E-PSW nr.2 december 2009

Editie nr. 2 – december 2009

Hierbij sturen we jullie het tweede nummer (december 2009) van de ‘E-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit pol&Soc. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie mbt de eerste semesterexamens, informatie die aangeleverd werd door de FSA (Facultaire studentenadministratie), het monitoraat, de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat. De volgende nieuwsbrief mag u verwachten eind april/begin mei 2010 (nav tweede semesterexamens).

De vorige nieuwsbrief (oktober 2009) kan je herbekijken in het E-PSW archief (klik op archief in het menu links)

Wij wensen u veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. H. Reynaert, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het decembernummer zijn:

Punten en feedback

De resultaten van de examens van het 1e semester worden vrijgegeven vanaf maandag 8 februari 2010 (vanaf de middag) en zijn te consulteren op Minerva.

Voor data en uren van de feedback (opleidingsonderdelen 1e semester) kan je terecht op de website van de Facultaire Studentenadministratie (FSA) - www.psw.ugent.be/fsa (kies feedback) vanaf 1 februari 2010.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be


Individuele adviesgesprekken na 1ste semesterexamens door het Monitoraat

Na afloop van de examens en feedback van het eerste semester kan je terecht bij het MONITORAAT voor een individueel adviesgesprek over je studieresultaten. We bekijken samen je behaalde resultaten, je studievorderingen en je studiemethode.

Studenten 1 Ba kunnen voor een adviesgesprek terecht bij de studiebegeleiders. Maak best een afspraak!

Contactadressen:

Studenten vanaf 2 Ba kunnen voor een adviesgesprek terecht bij de trajectbegeleider. Maak best een afspraak!

Contactadres:valentine.vanderhaeghen@ugent.be


Aanpassing GIT-pakket 2de semester

GIT-studenten die in aanmerking komen voor het uitbreiden of verlichten van hun pakket moeten hiervoor langskomen bij het Monitoraat tussen 8 en 25 februari 2010. Opgelet: enkel na afspraak!

Voor GIT-studenten 1e Ba-2e Ba:

  • Politieke Wetenschappen: alien.masson@ugent.be
  • Communicatiewetenschappen: isabelle.lanszweert@ugent.be
  • Sociologie: tom.oosterlinck@ugent.be

Voor GIT-studenten hogerejaars: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Opmerking: Dit geldt enkel voor GIT-studenten die bij aanvang van het academiejaar dit advies kregen bij de samenstelling van hun pakket!


Het fenomeen van 'bewaarde punten' en punten laten staan

In tegenstelling tot vorige academiejaren kan men in geen geval nog punten onder de 10/20 (een 8 of 9) ‘laten staan’ of ‘meenemen’ met oog op latere deliberatie in een volgende zittijd of studiejaar. Wie een onvolledig deliberatiepakket heeft (dit wel zeggen, nog niet alle studiepunten van een bepaald studiejaar heeft opgenomen) dient dus alle examens onder de 10/20 te hernemen!

Contactadres: valentine.vanderhaeghen@ugent.be


Leerkrediet en artikel 22 OER:

Sinds vorig academiejaar werd het systeem van leerkrediet ingevoerd voor alle studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. Zowel de nieuwe eerstejaarsstudenten als de hogerejaars in een bachelor - of masteropleiding kregen (ongeacht hun reeds afgelegde parcours) bij de start van dit academiejaar 140 studiepunten krediet mee.

Meer info over het leerkrediet en de concrete toepassing ervan vind je terug op de website van de trajectbegeleider, via: http://www.psw.ugent.be/TB/page.aspx?id=8"

Op bovenstaande link is tevens de powerpoint beschikbaar van de infosessie 1ste Ba van 10/11/2009 over het leerkrediet en artikel 22 OER. Artikel 22 van het onderwijs- en examenreglement UGent is in principe strenger dan het leerkrediet en maakt het voor jou als student makkelijk om je studievoortgang op te volgen. Men werkt er met ‘bindende voorwaarden’ om blijvende studieachterstand bij niet-geslaagde studenten in te perken:

