E-PSW nr 4 - juli 2009

Editie 4, juli 2009

Hierbij vind je het vierde nummer van de ‘e-PSW’, de elektronische nieuwsbrief van de faculteit PSW. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.

In deze nieuwsbrief wordt de relevante informatie met betrekking tot het afronden van de eerste zittijd en de start van de tweede zittijd gebundeld. De informatie wordt aangeleverd door de FSA (Facultaire Studentenadministratie), het monitoraat en de KCO (Kwaliteitscel Onderwijs).

(Deze en de voorgaande e-PSW’s van 2008-09 kan je raadplegen in het archief)

We wensen je veel leesplezier

i.o. Prof. dr. H. Reynaert, decaan
Tom Oosterlinck, verantwoordelijke e-PSW

De onderwerpen van dit nummer zijn

Adviesgesprekken na 2e semester

Studenten met een zware 2de zit, maken best zo snel mogelijk een afspraak met één van de studiebegeleiders om de haalbaarheid van hun 2de zit te bespreken. In juli en augustus is er altijd iemand van de studiebegeleiders aanwezig (behalve tijdens de Gentse Feesten, dan is de universiteit gesloten). Op onderstaand webadres vind je een overzicht van wie je wanneer kan bereiken.www.psw.ugent.be/monitoraat


Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 17/08/2009 tot 12/09/2009.


Inschrijven 2e zittijd :

De studenten Ba2 – Ba3 – Ma zijn automatisch ingeschreven voor de 2e zittijd. Wie niet wenst deel te nemen aan de examens van de 2e zittijd kan zijn inschrijving annuleren (formulier op pagina's van FSA).

Aan de studenten van de 1e bachelors wordt gevraagd zich in te schrijven voor de examens via de infosite op Minerva. Studenten met een GIT Ba1 –Ba2 schrijven zich ook in voor Ba1 vakken.


Indienen bachelorproef 2e zittijd

Zie de informatie bij onderwijsadministratie, kies Bachelorproeven

Indienen Masterproef 2e zittijd

Zie de informatie op www.psw.ugent.be/fsa kies MasterproevenLET OP: voor studenten sociologie en communicatie geldt ook in tweede zittijd de gewijzigde procedure voor het indienen, zoals beschreven in de 3e e-PSW (zie het archief!).

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op artemis.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het fac. reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op woensdag 2 en donderdag 3 september 2008

Proclamaties 2e zittijd

proclamties 2e zittijd tijdstip plaats
1e bachelors 9u donderdag 10/09/2009 aud. I
2e bachelors 10u30 donderdag 10/09/2009 aud. I
3e bachelors 10u30 donderdag 10/09/2009 aud. I
schakelprogramma’s + voorbereidingsprogramma’s 10u30 donderdag 10/09/2009 aud I
2e licenties + Masters + Master C&D 9u30 vrijdag 11/09/2009 aud. III

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De puntenbriefjes worden niet opgestuurd maar uitgedeeld onmiddellijk na de proclamatie in hetzelfde auditorium met daarbij aansluitend een uiteenzetting m.b.t. de GIT aanvragen door de trajectbegeleider.


Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback zijn beschikbaar onder onderwijsadministratie, kies feedback.


Plechtige Proclamatie :

vrijdag 18 september 2009 om 10u en om 17u.

De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de tweede licenties, Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2009). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.


Herinschrijving voor volgend academiejaar

Herinschrijven gebeurt voortaan via het web; er wordt geen herinschrijvingsformulier meer thuis opgestuurd. Studenten die geslaagd zijn kunnen zich nu reeds herinschrijven voor hun volgend studiejaar via http://herinschrijving.ugent.be

Niet geslaagde studenten die deelnemen aan de 2e zittijd wachten tot na de proclamatie van de 2e zittijd, maar als je nu al weet dat je een Git zal doen en je voldoet aan de GIT-grenzen , dan mag je je reeds inschrijven in alle studiejaren van de opleiding waaruit je opleidingsonderdelen zult opnemen.


GIT-regels 2009-2010

De nieuwe GIT-regels voor het komende academiejaar zijn te raadplegen onder GIT-reglement academiejaar 2009 - 2010

Studenten die een GIT (= geïndividualiseerd traject) wensen aan te vragen dienen contact op te nemen met het Monitoraat voor de samenstelling van hun persoonlijk vakkenpakket. Voor een GIT tussen 1ste en 2de Ba kan je terecht bij de studiebegeleiding, de hogerejaars maken een afspraak bij de trajectbegeleider.

Meer info volgt in een GIT-infosessie door de trajectbegeleider, onmiddellijk volgend op de proclamaties van de 2de zittijd.


Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.


Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden 1ste bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.