E-PSW nr 2 December 2008

E-PSW2

Editie 2, December 2008

Hierbij sturen we jullie het tweede nummer (december 2008) van de ‘E-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit pol&Soc. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie mbt de eerste semesterexamens, informatie die aangeleverd werd door de FSA (Facultaire studentenadministratie), het monitoraat, de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.
De volgende nieuwsbrief mag u verwachten eind april/begin mei 2009 (nav tweede semesterexamens).

De vorige nieuwsbrief (oktober 2007) kan je herbekijken in het E-PSW archief (klik op archief in het menu links)

Wij wensen u veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. J. Vincke, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW
De onderwerpen van het septembernummer zijn:

Punten bekend maken (Minerva)

De resultaten van de examens  van het  1e semester  worden vrijgegeven vanaf  maandag 9 februari 2009  (op de middag) en zijn  te consulteren op Minerva.
De data van de  feedback  voor de vakken van het  1e semester  vanaf   2e bachelor zullen beschikbaar zijn vanaf 2 februari 2009  en te consulteren op de website van de FSA     

www.psw.ugent.be/fsa - kies feedback.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Het fenomeen van 'bewaarde punten' en punten laten staan

Punten worden elektronisch ‘bewaard’ zolang er geen volledig deliberatiepakket is ingevuld. Aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is een deliberatiepakket gelijk aan één studiejaar. Voor jullie studenten is het enkel nuttig om bewaarde punten van 9/20 of 8/20 ‘te laten staan’ in een onvolledig 1ste bachelorjaar, gezien daar nog een deliberatiemogelijkheid is (eens de volledige 1ste Ba is afgewerkt). In alle hogere jaren alsook in de schakel- en voorbereidingsprogramma’s, waar sinds vorig academiejaar het creditsysteem van toepassing is, is het dus ten zeerste aangewezen om alle examens onder de 10/20 te hernemen in een volgende zittijd of academiejaar.

Contactadres: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

top

Leerkrediet

Sinds dit academiejaar werd het systeem van leerkrediet ingevoerd voor alle studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. Zowel de nieuwe eerstejaarsstudenten als de hogerejaars in een bachelor - of masteropleiding kregen (ongeacht hun reeds afgelegde parcours) bij de start van dit academiejaar 140 studiepunten krediet mee.

Meer info over het leerkrediet en de concrete toepassing ervan vind je terug op de website van de trajectbegeleider: http://www.psw.ugent.be/TB/page.aspx?id=8&cms=cms_tb (hier is tevens een powerpoint beschikbaar van de infosessie gegeven op 17/11/2008), alsook op de centrale ‘infopagina leerkrediet’ van de UGent: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/studieondersteuning/leerkrediet.

Wie bijkomende vragen heeft kan hiermee ook steeds terecht bij de trajectbegeleider.

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be

Feedback en studievoortganggesprekken na 1ste semesterexamens door het Monitoraat

Voor data en uren van de feedback (opleidingsonderdelen 1e semester) kan je terecht op de website van de Facultaire Studentenadministratie (FSA) - www.psw.ugent.be/fsa vanaf 2 februari 2009.

Contactadres: fsa.psw@ugent.be

 

Na afloop van de examens van het eerste semester kan je terecht bij het MONITORAAT voor een individueel adviesgesprek over je studieresultaten. We bekijken samen je behaalde resultaten, je studievorderingen en je studiemethode. Indien nodig kan er ook een wijziging in je (geïndividualiseerd) traject voorgesteld worden.

 

 

Studenten 1 Ba kunnen voor een adviesgesprek terecht bij de studiebegeleiders. Maak best een afspraak!

Contactadressen:

kitty.gittenaer@ugent.be

isabelle.lanszweert@ugent.be

alien.masson@ugent.be

nina.vandendriessche@ugent.be

 

 

Studenten vanaf 2 Ba kunnen voor een adviesgesprek terecht bij de trajectbegeleider. Maak best een afspraak!

Contactadres: valentine.vanderhaeghen@ugent.beContactadres: FSA.PSW@UGent.be

 

Niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat

Op donderdag 11 december ontvingen jullie via Minerva een mail die verwees naar de niet-exhaustieve voorbeeeldenlijst plgiaat. Deze lijst is er gekomen op vraag van het OER en opdat jullie goed zouden weten wat de faculteit onder plagiaat begrijpt. De lijst met 'bad practices' vind je op de infosites Bachelorpaper en masterproef.

