E-PSW nr 3 - mei 2009

Editie 3, mei 2009

Hierbij sturen we jullie het derde nummer van de ‘e-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit PSW. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

Het doel van deze nieuwsbrief is in eerste instantie het bundelen van relevante informatie met betrekking tot het afronden van het tweede semester en bij uitbreiding de eerste zittijd. De informatie wordt aangeleverd door de FSA (Facultaire Studentenadministratie), het monitoraat, de KCO (Kwaliteitscel Onderwijs) en de FCI (Facultaire Commissie Internationalisering).

(De tweede e-PSW van december 2008 kan je nog raadplegen in het archief)

De vierde nieuwsbrief mag je verwachten begin juli..

We wensen je veel leesplezier

i.o. Prof. dr. J. Vincke, decaan
Tom Oosterlinck, verantwoordelijke e-PSW

De onderwerpen van dit nummer zijn

Indienen masterproef

Masterproeven : moeten ingediend worden op de FSA (Universiteitstraat 8) voor de Master/Licenties ten laatste op dinsdag 19 mei 2009 en voor de Master C&D ten laatste op 20 mei 2009 beiden vóór 17u, in 4 exemplaren + 1 elektronische versie (PDF-formaat!)

  • politieke wetenschappen : elektronische versie naar Nicole.Persyn@ugent.be
  • communicatiewetenschappen : elektronische versie via dropbox op de site ‘masterproef Communicatiewetenschappen’ in Minerva (zie aankondiging op die site)
  • sociologie: elektronische versie via dropbox op de site ‘masterproef Sociologiee in Minerva(zie aankondiging op die site)
  • Master Conflict and Development: elektronische versie naar Koen.Vanrumste@ugent.be

De elektronische versie wordt doorgestuurd in PDF-formaat. Je kan maar 1 PDF document doorsturen, dus werkstuk en eventuele bijlagen worden samengevoegd.

De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende en titel op artemis. Uw aangestelde commissarissen staan vermeld op artemis.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Indienen bachelorpaper en masterproef 2e zit

De data en de regeling voor het indienen van bachelorpaper en masterproef voor de 2e zittijd, kan je vinden via www.psw.ugent.be/fsa , kies bachelorpaper of masterproef

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Proclamaties

De proclamaties vinden plaats in de Universiteitstraat 4, 9000 Gent

1e bachelors 10u30 donderdag 02/07/2009 aud. I
2e bachelors 10u45 donderdag 02/07/2009 aud. II
3e bachelors 11u donderdag 02/07/2009 aud III
schakelprogramma’s 11u donderdag 02/07/2009 aud III
voorbereidingsprogramma’s 11u donderdag 02/07/2009 aud III
2e licenties + Masters + Master C&D 9u30 vrijdag 03/07/2009 aud. II

Zie ook http://www.psw.ugent.be/FSA/page.aspx?id=7

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Puntenbriefjes

Puntenbriefjes worden niet opgestuurd en kunnen onmiddellijk na de proclamaties worden afgehaald: 1e ba’s onmiddellijk na de proclamatie in hetzelfde auditorium en voor alle andere studiejaren onmiddellijk na de proclamaties op de respectievelijke vakgroepen.

Vanaf ma 6 juli 2009 kunnen de puntenbriefjes op de FSA worden afgehaald (Universiteitstraat 8)Resultaten van aparte opleidingsonderdelen kunnen na de proclamatie afgehaald worden op de FSA.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Data feedback

De data van de feedback zijn beschikbaar na de examens op www.psw.ugent.be/fsa.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Examenrooster 2e zittijd

De examenroosters van de 2e zittijd zijn beschikbaar voor 1e ba’s op 02/07/09 en voor de andere studiejaren ten laatste op 14/07/09 op de site http://www.psw.ugent.be/FSA/page.aspx?id=5.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


In- en uitschrijven voor 2e zit (alle jaren)

Iedere student is automatisch geregistreerd voor deelname aan de examens van de 2e zittijd . Je kan van die registratie schriftelijk afstand doen bij de FSA of het formulier “annulatie van inschrijving voor de examens 2e zittijd” uitprinten en bezorgen aan de FSA (zie www.psw.ugent.be/fsa - kies examens).

Verwar dit niet met uitschrijven voor afzonderlijke examens! Dan ben je wel geregistreerd voor de zittijd, maar beslis je om aan 1 of meerdere examens niet deel te nemen. Hiervoor hoef je dit formulier dus niet te gebruiken.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Inschrijven voor 2e zit (Ba 1)

Alle studenten zijn automatisch ingeschreven, maar studenten 1e bachelor worden verzocht dit te bevestigen via een elektronische inschrijving. Meer info hierover volgt op het einde van de eerste zittijd.

Contact: FSA.PSW@UGent.be


Erasmus Mundus

Via dit programma kunnen UGent studenten en personeelsleden vanaf 2008 een beurs aanvragen voor een uitwisselingsverblijf in partneruniversiteiten buiten de EU (zoals de Westelijke Balkan, Latijns-Amerika, ...). Studenten en personeelsleden uit deze regio’s kunnen ook beurzen krijgen om aan de universiteit Gent te komen studeren, onderzoek te verrichten of een training te volgen. Er zijn mogelijkheden voor Bachelor, Master, Doctoraat, Post-doctoraat en personeel. Meer informatie over deze beurzen wordt verwacht in juni.

https://www.ugent.be/nl/onderwijs/internationalisering/nieuws/aankondiging/emecw2009.htm/document_view

Contact: Hilde.Vanpeteghem@UGent.be


Bezoek buitenlandse lesgevers

In mei ontvangen we Camelia Truta (University of Brasov), Paulina Matera (University of Lodz) en Stefan Oltsch (Leibniz Universität Hannover) in het kader van LLP-docentenuitwisseling.

http://www.psw.ugent.be/Erasmus/page.aspx?id=105

Contact: Hilde.Vanpeteghem@UGent.be


Projectweek Ba 1: uitslag verkiezingen en winnende opiniestuk

De projectweek voor de eerste bachelor rond het thema ‘verkiezingen’ is achter de rug en de voorbereiding voor de editie van volgend jaar is al opgestart. Met dank aan de studenten die de evaluatie hebben ingevuld en op die manier helpen bijsturen waar nodig.

Ondertussen kan je op de Minervasite van de projectweek twee updates vinden (onder de documenten):

  • de uitslag van de verkiezingen, in de vorm van de powerpointpresentatie die prof Devos heeft gebruikt bij het begin van het kopstukkendebat
  • het winnende opiniestuk van Stefanie Deschepper

Contact: tom.oosterlinck@UGent.be


Vernieuwde pagina ‘voor studenten’

Je hebt het misschien al gemerkt: de pagina ‘voor studenten’ van de facultaire website is grondig aangepast. Met deze herwerking hopen we dat je vlugger bij de informatie uitkomt die voor jou nuttig is. En stroomlijnen we de pagina met gelijkaardige ‘voor studenten’ pagina’s van andere faculteiten en van de centrale UGent-website.

Contact: anthony.candaele@UGent.be