Op de KCO van 14 februari 2007 werd de facultaire itemset goedgekeurd. Meer info tijdens de evaluaties van het eerste semester (februari 2008).

Meer info: www.psw.ugent.be/kco/  

Contactadres: Jurgen.Baecke@Ugent.be  

Bijkomende deliberatie na 1e semester (Master + ManaMa)

Er wordt een bijkomende deliberatie/proclamatie georganiseerd na het 1e semester voor de masterstudenten die vorig academiejaar credits verworven hadden voor alle vakken en enkel nog hun eindwerk/masterproef moesten indienen.
De deliberatie en proclamatie wordt gehouden op vrijdag 8 februari 2008. Het uur wordt later meegedeeld.  

Belangrijke links

Contactadres: Jurgen.Baecke@UGent.be