Niet geslaagd op volledige 1e BA? Geen master!

 


Opgelet: belangrijke wijziging in de GIT-regels! Volgend academiejaar zal het niet toegelaten zijn om aan de masteropleiding te starten als de eerste bachelor niet volledig verworven is. Dit geldt niet voor de studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Het is dus zeer belangrijk voor wie in een GIT zit met 1e BA om dit academiejaar maximaal in te zetten op de resterende eerste bachelorvakken.

Met vragen hierover kunnen jullie terecht bij de trajectbegeleidster via .