Programmawijziging Communicatiewetenschappen

In 2017/18 start van de vernieuwde Ba2!


Vanaf huidig academiejaar 2016-2017 biedt de opleiding Communicatiewetenschappen een nagelnieuw studieprogramma aan, dat gradueel wordt ingevoerd (Ba1 startte dus dit academiejaar).
Het gaat om een volledig nieuw herdacht programma dat nog meer tegemoet komt aan de vragen waar de communicatieprofessionals van de toekomst vandaag mee worstelen.
Volgend academiejaar, in 2017-2018, gaat de nieuwe Ba2 van start.
Daarom zetten we alles nog eens voor jullie - die nu in de vernieuwde eerste Bachelor zitten - op een rijtje:


Wat is er zo nieuw aan de opleiding?

Nieuw is dat je al vanaf je eerste bachelorjaar voorbereid wordt op de vier afstudeerrichtingen die we in onze master aanbieden: journalistiek, film- & televisiestudies, communicatiemanagement en nieuwe media & maatschappij. Bovendien word je op die manier perfect voorbereid op je doorstroming naar je latere job.
Vanaf het eerste jaar bachelor krijg je als student een uitgebreider pakket vakken die de focus leggen op communicatiewetenschappen. We houden natuurlijk de brede sociaalwetenschappelijke vakken: die leren je om de maatschappij kritisch te analyseren en we blijven je de methodologische tools bijbrengen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Noem het de academische basis die nodig is om je communicatieopleiding verder op smaak te brengen.
Nieuw in dat eerste jaar zijn de vier afgebakende leerlijnen die aansluiten bij de 4 afstudeerrichtingen (communicatiemanagement, film- en televisiestudies, journalistiek en nieuwe media en maatschappij). Die bereiden je vlot voor op je masterjaar en maken je finale doorstroming naar de beroepswereld vlotter.

 

 

 

Vernieuwd programma Bachelor Communicatiewetenschappen *
Vernieuwd programma Bachelor Communicatiewetenschappen *


* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie Programmawijzigingen zal in de 3de Bachelor (die van start gaat in 2018-19) echter nog het volgende wijzigen:


    ‘Communicatiewetenschappelijke onderzoeksmethoden’ krijgt de nieuwe, beter dekkende naam: ‘Gevorderde analysetechnieken en onderzoekssoftware’.