GIT regels 2016 - 2017

Zodra de resultaten van de tweede zittijd bekend zijn (vrijdag 9 september 2016) kunnen studenten herinschrijven en hun curriculumvoorstel voor academiejaar 2016-2017 indienen in Oasis. De deadline voor het indienen van een GIT is 1 oktober 2016.

 

BELANGRIJK: Raadpleeg de procedure, regels en voorwaarden voor GIT!

Het monitoraat organiseert GIT-sessies in het PC-knooppunt (Paddenhoek 3, hoogste verdieping). Deze zijn verplicht voor studenten 1ste jaar Bachelor die voor het eerst een (combi-)GIT aanvragen!

 

NIEUW: Voor de hogerejaarsstudenten zijn deze sessies vrijblijvend, maar wel noodzakelijk om een afspraak met de trajectbegeleidster te maken om begeleid je GIT op te stellen.

Hogerejaars kunnen ook zelfstandig hun voorstel indienen in Oasis. Vervolgens wordt een advies gegeven door de trajectbegeleidster. Enkel indien het curriculumvoorstel volledig in overeenstemming is met de GIT-regels zal het worden goedgekeurd.

 

Herinnering: verstrengde GIT-regels en studievoortgangsmaatregelen

-          Je kan een GIT pas aangaan zodra je 30 studiepunten hebt behaald uit het 1e modeltrajectjaar (1e BA) (uitbreiding na 1e semester is mogelijk en een uitzondering voor onevenwichtige curricula).

-          Wie start in het 1e bachelorjaar moet steeds alle 60 studiepunten van dat jaar opnemen. (uitzonderingen voor wie heroriënteert na het eerste semester, bijzonder statuut en werkstudentstatuut of aan te vragen bij de curriculumcommissie).

-          Een GIT met de Master is pas mogelijk wanneer volledig het 1e bachelorjaar is afgewerkt.

-          Verstrenging studievoortgangsmaatregelen:  Wie in academiejaar 2015-2016 in het 1e bachelorjaar niet slaagt voor minstens 50% van het aantal opgenomen studiepunten krijgt een bindende voorwaarde opgelegd. Dit betekent dat deze student het academiejaar nadien dient te slagen voor minstens 75% van de resterende BA1-vakken. Als dit niet gebeurt dan mag de opleiding niet verder gezet worden. Wie in een GIT zit moet na een bindende voorwaarde 75% halen van de BA1-vakken en 50% van de andere vakken binnen dezelfde opleiding.  In hogere studiejaren geldt dat na een bindende voorwaarde men dient te slagen voor minstens 50% van het aantal opgenomen studiepunten.

 

Contact:

 

Meer info: GIT-sessies en curriculum indienen