  • Als student moet je telkens voor de helft van je opgenomen studiepunten in je jaartraject geslaagd zijn, na 1ste en 2de zittijd samen. (Vb. Stel dat je 60 studiepunten hebt opgenomen dit jaar (gewone voltijdse inschrijving), dan moet je voor minimum 30 studiepunten slagen). Voldoe je daar niet aan, dan wordt je een ‘bindende voorwaarde’ opgelegd bij je volgende inschrijving. Die voorwaarde betekent dat je dat volgende academiejaar wél voor 1/2 van je opgenomen studiepunten moet slagen, zo niet, wordt je daaropvolgende inschrijving voor de opleiding geweigerd.
  • De UGent kan je inschrijving evenwel ook onmiddellijk weigeren (zonder voorafgaande bindende voorwaarden) als je na 3 academiejaren (6 zittijden) voor niet ten minste 1/3 bent geslaagd van je tot dan toe totale aantal opgenomen studiepunten.

Belangrijk om te weten is dat deze regels (in tegenstelling tot leerkrediet) gelden voor alle studenten (dus ook schakel- en voorbereidingsprogramma’s en Master na Master opleidingen).

Wie bijkomende vragen heeft kan hiermee ook steeds terecht bij de trajectbegeleider.

Contactadres: Valentine.Vanderhaeghen@UGent.be


Niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat

Deze week werd een niet-exhaustieve voorbeeldenlijst plagiaat gepubliceerd. Deze lijst is er gekomen op vraag van het OER en opdat jullie goed zouden weten wat de faculteit onder plagiaat begrijpt. De lijst met 'bad practices' vind je op de infosites Bachelorpaper en masterproef.

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

Afstudeerbeurs

Op woensdag 31 maart 2010 vindt tussen 14u00 en 20u00 in het ICC (Citadelpark) de Afstudeerbeurs van de Associatie Universiteit Gent plaats.

Deze Afstudeerbeurs biedt aan de laatstejaarsstudenten:

  • een jobmarkt met meer dan 200 bedrijven
  • een beurs met het aanbod van verdere studiemogelijkheden aan de UGent en de partnerinstellingen
  • een programma met infosessies, bedrijfspresentaties en CV-analyse

Alle info vind je via http://afstudeerbeurs.augent.be

Contactadres: valentine.vanderhaeghen@ugent.be


Erasmus - Infomoment voor uitgaande uitwisselingsstudenten op 11/2/2009

Voor de studenten van de faculteit politieke en sociale wetenschappen die interesse hebben in een buitenlands studieverblijf via bepaalde programma’s zoals Erasmus is er een facultair infomoment op donderdag 11/2/2009 om 10u in Auditorium NBIII (Universiteitstraat 4).

Op deze bijeenkomst wordt de meer opleidingsgerichte kant van het Erasmus-gebeuren belicht. Er wordt ook toegelicht wat we precies van de kandidaat uitwisselingsstudenten verwachten.

Na deze bijeenkomst wordt gevraagd om je favoriete bestemmingen en motivatie door te geven via een online formulier.

Kan je niet aanwezig zijn, lees dan alvast de richtlijnen en deadlines op de facultaire website

http://www.psw.ugent.be/ps/nl/onderwijs/uitwisseling

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be


Erasmus Mundus External Cooperation Window of Erasmus Mundus Action 2

Via dit programma kunnen UGent studenten en personeelsleden vanaf 2009 op uitwisseling naar de bepaalde partneruniversiteiten buiten Europa (Westelijke Balkan, China, India, Brazilië, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Cuba en Chili). Studenten en personeelsleden uit deze regio’s kunnen ook beurzen krijgen om aan de universiteit Gent te komen studeren, onderzoek te verrichten of een training te volgen.

Er zijn mogelijkheden voor Bachelor, Master, Doctoraat, Post-doctoraat en personeel. Informatie over deze beurzen kan je hier lezen.

https://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/programma/overzicht/emecwprojecten.htm

Contactadres: hilde.vanpeteghem@ugent.be


Belangrijke links: