E-PSW nr 3 - mei 2008

E-PSW
Editie 3, Mei 2008
Hierbij sturen we jullie het derde nummer (mei 2008) van de ‘E-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit pol&Soc. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

Bedoeling van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie mbt de eerste semesterexamens, informatie die aangeleverd werd door de FSA (Facultaire studentenadministratie), TB (trajectbegeleiding), de KCO (Kwaliteitscel onderwijs) en het decanaat.
De volgende nieuwsbrief mag u verwachten eind april/begin mei 2008 (nav tweede semesterexamens).

De vorige nieuwsbrieven kun je herbekijken in het E-PSW archief (klik op archief in het menu links)

Wij wensen u veel leesplezier.

i.o. Prof. Dr. J. Vincke, decaan
Jurgen Baecke, verantwoordelijke E-PSW

De onderwerpen van het December nummer zijn:
1. Proclamaties + puntenbriefjes
2. Feedback
3. Examenrooster 2e zittijd
4. 'Deliberatieregels academiejaar 2007/08 (herhaling e-psw 1)'
5. Leerkrediet met ingang van AJ 2008/09
6. Plagiaatsoftware

proclamatie + puntenbriefjes

Proclamaties :

1e bachelors 10u30 do 03/07/2008 aud. I

2e bachelors 11u do 03/07/2008 aud. II

3e bachelors 11u15 do 03/07/2008 aud III

SP + VP 11u15 do 03/07/2008 aud III

2e licenties + Masters + Ma. C&D 9u30 vr 04/07/2008 aud. II

Puntenbriefjes worden niet opgestuurd en kunnen onmiddellijk na de proclamaties worden afgehaald : 1e ba’s onmiddellijk na de proclamatie in hetzelfde auditorium en voor alle andere studiejaren onmiddellijk na de proclamaties op de respectievelijke vakgroepen.

Vanaf ma 7 juli kunnen de puntenbriefjes op de FSA worden afgehaald (Universiteitstraat 8)

Resultaten van aparte opleidingsonderdelen kunnen na de proclamatie afgehaald worden op de FSA.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Feedback

Beschikbaar na de examens op www.psw.ugent.be/fsa

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Examenroosters tweede zittijd

Beschikbaar voor 1e ba’s op 03/07/08 en voor de andere studiejaren op 15/07/08

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Deliberatieregels academiejaar 2007/08 (herhaling nieuwsbrief 1 & 2)

In de facultaire examencommissie van 5 juli 2007 werden volgende compensatieregels vastgelegd voor het AJ 2007/08:
- compensatieregeling voor 2BA, 3BA, MA en Manama: er worden vanaf dit AJ GEEN compensaties meer toegekend in 2BA, 3BA, MA en Manama. Men is geslaagd als men globaal 50 % behaalt en ten minste 10/20 voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

- compensatieregeling voor 1BA: in 1BA worden WEL nog compensaties (max. 2 punten) toegepast.

Alle info mbt deliberatieregels vind je terug op de FSA website.

Contactadres: FSA.PSW@Ugent.be

Leerkrediet met ingang van AJ 2008-09

Het leerkrediet = een ‘rugzak’ die gevuld is met 140 studiepunten bij je start in het hoger onderwijs. Voor je inschrijving haal je de studiepunten die je opneemt uit je rugzak. Als je slaagt krijg je ze terug.

Vanaf volgend jaar krijgt elke student die zich inschrijft in het hoger onderwijs een leerkrediet van 140 studiepunten toegekend. Het aantal opgenomen studiepunten bij een inschrijving in (een jaar van) een bachelor- of masteropleiding (bvb 60) wordt afgetrokken van dit initiële leerkrediet. Aan het einde van het academiejaar worden de studiepunten waarvoor men geslaagd is (bvb 60 of minder) terug toegevoegd aan het leerkrediet. De niet-behaalde studiepunten zijn blijvend verloren en doen aldus het leerkrediet dalen. Enkel het aantal studiepunten waarvoor een student een creditbewijs behaalt (10/20) worden bij het leerkrediet geteld, gedelibereerde studiepunten tellen dus niet.

De 60 eerst verworven studiepunten onder een diplomacontract worden evenwel steeds dubbel geteld. Op die manier wordt een succesvolle start beloond. Ook na een mislukking bij de opstart kan de student hierdoor zijn leerkrediet terug naar een veilige hoogte opbouwen.

Inschrijvingen voor een creditcontract worden eveneens in mindering gebracht van het leerkrediet. Verworven studiepunten worden ook terug aan het leerkrediet toegevoegd, met dien verstande dat er geen dubbeltelling is voor de eerste 60 verworven studiepunten.

Via het individuele leerkrediet wordt de student gewezen op zijn verantwoordelijkheid voor studiesucces en studievoortgang, beginnend met het maken van (een) doordachte studiekeuze(s). Alleen studenten met een positief leerkrediet zijn immers financierbaar. Concreet kan de universiteit de inschrijving van een student met negatief leerkrediet weigeren of een verhoogd studiegeld vragen (max. het dubbele van het normale bedrag) voor het aantal opgenomen studiepunten waarvoor men een ontoereikend leerkrediet heeft.

Bij het behalen van een masterdiploma wordt het initiële leerkrediet van 140 studiepunten van het overblijvende leerkrediet afgetrokken. Op die manier drukt de wetgever uit dat de publieke bekostiging van hoger onderwijs voor deze student in principe beëindigd is. Een student die hierna nog een positief leerkrediet over heeft, kan zich wel opnieuw inschrijven in een gefinancierde opleiding van het hoger onderwijs. Op die manier wordt studiesucces beloond.

Het leerkrediet geldt evenwel enkel voor initiële bachelor- en masteropleidingen en dus niet voor inschrijvingen in bachelor-na-bacheloropleiding en master-na-masteropleiding. Voor een inschrijving in een schakel- of voorbereidingsprogramma wordt het leerkrediet eveneens niet gebruikt. Verworven studiepunten in deze opleidingen worden dan ook niet toegevoegd aan het leerkrediet van een student.

Aangezien inschrijvingen in examencontracten niet financierbaar zijn, worden deze al evenmin afgetrokken van het leerkrediet van een student. Dit impliceert ook dat de verworven studiepunten door een student onder examencontract niet toegevoegd worden aan het individuele leerkrediet.

Het leerkrediet wordt officieel ingevoerd vanaf het academiejaar 2008-2009. Iedere student in het hoger onderwijs ontvangt zijn ‘rugzak’ van 140 studiepunten, zowel de nieuwe student eerste bachelor als de laatstejaars in een masteropleiding (dus ongeacht de studieloopbaan die men op dat ogenblik reeds heeft afgelegd).

Contactadres: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Plagiaatsoftware

De UGent zal vanaf dit academiejaar gebruik maken van de plagiaatsoftware ‘Ephorus’. Deze biedt docenten de mogelijkheid om werkstukken (masterproeven, bachelorpapers, papers, …) van studenten te controleren op internetplagiaat of onderling plagiaat. Je bent dus gewaarschuwd!

Contactadres: jurgen.baecke@ugent.be

 

 

Belangrijke links

Contactadres: Jurgen.Baecke@UGent.be