Overgangsmaatregelen Politieke Wetenschappen 2017-2018

In academiejaar 2017-2018 worden wijzigingen doorgevoerd in de opleiding politieke wetenschappen. Hieronder kan je nagaan welke invloed dit heeft op je studietraject.

Modeltraject = Dit is het standaard programma en geeft aan wat de meest logische volgorde is om de opleiding te doorlopen (bv. een curriculum van 60 studiepunten met vakken enkel uit het derde bachelorjaar). In de studiegids staan de programma’s zoals georganiseerd volgens het modeltraject.
GIT-traject = Een geïndividualiseerd studietraject waarbij afgeweken wordt van het modeltraject.
BA1, BA2, BA3 = eerste bachelorjaar, tweede bachelorjaar, derde bachelorjaar
In de studiegids kan je de programma’s raadplegen (doorklikken naar de gewenste opleiding): http://studiegids.ugent.be/2017/NL/FACULTY/K


BACHELOR POLITIEKE WETENSCHAPPEN

•    Wie van BA1 overgaat naar BA2 in een modeltraject gaat over naar het nieuw programma, waarin zes van de zeven b-vakken worden gevolgd.
Wie in een GIT-traject nog meer dan 20 studiepunten moet afleggen uit BA2 gaat over naar het nieuw programma en moet één extra b-vak opnemen, zodat zes van de zeven b-vakken behaald zijn. Als politieke economie nog niet werd behaald, dan mag politieke economie als b-vak worden opgenomen.

•    Wie van BA2 overgaat naar BA3 in een modeltraject gaat over naar het nieuw programma. Hierin komt comparatieve politieke economie in de plaats van politieke economie, in de major Europese en wereldpolitiek wordt het vak Europese en regionale integratietheorieën een algemeen opleidingsonderdeel  en er wordt één keuzeopleidingsonderdeel gekozen.
Wie in een GIT-traject reeds politieke economie behaald heeft moet niet het vak comparatieve politieke economie volgen. Wie in de major Europese en wereldpolitiek reeds geslaagd is voor twee keuzeopleidingsonderdelen moet het vak Europese en regionale integratietheorieën niet volgen. Voor de overige vakken wordt het nieuw programma toegepast.


SCHAKEL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA’S


Wie in een GIT-traject in het schakel- of voorbereidingsprogramma voor de master EU-STUDIES of de master politieke wetenschappen – INTERNATIONALE POLITIEK reeds een credit heeft behaald voor politieke economie moet het nieuwe vak comparatieve politieke economie niet volgen. Wie nog geen credit heeft behaald voor politieke economie volgt het nieuw vak comparatieve politieke economie in de plaats.
Wie een credit behaald heeft voor ofwel comparatieve politicologie, ofwel internationaal publiekrecht, ofwel conflict in het Globale Zuiden, moet het nieuwe vak Europese en regionale integratietheorieën niet volgen.
Als je nog niet geslaagd bent voor minstens één van deze drie vakken, dan volg je het nieuwe vak Europese en regionale integratietheorieën in de plaats.
Voor alle overige vakken wordt naar het nieuw programma overgegaan.
Wie in een GIT-traject in het schakel- of voorbereidingsprogramma voor de master politieke wetenschappen – NATIONALE POLITIEK reeds een credit heeft behaald voor politieke economie moet niet het nieuwe vak comparatieve politieke economie volgen. Wie nog geen credit heeft behaald voor politieke economie volgt het nieuw vak comparatieve politieke economie in de plaats.
Voor de overige vakken wordt naar het nieuw programma overgegaan. Dit betekent dat indien je niet geslaagd bent voor Belgisch publiekrecht of Inleiding bestuurskunde, je deze vakken niet opnieuw moet opnemen.
MASTER
In de master politieke wetenschappen- internationale politiek wordt het vak langetermijnontwikkelingen in de wereldpolitiek vervangen door Grand Strategy en de multipolaire wereld. Wie in een GIT-traject een credit behaald heeft voor langetermijnontwikkelingen in de wereldpolitiek moet niet het vervangend vak volgen.
Bij wijzigingen in het aanbod keuzeopleidingsonderdelen en majors wordt het nieuwe programma toegepast.
Opmerking: Studenten mogen niet zowel Europese en regionale integratietheorieën als theorie van de Europese integratie in hun GIT met de master hebben.
VRAGEN?
Neem contact op met de trajectbegeleidster via