Wijziging doctoraat

Indien het om een wijziging gaat m.b.t. (mede)promotor, taal proefschrift, onderwerp/onderzoeksthema of doctoraatsbegeleidingscommissie, dan leg je de gevraagde wijziging voor aan je Facultaire Studentenadministratie, die de nodige administratieve procedures zal doorvoeren. Grote wijzigingen m.b.t. de beoogde doctorstitel, je een andere faculteit wil kiezen of er een volledig nieuwe doctoraatsbegeleidingscommissie moet worden samengesteld, dan dien je de procedure 'Eerste inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding' over te doen.

Formulier Wijziging Doctoraat