E-PSW Editie nr. 4 – juli 2010

De onderwerpen van dit nummer zijn:

Adviesgesprekken na 2e semester

Heb je een zware 2de zittijd, maak dan best zo snel mogelijk een afspraak met Alien of Isabelle om de haalbaarheid van je 2de zittijd te bespreken. Op de Minerva-site studiebegeleiding vind je een overzicht terug van de aanwezigheid van de studiebegeleiders in juli en augustus.

Contactadressen:

Examenperiode 2e zittijd

De examenperiode 2e zittijd loopt van 16/08/2010 tot 18/09/2010.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Inschrijven 2e zittijd

De studenten 2Ba, 3Ba en Master zijn automatisch ingeschreven voor de 2e zittijd. Wie niet wenst deel te nemen aan de examens van de 2e zittijd kan zijn inschrijving annuleren (formulier op pagina's van FSA).

De studenten 1Ba moeten zich wel inschrijven voor de examens van de 2e zittijd. Dit kan tot en met donderdag 15 juli 2010 via de infosite van 1Ba op Minerva.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen bachelorproef 2e zittijd

Zie de informatie bij onderwijsadministratie, kies Bachelorpaper

Contact: fsa.psw@ugent.be

Indienen Masterproef 2e zittijd

Zie de informatie bij onderwijsadministratie, kies Masterproef

Let op:

  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op artemis.
  • Vergeet niet de gekozen format op het voorblad te vermelden (cfr het facultair reglement)
  • De aangestelde commissarissen staan eveneens vermeld op artemis.
  • De verdedigingen van de masterproeven C&D zijn gepland op 2 en 3 september 2010.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Proclamaties 2e zittijd

proclamaties 2de zittijd tijdstip plaats
1e bachelors donderdag 16/09/2010 9u UFO
2e bachelors donderdag 16/09/2010 10u30 UFO
3e bachelors donderdag 16/09/2010 10u30 UFO
schakelprogramma’s + voorbereidingsprogramma’s donderdag 16/09/2010 10u30 UFO
2e licenties + Masters + Master C&D vrijdag 17/09/2010 9u30 wordt nog meegedeeld

Contact: fsa.psw@ugent.be

Puntenbriefjes 2e zittijd:

De puntenbriefjes worden niet opgestuurd maar uitgedeeld onmiddellijk na de proclamatie in hetzelfde auditorium met daarbij aansluitend een uiteenzetting m.b.t. de GIT aanvragen door de trajectbegeleider.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Feedback 2e zittijd :

De data van de feedback voor 2e zittijd wordt later meegedeeld op de website van de FSA onder onderwijsadministratie, kies feedback.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Plechtige Proclamatie

donderdag 23 september 2010 om 10u en om 17u.

De plechtige proclamatie is voorzien voor de afgestudeerden van de Masters en Master C&D zowel van de eerste als de tweede examenperiode als voor de afgestudeerden in de vervroegde 1e zittijd (februari 2010). De uitnodigingen worden in augustus verstuurd.

Herinschrijving voor volgend academiejaar

Vanaf 12 juli kunnen studenten die geslaagd waren in 1ste zittijd zich herinschrijven via een nieuwe webapplicatie.

http://www.oasis.ugent.be

Je logt in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord (zelfde als voor UGent-webmail en Minerva). Je kan de applicatie overal bereiken, je hoeft je niet binnen het UGent-domein te bevinden. De volledige handleiding kunnen jullie lezen op de website van oasis

Niet geslaagde studenten die deelnemen aan de 2e zittijd wachten tot na de proclamatie van de 2e zittijd, maar als je nu al weet dat je een Git zal doen en je voldoet aan de GIT-grenzen , dan mag je je reeds inschrijven in alle studiejaren van de opleiding waaruit je opleidingsonderdelen zult opnemen.

Let op : In sommige gevallen is evenwel een toelatingsbrief van de faculteit nodig.

Wie zich niet elektronisch kan herinschrijven meldt zich (na de proclamatie van de 2e zit) zo snel mogelijk aan bij de FSA.

Contact: fsa.psw@ugent.be

GIT regels 2010-2011

Nuttige info over GIT en combi-GIT

Meer uitleg volgt in een GIT-infosessie door de trajectbegeleider, onmiddellijk na de proclamaties van de 2de zittijd.

Contact: valentine.vanderhaeghen@ugent.be

Diploma’s

De diploma’s zowel van de bachelor- als van de masteropleidingen worden aangetekend opgestuurd naar het thuisadres.

Contact: fsa.psw@ugent.be

Studiebegeleiding in hogere jaren

Voor de geslaagden 1ste bachelor: proficiat en veel succes volgend jaar! Ook in de hogere jaren kan je bij de studiebegeleiders terecht. Heb je vragen over je studiemethode, je studieplanning of zijn er andere zaken waardoor je studie niet wil vlotten (bvb. concentratiestoornissen, faalangst, psychosociale problemen…), aarzel dan niet om contact op te nemen met de studiebegeleiders.

Contactadressen:

Mentoren gezocht

Onze faculteit is op zoek naar gemotiveerde studenten (uit 2de, 3de ba of ma) die tijdens het academiejaar 2010-2011 op vrijwillige en regelmatige basis willen fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor nieuwe studenten die - omwille van een taalachterstand, een functiebeperking, de moeilijke combinatie van studeren met werk of gezin, of een andere culturele of sociale achtergrond - het moeilijker hebben om hun weg te vinden binnen de faculteit.

Als mentor maak je deze studenten wegwijs binnen de universiteit (bib, resto?s, leslokalen), bied je hen ondersteuning bij het verwerken van de leerstof (een paper nalezen op taalfouten, tips geven voor een examen), en doe je af en toe iets leuks samen. We verwachten geen professionele ondersteuning van jou. Die rol is immers weggelegd voor het monitoraat, de studietrajectbegeleiding, de psychosociale begeleiding,..

Contact: diversiteitpsw@ugent.be

Oproep Brugprojecten economie-onderwijs

De Vlaamse gemeenschap stelt 1.600.000€ ter beschikking voor projecten die het ondernemerschap en de kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en het onderwijs bevorderen (max 200.000€) per project.

Voor de universiteiten heeft dit vooral betrekking op : de kennisvalorisatie (van afstudeerwerken), de ondersteuning van kennisintensieve en technologische studentenondernemingen, het sensibiliseren over ondernemers, bedrijven en ondernemerschap, het aanleren van attitudes, competenties en vaardigheden ter stimulering van de ondernemingszin.

Meer informatie vindt u op de website www.vlaanderen.be/ondernemen (brugprojecten economie-onderwijs)