Contactadres: tom.oosterlinck@ugent.be

 

Afstudeerbeurs

Op woensdag 1 april 2009 vindt tussen 14u00 en 20u00 in het ICC (Citadelpark) de Afstudeerbeurs van de Associatie Universiteit Gent plaats.

Deze Afstudeerbeurs biedt aan de laatstejaarsstudenten:

· een jobmarkt met meer dan 200 bedrijven

· een beurs met het aanbod van verdere studiemogelijkheden aan de UGent en de partnerinstellingen

· een programma met infosessies, bedrijfspresentaties en CV-analyse

Alle info vind je via http://afstudeerbeurs.augent.be


Contactadres: tom.oosterlinck@ugent.be

 

Erasmus info-moment voor studenten op 12/2/2009

Voor de studenten van de faculteit politieke en sociale wetenschappen is er een facultair infomoment op donderdag 12/2/2009 om 10u in Auditorium NBIII (Universiteitstraat 4).

Op deze bijeenkomst wordt de meer opleidingsgerichte kant van het Erasmus-gebeuren belicht (studeren in het buitenland, e.d.). Er wordt ook toegelicht wat we precies van de kandidaat erasmus studenten verwachten.

Na deze bijeenkomst wordt gevraagd om je favoriete bestemmingen en motivatie door te geven.

Meer facultaire info onder Internationale uitwisseling

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be

Erasmus Mundus External Cooperation Window

Via dit programma kunnen UGent studenten en personeelsleden vanaf 2008 op uitwisseling naar de partneruniversiteiten in de Westelijke Balkan, Brazilië en Chili. Studenten en personeelsleden uit deze regio’s kunnen ook beurzen krijgen om aan de universiteit Gent te komen studeren, onderzoek te verrichten of een training te volgen.

Er zijn mogelijkheden voor Bachelor, Master, Doctoraat, Post-doctoraat en personeel. Informatie over deze beurzen vind je onder Internationalisering naast Erasmus. contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be

Global Classroom

Op dinsdag 2 december gingen Masterstudenten EU Studies van onze faculteit in debat met Amerikaanse studenten van de University of Central Florida (UCF). Het thema van de discussie was de kersverse verkiezing van Barack Obama tot President van de Verenigde Staten en het verwachte effect hiervan op de buitenlandse politiek van de VS en de relaties met de EU. Deze problematiek werd ingeleid door Prof. Dr. Houman Sadri van de UCF. Onze universiteit en de UCF hebben alvast hun steentje bijgedragen tot het aanpakken van de klimaatproblematiek. Er kwam immers geen verplaatsing aan deze discussie te pas aangezien het debat via videoconferentie werd gehouden. Het initiatief tot deze zogenaamde ‘global classroom’ ging uit van de UCF in het kader van het bilateraal akkoord met de UGent. Opvallend waren de meningsverschillen tussen Amerikaanse en onze studenten over het buitenlands beleid van de VS, waarbij de studenten van de UGent een zeer kritische positie innamen. Waarschijnlijk vindt deze global classroom opvolging in het volgende semester wanneer één van onze professoren studenten van de UCF zal inleiden in het buitenlands beleid van de EU, opnieuw gevolgd door discussie.

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be

Verhuis kantoor onderzoek en internationalisering

Vanaf december 2008 kan je Hilde Van Peteghem bereiken in haar nieuw kantoor op het decanaat, Universiteitstraat 8 – 2e verdieping.

 

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be

Infosessie: doctoreren aan de UGent

Op dinsdag 16 december 2008 om 18u vindt in het Adviescentrum voor Studenten (Sint-Pietersplein 7) een Engelstalige infosessie plaats over doctoreren aan de UGent i.s.m. de afdeling onderzoekscoördinatie.

Deze infosessie is vooral gericht op buitenlandse studenten die interesse hebben om te doctoreren aan de UGent.

https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/loc_index/en/research/doctoralschools

 

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be

 

Belangrijke links

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Contactadres: Tom.Oosterlinck@UGent.be